[M] - PATOLOGIA ZAWODOWA 1

advertisement
[M] - PATOLOGIA ZAWODOWA
1
M
patologia zawodowa
occupational pathology
2
Ma
zachorowalność
morbidity
3
Mab
absencja chorobowa
sickness absenteeism
4
Mac
choroby przewlekłe
chronic diseases
5
Mae
choroby endemiczne
endemic diseases
6
Mal
pogorszenie stanu zdrowia
health impairment
7
Mam
śmiertelność
mortality
8
Map
obecność w pracy (mimo choroby)
presenteeism
9
Mar
praca a choroby
occupation disease relation
10
Mas
stan zdrowia
state of health
11
Mc
choroba zawodowa
occupational diseases
12
Mca
alergia
allergies
13
Mcai
immuno-alergia
immuno-allergy
14
Mcar
odczynowość alergiczna
allergic reactivity
15
Mcau
samouczulenie
autoallergy
16
Mce
kolagenoza
collagen disease
17
Mcec
zaburzenia tkanki łącznej
connective tissue disorders
18
Mcece
aktywność enzymatyczna tkanki łącznej
connective tissue enzyme activity
19
Mced
rozwój tkanki łącznej
connective tissue development
20
Mceg
ziarnica
granulomatosis
21
Mcf
zwłóknienie
fibrosis
22
Mci
zapalenie
inflammations
23
Mcn
nowotwory
neoplasms
1
24
Mcnb
guz łagodny
benign tumours
25
Mcnc
nowotwory złośliwe
cancer
26
Mcncb
rak piersi
breast cancer
27
Mcncl
rak wątroby
liver cancer
28
Mcnct
rak tarczycy
thyroid cancer
29
Mcne
potworniak
teratoid tumours
30
Mcni
guz mezenchymalny
mesenchymal tumours
31
Mcnis
mięsaki
sarcomas
32
Mcnisa
mięsakonaczyniak krwionośny
angiosarcoma
33
Mcnisk
mięsak Kaposiego
Kaposi's sarcoma
34
Mcnl
tłuszczak
lipoma
35
Mcno
guz nabłonkowy
epithelial tumours
36
Mcnoh
rozrost nabłonka
epithelial hyperplasia
37
Mcnop
brodawczak
papillary tumours
38
Mcnos
gruczolak
adenoid tumours
39
Mcnov
rak
carcinoma
40
Mcnu
międzybłoniak
mesothelioma
41
Mcny
guz mieszany
mixed tumours
42
Mcp
torbiel
cysts
43
Mcs
zaburzenia płciowe
sexual disorders
44
Mct
choroby tropikalne
tropical diseases
45
Mcu
zatrucia
toxicoses
46
Mcuh
zatrucie rtęcią
mercury poisoning
47
Mcup
zatrucie pestycydami, zatrucie środkami
ochrony roślin
pesticide poisoning
48
Mcus
zatrucie ołowiem
lead poisoning
2
49
Mcut
choroba zielonego tytoniu
green-tobacco sickness
50
Mcz
choroby odzwierzęce
zoonoses
51
Mczb
encefalopatia gąbczasta bydła
bovine spongiform encephalopathy
52
Me
patologia
pathology
53
Mea
etiologia
aetiology
54
Meam
etiologia wieloczynnikowa
multifactor aetiology
55
Mean
wywiad chorobowy
anamnesis
56
Meanp
wywiad chorobowy farmakologiczny
pharmacological anamnesis
57
Meb
patogeneza
pathogenesis
58
Mec
zarażenie
contagion
59
Med
uzależnienie
dependence
60
Meda
alkoholizm
alcoholism
61
Medd
lekozależność
drug dependence
62
Medt
palenie tytoniu
smoking
63
Medtp
bierne palenie
passive smoking
64
Mef
podrażnienie
irritation
65
Meg
uczulenie
sensitization
66
Mei
autoimmunizacja
autoimmunization
67
Meia
przeciwciała
antibodies
68
Meiau
autoprzeciwciała
autoantibodies
69
Meic
zmiany immunobiologiczne
immunobiological changes
70
Meicd
zespół niedoboru odpornościowego
immunodeficiency syndrome
71
Mej
patomorfologia
pathomorphology
72
Mek
rozwój choroby
evolution of disease
73
Meka
pogorszenie
aggravation
3
74
Mel
proces zwyrodnieniowy
degenerative processes
75
Meld
dystrofia
dystrophy
76
Meln
martwica
necrosis
77
Mem
stwardnienie
sclerosis
78
Meo
rozpoznanie
diagnosis
79
Meob
wczesne rozpoznanie
early diagnosis
80
Meoc
późne rozpoznanie
late diagnosis
81
Meor
rozpoznanie rentgenologiczne
radiological diagnosis
82
Meot
osłuchiwanie piersiowe
chest auscultation
83
Mep
rokowania zdrowotne
prognosis
84
Mes
następstwa
sequelae
85
Meso
znamiona zawodowe
occupational stigmata
86
Meu
okres utajenia
latency
87
Mev
postać ostra
acute forms
88
Mew
postać podostra
subacute forms
89
Mex
postać chroniczna
chronic forms
90
Mey
objawy
symptoms
91
Meye
wczesne objawy
early symptoms
92
Meyl
późne objawy
late symptoms
93
Meyr
objawy nawracające
recurrent symptoms
94
Mg
toksykologia
toxicology
95
Mge
droga zakażenia
routes of entry
96
Mgeg
spożycie
ingestion
97
Mgei
inhalacja
inhalation
98
Mgep
wchłanianie przezłożyskowe
transplacental absorption
4
99
Mges
wchłanianie przez skórę
skin absorption
100
Mgi
zatrzymywanie w organiźmie
body retention
101
Mgic
stosunek stężenie krwi i powietrza
blood-air distribution coefficient
102
Mgil
depozycja w płucach
lung deposition
103
Mgm
mobilizacja substancji zatrzymanych
mobilization of retained substances
104
Mgmc
chelacja wymuszona
provocative chelation
105
Mgo
proces przemiany materii
metabolic process
106
Mgoe
wychwyt erytrocytów
erythrocyte uptake
107
Mgoi
zahamowanie przemiany materii
inhibition of metabolism
108
Mgos
rozpuszczalność w tkankach
solubility in body tissues
109
Mgosa
rozpuszczalność we krwi
solubility in blood
110
Mgosas
rozpuszczalność w surowicy
solubility in serum
111
Mgosg
rozpuszczalność w soku pokarmowym
solubility in gastric juice
112
Mgosl
rozpuszczalność w lipidach
solubility in lipids
113
Mgoz
przystosowanie do zatrucia
adaptation to intoxication
114
Mgr
odporność biologiczna
biological resistance
115
Mgt
tolerancja
tolerance
116
Mgu
wydalanie
excretion
117
Mguh
wydychanie
exhalation
118
Mgur
wydalanie moczu
urinary excretion
119
Mgurc
wydalanie kreatyny
creatinine excretion
120
Mgurp
wydalanie fenolu
phenol excretion
121
Mgurt
wydalanie tyrozyny
tyrosine excretion
122
Mgus
wydalanie kału
faecal excretion
123
Mgux
wydzielanie żółci
biliary excretion
5
124
Mh
choroby powodowane czynnikami fizycznymi
diseases caused by physical agents
125
Mhf
odmrożenie
frostbite
126
Mhh
zaburzenia wywołane obciążeniem cieplnym
heat stress disease
127
Mhha
kurcz mięśni wywołany odwodnieniem i utratą
soli w czasie upału
heat cramps
128
Mhhe
wyczerpanie upałem
heat exhaustion
129
Mhhi
udar cieplny
heat stroke
130
Mhl
choroba górska
mountain sickness
131
Mhm
kinetoza
motion sickness
132
Mho
choroba kesonowa
decompression sickness
133
Mhob
powstawanie pęcherzy
bubble formation
134
Mhof
zator tłuszczowy
fat embolism
135
Mhom
zator powietrzny
air embolism
136
Mhop
napad duszności z kaszlem w chorobie
kesonowej lub górskiej
chokes
137
Mhot
barotrauma
barotrauma
138
Mhota
osteoartropatia kesonowa
decompression osteoarthropathy
139
Mhote
barotraumatyczne uszkodzenie kości
decompression bone damage
140
Mhoto
barotraumatyczne zapalenie ucha
decompression otitis
141
Mhp
zapalenie spojówek świetlne
photophthalmia
142
Mhr
choroba popromienna
radiation disease
143
Mhry
rak popromienny
radiation cancer
144
Mhu
zapalenie kaletki
beat diseases
145
Mhue
zapalenie kaletki łokciowej
beat elbow
146
Mhuh
zapalenie kaletki dłoni
beat hand
147
Mhuk
zapalenie kaletki kolanowej
beat knee
148
Mhus
zapalenie kaletki barkowej
beat shoulder
6
149
Mhv
choroba wibracyjna
vibration disease
150
Mhva
artropatia wibracyjna
vibration arthropathy
151
Mi
choroby zakaźne
infectious diseases
152
Mib
choroby bakteryjne
bacterial diseases
153
Miba
zakażenia paciorkowcowe
streptococcal infections
154
Mibae
róża
erysipela
155
Mibb
posocznica
bacteraemia, septicaemia
156
Mibc
zakażenia meningokokami
meningococcal infections
157
Mibd
zakażenia gronkowcowe
staphylococcal infections
158
Mibe
zakażenia jelitowe
enteric infections
159
Mibec
cholera
cholera
160
Mibed
czerwonka
dysentery
161
Mibep
dur rzekomy
paratyphoid fever
162
Mibet
dur brzuszny
typhoid fever
163
Mibf
choroba legionistów
legionellosis
164
Mibg
promienica
actinomycosis
165
Mibh
wąglik
anthrax
166
Mibi
bruceloza
brucellosis
167
Mibj
błonica
diphtheria
168
Mibk
nosacizna
glanders
169
Mibl
trąd
leprosy
170
Mibm
dżuma
plague
171
Mibn
różyca nabyta od świń
erysipeloid
172
Mibo
choroba Lyme'a
Lyme disease
173
Mibp
tężec
tetanus
7
174
Mibr
zgorzel gazowa
gas gangrene
175
Mibt
gruźlica
tuberculosis
176
Mibta
gruźlica pochodzenia zwierzęcego
tuberculosis of animal origin
177
Mibtu
toczeń brodawkowaty
tuberculosis verrucosa
178
Mibu
tularemia
tularaemia
179
Mibv
zakażenia bakteriami z rodziny listeria
listeriosis
180
Miby
mikobakterioza
mycobacterial infections
181
Mil
krętkowica
spirochaetal diseases
182
Mila
gorączka od ukąszenia szczura
rat-bite fever
183
Mile
dur powrotny
relapsing fever
184
Mili
kiła
syphilis
185
Milu
leptospiroza
leptospirosis
186
Milum
leptospirozalne zapalenie opon
leptospiral meningitis
187
Miluw
choroba Weila
Weil's disease
188
Mily
pojedynczy wykwit frambezji
yaws
189
Mim
trehalozy
mycoses
190
Mima
grzybica kropidlakowa
aspergillosis
191
Mimb
drożdżyca (drożdżaki blastomyces)
blastomycosis
192
Mimbo
kryptokokoza
cryptococcosis
193
Mimc
kokcydioidomykoza
coccidioidomycosis
194
Mimd
histoplazmoza
histoplasmosis
195
Mime
kandydoza
candidiasis
196
Mimm
stopa madurska
Mycetoma pedis
197
Mimp
choroba trzcinowa z Prowansji
Provence cane disease
198
Mims
grzybica sporotrychowa
sporotrichosis
8
199
Mimt
zakażenie grzybami drobnozarodnikowymi
microsporosis
200
Mimti
grzybica strzygąca
trichophytosis
201
Mimto
grzybica międzypalcowa u sportowców
athlete's foot
202
Mip
choroby wirusowe
virus diseases
203
Mipa
grypa
influenza
204
Mipaa
ptasia grypa
avian influenza
205
Mipab
grypa A/H1N1
influenza A(H1N1)
206
Mipb
choroba papuzia
psittacosis
207
Mipc
choroba Newcastle
Newcastle disease
208
Mipd
denga
dengue
209
Mipf
gorączka muchy piaskowej
sandfly fever
210
Mipg
żółta febra
yellow fever
211
Miph
zakażenie wirusem Hantavirus
Hantavirus disease
212
Mipi
zapalenie wątroby zakaźne
infectious hepatitis
213
Mipk
zapalenie rogówki i spojówki nagminne
epidemic keratoconjunctivitis
214
Mipn
wirusowe infekcje układu nerwowego
neurotropic virus infections
215
Mipna
zapalenie opon i splotów naczyniowych
limfocytowe
lymphocytic choriomeningitis
216
Mipne
zapalenie mózgu nagminne
epidemic encephalitis
217
Mipni
wścieklizna
rabies
218
Mipno
zapalenie istoty szarej rdzenia
poliomyelitis
219
Mipp
infekcja wirusowa skóry i błon śluzowych
dermatotropic virus infections
220
Mippa
brodawka
warts
221
Mippc
ospa wietrzna
chickenpox
222
Mippe
ospa
smallpox
223
Mippf
ospa krowia
cowpox
9
224
Mipph
pryszczyca
foot and mouth disease
225
Mippi
choroba kociego pazura
cat-scratch disease
226
Mippo
choroba Aujeszky'ego
pseudorabies
227
Mippr
różyczka
rubella
228
Mipps
ospa owcza
sheeppox
229
Mippu
niesztowica wirusowa
ecthyma contagiosum
230
Mipt
jaglica
trachoma
231
Mipv
ziarnica weneryczna pachwin
lymphogranuloma venereum
232
Mir
riketsjozy
rickettsial diseases
233
Mira
dur plamisty
typhus
234
Mire
gorączka kleszczowa
tick-borne rickettsial fever
235
Mirer
gorączka plamista gór skalistych
rocky mountain spotted fever
236
Mirm
gorączki riketsjowe roznoszone przez
roztocza
mite-borne rickettsial fevers
237
Mirma
gorączka tsutsugamushi
scrub typhus
238
Mirme
ospa riteksjowa
rickettsial pox
239
Mirq
gorączka Q
Q fever
240
Mirv
bartoneloza
bartonellosis
241
Mit
choroby pasożytnicze
parasitic diseases
242
Mith
robaczyca
helminthic infections
243
Mitha
schistosomatoza
schistosomiasis
244
Mithc
wągrzyca
cysticercosis
245
Mithe
bąblowica
echinococcosis
246
Mithi
węgorczyca
strongyloidosis
247
Mithk
glistnica
ascariasis
248
Mithm
filarioza
filariasis
10
249
Mithmo
onchocerkoza
onchocerciasis
250
Mithu
zakażenia przenoszone przez tęgoryjca
hookworm infections
251
Mithua
ankilostomatoza
ankylostomiasis
252
Mithul
wysypka pełzająca
creeping eruption
253
Mitp
zakażenia pierwotniakowe
protozoan infections
254
Mitpa
czerwonka pełzakowa
amoebic dysentery
255
Mitpe
trypanosomatoza
trypanosomiasis
256
Mitpi
lieszmanioza
leishmaniasis
257
Mitpo
toksoplazmoza
toxoplasmosis
258
Mitpr
kokcydioza
coccidiosis
259
Mitpu
włośnice
ciliate infections
260
Mitpy
malaria
malaria
261
Mitu
infekcja powodowana przez roztocza
acarid infections
262
Mituc
ukąszenia przez lądzienie
chigger bites
263
Mituf
zapalenie skóry wywołane przez ptaszyńce
fowl mite dermatitis
264
Mitus
świerzb
scabies
265
Ml
choroby gruczołów dokrewnych
endocrine diseases
266
Mla
zaburzenia nadnercza
adrenal gland disorders
267
Mlad
niewydolność korowonadnerczowa
adrenocortical dysfunction
268
Mlai
niewydolność nadnercza
adrenal insufficiency
269
Mle
zaburzenia tarczycy
thyroid disorders
270
Mleg
powiększenie tarczycy
goitre
271
Mli
zaburzenia przysadki
pituitary disorders
272
Mlo
choroby trzustki
pancreatic diseases
273
Mlop
zapalenie trzustki
pancreatitis
11
274
Mlos
zaburzenia wydzielania trzustki
pancreas secretion disorders
275
Mlot
rak trzustki
tumour of the pancreas
276
Mly
zaburzenia przemiany materii
metabolic disturbances
277
Mm
choroby przemiany materii
metabolic diseases
278
Mma
karłowactwo
cachexia
279
Mmc
celiakia
coeliac disease
280
Mme
otyłość
obesity
281
Mmi
cukrzyca
diabetes mellitus
282
Mmo
skaza moczanowa
gout
283
Mmu
porfiria
porphyria
284
Mmuc
porfiria skórna późna
porphyria cutanea tarda
285
Mmy
skrobiawica
amyloidosis
286
Mn
zaburzenia związane z odżywianiem
nutrition disorders
287
Mna
awitaminoza
avitaminosis
288
Mnd
choroby wywołane niedoborem pokarmowym
deficiency diseases
289
Mnda
niedokrwistość niedoborowa
deficiency anaemia
290
Mns
niedobór pożywienia
food deprivation
291
Mnw
niedobór wody
water deprivation
292
Mo
choroby układu pokarmowego
digestive system diseases
293
Mob
choroby ust
mouth diseases
294
Moba
choroby warg
lip diseases
295
Mobe
choroby języka
tongue diseases
296
Mobef
owrzodzenie języka
ulceration of the tongue
297
Mobi
zapalenie jamy ustnej
stomatitis
298
Mobif
owrzodzenie policzkowej błony śluzowej
ulceration of the buccal mucosa
12
299
Mobil
rogowacenie białe jamy ustnej
leukoplakia
300
Mobn
rak ust
oral cancer
301
Mobo
choroby przyzębia
periodontal diseases
302
Mobog
zapalenie dziąseł
gingivitis
303
Mobol
brzegi dziąsłowe
gingival lines
304
Mobop
zapalenie ozębnej
periodontitis
305
Mobu
choroby zębów
diseases of teeth
306
Mobud
nadżerka zębów
dental erosion
307
Mobuf
nalot na zębach
staining of teeth
308
Mobuk
próchnica zębów
dental caries
309
Mobul
wypadanie zębów
loss of teeth
310
Mobum
zgryz nieprawidłowy
malocclusion
311
Moby
choroby gruczołów ślinowych
diseases of salivary glands
312
Mobyp
zapalenie przyusznicy
parotitis
313
Mobyz
rak gruczołów policzkowych
cancer of salivary glands
314
Mod
choroby przełyku
oesophageal diseases
315
Mody
rak przełyku
oesophageal carcinoma
316
Mog
choroby żołądka i jelit
gastrointestinal diseases
317
Moga
zapalenie żołądka i jelit
gastroenteritis
318
Moge
choroby żołądka
stomach diseases
319
Mogeg
nieżyt żołądka
gastritis
320
Mogep
wrzód trawienny
peptic ulcer
321
Mogi
choroby jelit
intestinal diseases
322
Mogia
zapalenie wyrostka robaczkowego
appendicitis
323
Mogij
zanik jelita czczego
jejunal atrophy
13
324
Mogy
rak żołądka i jelit
gastrointestinal cancer
325
Mogym
rak odbytu
rectal cancer
326
Mok
schorzenia dróg żółciowych
biliary tract diseases
327
Moka
choroby pęcherzyka żółciowego
gallbladder diseases
328
Mol
choroby wątroby
hepatic diseases
329
Mola
zapalenie wątroby
hepatitis
330
Molat
żółtaczka zakaźna
toxic hepatitis
331
Mole
zanik wątroby ostry żółty
acute yellow atrophy
332
Molf
zwłóknienie wątroby
liver fibrosis
333
Molg
ziarnica wątroby
liver granulomatosis
334
Moli
żółtaczka
jaundice
335
Molm
stłuszczenie wątroby
adiposis hepatica
336
Molo
marskość wątroby
cirrhosis
337
Molt
powiększenie wątroby
hepatomegalia
338
Molu
niewydolność wątroby
hepatic insufficiency
339
Molx
uszkodzenie wątroby
hepatic damage
340
Moly
zespół wątrobowo-nerkowy
hepatorenal syndrome
341
Mop
choroby ściany brzusznej
abdominal wall and peritoneal diseases
342
Moph
przepuklina
hernia
343
Mopp
choroby otrzewnej
peritoneal diseases
344
Moppa
zapalenie otrzewnej
peritonitis
345
Moppo
międzybłoniak otrzewnej
peritoneal mesothelioma
346
Mox
zaburzenia czynnościowe trawienne
functional digestive disorders
347
Moxa
zaburzenia żołądkowe
gastric disorders
348
Moxad
niestrawność
dyspepsia
14
349
Moxe
biegunka
diarrhoea
350
Moxh
zaburzenia wątrobowe
hepatic disorders
351
Moxi
wymioty
vomiting
352
Moxo
kolka
colic
353
Moxu
zaparcie
constipation
354
Moxy
brak łaknienia
anorexia
355
Mu
choroby układu moczowo-płciowego
genito-urinary system diseases
356
Mub
choroby nerek
renal diseases
357
Muba
zapalenie nerek
nephritis
358
Mubc
nerczyca
nephrosis
359
Mube
marskość nerki
nephrosclerosis
360
Mubg
kamica moczowa
urinary lithiasis
361
Mubr
uszkodzenie nerek
renal damage
362
Mubx
rak nerek
renal cancer
363
Muby
zaburzenie czynności nerek
renal dysfunction
364
Mubyb
białkomocz
proteinuria
365
Mubyc
aminoacyduria
aminoaciduria
366
Mubyh
krwiomocz
haematuria
367
Mubyhm
mioglobinuria
myoglobinuria
368
Mubyk
mocznica
uraemia
369
Mubyp
częstomocz
pollakiuria
370
Mubyq
dysuria
dysuria
371
Mubyr
bezmocz
anuria
372
Mubyz
niewydolność nerek
renal insufficiency
373
Muc
choroby moczowodu
ureter diseases
15
374
Mud
choroby pęcherza
bladder diseases
375
Muda
zapalenie pęcherza
cystitis
376
Mudu
rak pęcherza
bladder tumour
377
Mug
choroby narządów rozrodczych
diseases of genital organs
378
Muga
zapalenie jąder
orchitis
379
Mugae
najądrze
epididymitis
380
Mugat
zanik jąder
testicular atrophy
381
Mugc
zaburzenia spermatogenezy
spermatogenic disturbances
382
Muge
choroby moszny
scrotal diseases
383
Mugen
rak moszny
scrotal cancer
384
Mugf
zapalenie pęcherzyków nasiennych
spermatocystitis
385
Mugg
choroby prostaty
prostate diseases
386
Muggy
rak prostaty
prostatic cancer
387
Mugi
impotencja
impotence
388
Mugp
rak prącia
penile cancer
389
Mugs
bezpłodność
sterility
390
Mugy
ginekologia
gynaecology
391
Mugyb
zaburzenia miesiączkowania
menstrual disorders
392
Mugyd
choroby gruczołów sutkowych
diseases of mammary gland
393
Mugydy
rak gruczołu sutkowego
394
Mugym
krwotok maciczny
metrorrhagia
395
Mugyn
rak macicy
uterine cancer
396
Mugyo
rak jajników
ovarian cancer
397
Mugyp
powikłania ciążowe
complications of pregnancy
398
Mugypp
poronienie
abortion
16
399
Mugyt
menopauza
menopause
400
Mugz
rak jąder
testicular cancer
401
My
choroby krwi
haemic and lymphatic diseases
402
Myb
choroby narządów krwiotwórczych
diseases of blood-forming organs
403
Myba
choroby układu siateczkowo-śródbłonkowego
reticuloendothelial system diseases
404
Mybar
siatkowica
reticuloendotheliosis
405
Mybas
mięsak siateczkowy
reticulum-cell sarcoma
406
Mybe
choroby szpiku kostnego
bone marrow diseases
407
Mybem
zaburzenia mieloproliferacyjne
myeloproliferative disorders
408
Mybema
aplazja szpiku
panmyelophthisis
409
Mybemb
mielopatia benzenowa
benzene myelopathy
410
Mybeme
niedokrwistość aplastyczna
pancytopenia
411
Mybemi
niewydolność tworzenia się komórek
cytopoietic insufficiency
412
Mybemy
szpiczak
myeloma
413
Mybi
choroby śledziony
splenic diseases
414
Mybim
powiększenie śledziony
splenomegaly
415
Mybo
schorzenia układu chłonnego
lymphatic diseases
416
Mybob
zapalenie węzłów chłonnych
lymphadenitis
417
Mybol
leukoza limfatyczna
lymphoid leukosis
418
Mybot
chłoniak
lymphoma
419
Myboth
ziarnica złośliwa
Hodgkin's disease
420
Mybots
mięsak limfatyczny
lymphosarcoma
421
Myd
niedokrwistość
anaemia
422
Myde
niedokrwistość hemolityczna
haemolytic anaemia
423
Mydes
niedokrwistość sierpowatokomórkowa
sickle-cell anaemia
17
424
Mydi
niedokrwistość niedobarwliwa
hypochromic anaemia
425
Mydif
niedokrwistość z niedoboru żelaza
iron deficiency anaemia
426
Mydo
niedokrwistość nadbarwliwa
hyperchromic anaemia
427
Mydof
niedokrwistość z nadmiaru żelaza
hyperferric anaemia
428
Mye
nieprawidłowości krwinek
blood-cell anomalies
429
Myeg
hemochromatoza
haemochromatosis
430
Myeh
hemosyderoza
haemosiderosis
431
Myel
hemoliza
haemolysis
432
Myep
czerwienica
polycythaemia
433
Myer
retykulocyty
reticulocytes
434
Myes
erytrocyty cętkowane
erythrocyte stippling
435
Myet
talasemia
thalassaemia
436
Myi
zaburzenia krzepnięcia krwi
blood coagulation disorders
437
Myip
plamica
purpura
438
Myj
małopłytkowość
thrombocytopenia
439
Myk
trombocytoza
thrombocytosis
440
Myl
kruchość krwinek czerwonych
fragility of blood cells
441
Myle
ciała Heinza
Heinz bodies
442
Myn
objawy pokrwotoczne
posthaemorrhagic syndromes
443
Myp
nieprawidłowości leukocytów
leukocyte anomalies
444
Mypa
wzrost liczby leukocytów
leukocytoses
445
Mypac
leukocytoza wielojądrzasta
polynucleosis
446
Mypam
mononukleoza
mononucleosis
447
Mypar
eozynofilia
eosinophilia
448
Mype
leukopenia
leukopenia
18
449
Mypel
agranulocytoza
agranulocytosis
450
Mypen
neutropenia
neutropenia
451
Mypi
białaczka
leukaemia
452
Mypic
białaczka limfoblastyczna
acute leukaemia
453
Mypif
choroba Di Guglielmo
erythroleukaemia
454
Mypim
białaczka szpikowa przewlekła
myelogenous leukaemia
455
Mypit
białaczka limfatyczna
lymphatic leukaemia
456
Mypo
zapalenie neutrofilowe
neutrophil changes
457
Myt
zmiany w płynach ustrojowych
body fluid changes
458
Myth
zmiany we krwi
haematological changes
459
Mytha
zmiany w osoczu
plasma changes
460
Mythah
hemoglobinemia
haemoglobinaemia
461
Mytham
methoglobinemia
methaemoglobinaemia
462
Mythe
zmiany w surowicy
serum changes
463
Mythec
hipercholesterolemia
hypercholesteraemia
464
Mytheg
hiperglikemia
hyperglycaemia
465
Mythei
zmiany w immunoglobulinie
immunoglobulin changes
466
Mythek
kalcemia
calcaemia
467
Mythel
hiperlipemia
hyperlipaemia
468
Mythep
zmiany w białku surowicy
serum protein changes
469
Mythes
nadmiar żelaza we krwi
hypersideraemia
470
Mytheu
hiperurycemia
hyperuricaemia
471
Mytr
zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym
cerebrospinal fluid changes
472
Myx
aktywność enzymatyczna
enzyme activity
473
Myxa
zaburzenia enzymatyczne
enzyme disturbances
19
474
Myxe
niedobór enzymatyczny
enzyme deficiency
475
Myxi
inhibicja enzymów
enzyme inhibition
20
Download