[R] - PROFILAKTYKA MEDYCZNA I LECZENIE 1

advertisement
[R] - PROFILAKTYKA MEDYCZNA I LECZENIE
1
R
profilaktyka medyczna i leczenie
medical prevention and treatment
2
Ra
profilaktyka medyczna
medical prevention
3
Ram
nadzór medyczny
medical supervision
4
Rama
porada lekarska
consultations
5
Rame
badania lekarskie
medical examinations
6
Ramec
okresowe badania lekarskie
periodic medical examinations
7
Ramect
harmonogram badań lekarskich
time schedule of examinations
8
Ramep
badanie przed przyjęciem do pracy
pre-employment medical examinations
9
Ramepa
wykrywanie wad genetycznych
genetic screening
10
Rameq
badanie oka
eye examinations
11
Ramer
badania ortopedyczne
orthopaedic examinations
12
Ramev
nadzór weterynaryjny
veterinary surveillance
13
Ramt
badanie ekspozycji
exposure tests
14
Ramta
badanie krwi
blood monitoring
15
Ramtah
kontrola hemoglobiny
haemoglobin monitoring
16
Ramtas
kontrola wapnia w surowicy
serum calcium monitoring
17
Ramtau
kontrola mocznika we krwi
blood urea monitoring
18
Ramte
kontrola cholinesterazy
cholinesterase monitoring
19
Ramts
badanie śliny
saliva monitoring
20
Ramtu
badanie moczu
urine monitoring
21
Ramtua
badanie dróg moczowych
urinary ala monitoring
22
Ramtuc
kontrola koproporfiryny w moczu
urinary coproporphyrin monitoring
23
Ramtur
kontrola mocznika w moczu
urinary urea monitoring
1
24
Ramty
badanie kału
faeces monitoring
25
Rap
ochrona biologiczna
biological protection
26
Rapi
immunizacja
immunization
27
Rapiv
szczepienie
vaccination
28
Rapo
profilaktyka żywieniowa
preventive aspects of diet
29
Rapu
profilaktyka nadfioletowa
ultraviolet prophylaxis
30
Rat
profilaktyka
prophylaxis
31
Rate
profilaktyka inhalacyjna
inhalation prophylaxis
32
Rati
blokowanie działania toksycznego
inhibition of toxic effects
33
Rato
profilaktyka farmakologiczna
pharmacological prevention
34
Re
opieka nad chorym pracownikiem
care of sick workers
35
Ri
leczenie
medical treatment
36
Ria
leczenie antyseptyczne
antiseptic treatment
37
Rib
przetoczenie
transfusion
38
Ribr
przetoczenie wymienne
replacement transfusion
39
Ric
leczenie chelatujące
chelation therapy
40
Rid
dializa
dialysis
41
Rif
leczenie witaminami
vitamin therapy
42
Rih
leczenie hormonami
hormone therapy
43
Rii
skutek jatrogenny
iatrogenic effects
44
Rik
odczulanie
desensitization
45
Rim
seroterapia
serum therapy
46
Rin
chemioterapia
chemotherapy
47
Rina
leczenie antybiotykami
antibiotic treatment
48
Rip
fizjoterapia
physiotherapy
2
49
Ripr
refleksoterapia
reflexotherapy
50
Riq
psychoterapia
psychotherapy
51
Rir
radioterapia
radiotherapy
52
Rird
diatermia
diathermy
53
Rit
balneoterapia
balneotherapy
54
Riv
leczenie aerozolami
aerosol therapy
55
Riw
leczenie hipobaryczne
hypobaric therapy
56
Riwa
urządzenia hipobaryczne
hypobaric facilities
57
Rix
tlenoterapia
oxygen therapy
58
Rixa
leczenie tlenem w hiperbarii
hyperbaric oxygen therapy
59
Rixe
terapia karbogenowa
carbogen therapy
60
Riz
przeciwwskazanie
contraindication
61
Ro
ratownictwo medyczne
emergency treatment
62
Roa
leczenie odtrutkami
antidote treatment
63
Roc
leczenie chirurgiczne
surgical treatment
64
Rod
odkażanie osobiste
decontamination (personal)
65
Roda
płukanie oskrzeli i płuc
bronchopulmonary lavage
66
Rode
natryski awaryjne
emergency showers
67
Rodi
przepłukiwanie oka
eye irrigation
68
Roe
wymiana elektrolitów surowiczych
serum electrolyte replacement
69
Rof
pierwsza pomoc
first aid
70
Rofa
punkt pierwszej pomocy
ambulance rooms
71
Rofe
sprzęt pierwszej pomocy
first-aid equipment
72
Roff
opatrunek chirurgiczny
surgical dressing
73
Rofi
wstrzyknięcie
injections
3
74
Rofo
płukanie żołądka
stomach wash-out
75
Roft
transport rannych
transport of the injured
76
Rofta
karetka
ambulances
77
Rok
rekompresja
recompression
78
Roka
komory rekompresyjne
recompression chambers
79
Rokt
stoły dekompresyjne
decompression tables
80
Ror
reanimacja
resuscitation
81
Rora
sztuczne oddychanie
artificial respiration
82
Roram
ręczne sztuczne oddychanie
manual artificial respiration
83
Rorap
reanimacja wydychanym powietrzem
expired-air resuscitation
84
Rorax
sprzęt reanimacyjny
resuscitation equipment
85
Rord
przerwanie migotania komór
cardiac defibrillation
86
Rorm
masaż serca
cardiac massage
87
Roro
masaż serca wewnątrzpiersiowy
internal cardiac compression
88
Ru
higiena osobista
personal hygiene
4
Download