Symbol graficzny Podstawowe parametry Oznaczenia Spadek

advertisement
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Dioda
Symbol
graficzny
Podstawowe parametry
Oznaczenia
Spadek napięcia
Odmiany
1
Symbol graficzny
Oznaczenie polskie
Oznaczenie amerykańskie
2
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Złącze PN
3
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Zbliżenie
4
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Obudowa
5
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Podstawowe parametry







Nominalne napięcie przewodzenia
Maksymalne napięcie wsteczne
Maksymalny prąd przewodzenia
Pojemność
Prąd wsteczny
Maksymalne szczytowe napięcie wsteczne
Maksymalny szczytowy prąd przewodzenia
6
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Zachowanie w układzie



Diody przewodzą prąd tylko w jednym kierunku
(zwór jednokierunkowy)
Na diodzie odkłada się (mniej więcej) stałe
napięcie, niezależnie od płynącego prądu
Diody są elementami nieliniowymi!
To znaczy, że nie poddają się prawu Ohma
U
R
I
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
7
Analogia hydrauliczna
Polaryzacja zaporowa
Prąd nie płynie
Polaryzacja normalna
Prąd płynie
8
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Charakterystyka
9
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Spadek napięcia (WAŻNE)


Napięcie na diodzie utrzymuje się na
(mniej więcej) stałym poziomie
Np.
dioda krzemowej 1N4148 – 0,6V
dioda Schottkyego BAT49 – 0,3V
dioda LED czerwona – 1,8V
10
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Odmiany diod









Krzemowa
Germanowa
Schottkyego
Zenera
Elektroluminescencyjna (LED)
Tunelowa
Fotodioda
Pojemnościowa (warikarp)
Laserowa
11
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Odmiany diod
Schottkyego
Fotodioda
Zenera
Pojemnościowa
(warikarp)
12
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Dioda elektroluminescencyjna (LED)
13
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Dioda LED - przykłady
14
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Dioda LED – zasada działania
15
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Dioda LED - budowa
16
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Kolor
Długość fali (nm)
Spadek napięcia (V)
Podczerwień
λ > 760
ΔV < 1.9
Czerwony
610 < λ < 760
1.63 < ΔV < 2.03
Pomarańczowy
590 < λ < 610
2.03 < ΔV < 2.10
Żółty
570 < λ < 590
2.10 < ΔV < 2.18
Zielony
500 < λ < 570
1.9 < ΔV < 4.0
Niebieski
450 < λ < 500
2.48 < ΔV < 3.7
Fiolet
400 < λ < 450
2.76 < ΔV < 4.0
Ultrafiolet
λ < 400
3.1 < ΔV < 4.4
Biały
Całe spektrum
ΔV = 3.5
17
Wyświetlacze diodowe (segmentowe)
18
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Diody LED superjasne
19
Koło Elektroniczne © Michał Topolski 2009r.
Download