198 - Termedia

advertisement
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Wyspy Langerhansa



HORMON
INSULINA
RECEPTOR
EFEKTOR
ODPOWIEDŹ
DM1
MODY
Destrukcja/Defekt funkcji
komórek 
Wyspy Langerhansa


Cukrzyca wtórna
-OZT, PZT; Ca trzustki, CFRD,
Deficyt produkcji
hemochromatoza
- endokrynopatie
insuliny
- polekowa
INSULINA
Deficyt działania
insuliny
RECEPTOR
GDM
Defekt funkcji
EFEKTOR
(INSULINOOPORNOŚĆ)
Wrodzone
DM2
zespoły IR
ODPOWIEDŹ

Otyły mężczyzna lat 41 w badaniach okresowych glikemia
na czczo 112 mg/dl., cholesterol całk. 202 mg/dl, LDL-ch
138 mg/dl, HDL-ch 41 mg/dl, TG 215 mg/dl. Obciążony
wywiad rodzinny ct2
Wzrost: 174 cm, m.c. 116 kg ; obw. pasa: 106 cm
Wynik OGTT: 103 mg/dl i 128 mg/dl.
Otyły mężczyzna lat 49 w badaniach okresowych glikemia
na czczo 123 mg/dl., cholesterol całk. 236 mg/dl, LDL-ch
162 mg/dl, HDL-ch 36 mg/dl, TG 186 mg/dl. Obciążony
wywiad rodzinny ct2
Wzrost: 178 cm, m.c. 124 kg ; RR 160/100 mmHg
Wynik OGTT: 118 mg/dl i 176 mg/dl.
Otyły mężczyzna lat 45 leczony od 5 lat z powodu NT,
przypadkowa glikemia 166 mg/dl., stężenie glukozy w
osoczu na czczo 122 mg/dl; LDL-ch 142 mg/dl, HDL-ch 34
mg/dl, TG 254 mg/dl. U Ojca ct2
Wzrost: 176 cm, m.c. 108 kg ; obw. pasa: 102 cm
Wynik OGTT: 124 mg/dl i 198 mg/dl.
Insulinooporność
Sekrecja glukagonu
2hPPG
FPG
HbA1c
Sekrecja insuliny
Norma
Kompensacja
IFG/IGT
DeFronzo RA i wsp. Diabetes Care 1992 w modyfikacji własnej
Cukrzyca

Metformina

 TSH
 Insulinemii i
IGF-1
Clin Endocrinology 2011;75:1-9
HGP
lipogenezy

 wrażliwości na działanie insuliny
syntezy KT
lipolizy
Diabetes Prevention Programme (DPP)
Kryteria włączenia: wiek ≥25 lat; BMI ≥24 kg/m2; FPG: 95-125 mg/dl; IGT
Interwencja
3 lata
Placebo
3819 K i M
Metformina
Dieta + w-f
Randomizacja
N Engl Med. 2002; 346:393-403
11 incydentów/100 osobo-lat
7.8 incydentów/100 osobo-lat
4.8 incydentów/100 osobo-lat
Progresja do
cukrzycy
Diabetes Prevention Programme (DPP)
Kryteria włączenia: wiek ≥25 lat; BMI ≥24 kg/m2; FPG: 95-125 mg/dl; IGT
Interwencja
3 lata
Obserwacja
Placebo
2765
Metformina
HbA1c
Dieta + w-f
Randomizacja
 44%
 38%
 49%
 29%
Progresja do cukrzycy
oceniona HbA1c
Download