pierwsza modlitwa eucharystyczna

advertisement
PIERWSZA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:
Ojcze nieskończenie dobry, * pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, naszego Pana, * abyś przyjął i pobłogosławił + te święte dary ofiarne. *
Składamy je …
GC: Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich * i całego ludu Twego. *
Napełnij nasze życie swoim pokojem * zachowaj nas od wiecznego potępienia * i
dołącz do grona swoich wybranych.
- DZWONEK –
*********************************************************************
DRUGA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:
Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * źrodło wszelkiej świętości.
- W DZIEŃ POWSZEDNI DZWONEK TUTAJ!!! W NIEDZIELE:
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście
obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i
zesłał na Apostołów Ducha Świętego. *
- DZWONEK *********************************************************************
TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:
Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, * bo przez
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, * mocą Ducha Świętego ożywiasz i
uświęcasz wszystko * oraz nieustannie gromadzisz lud swój, * aby na całej ziemi *
składał Tobie ofiarę czystą.
- W DZIEŃ POWSZEDNI DZWONEK TUTAJ!!! W NIEDZIELE:
Odmawia się w niedziele, w które nie wypada inne wspomnienie
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście
obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i
zesłał na Apostołów Ducha Świętego.
- DZWONEK *********************************************************************
PIĄTA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:
Wysławiamy Cię, Ojcze święty: * Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym
pielgrzymowaniu, * a zwłaszcza w tej godzinie, * w której Jezus Chrystus, Twój Syn,
gromadzi nas na świętej wieczerzy. * On, podobnie jak uczniom w Emaus, * wyjaśnia
nam Pisma i łamie dla nas chleb.
- DZWONEK -
Download