nowenna do w. Rity - Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w

advertisement
Nowenna do św. Rity od 13 do 22 maja
DZIEŃ PIERWSZY
Święta Rito, pobożne i miłe dziecko Pana, już jako młoda
dziewczyna wsławiłaś się swą uczynnością, swą czystością
serca i oddaniem twoim rodzicom. Wyproś wiele łask dla
dzieci, dla ludzi młodych i dla całych rodzin. Święta Rito,
Święta
Patronko
spraw
beznadziejnych,
spraw
niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u
Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a
także płomienne pragnienie dóbr wieczystych, i proszę cię
nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą
się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
DZIEŃ DRUGI
Święta Rito, przepełniona łagodnością i miłością, zawsze potrafiłaś opiekować się biednymi i
iść z pomocą chorym. Rozdawałaś chleb, roztaczałaś opiekę nad potrzebującymi, dzieliłaś
się swą szlachetnością. Pomóż nam stać się dobrymi i uczynnymi wobec tych, którzy cierpią
i potrzebują. Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje
potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także
płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę
(podaj łaskę, o którą się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
DZIEŃ TRZECI
Święta Rito, ty która wiele wycierpiałaś od brutalnego i gwałtownego małżonka, potrafiłaś
jednak pozostać mu wierna święcąc mu przykładem cierpliwości i łagodności. Twoja
modlitwą sprawiłaś jego nawrócenie, jego poprawę, za twoja przyczyna stał się dobrym
małżonkiem i przykładnym ojcem. Święta Rito, strzeż wszystkie rodziny. Wyproś małżonkom
siłę i odwagę, aby potrafili żyć razem w pokoju, w miłości i w wierności. Święta Rito, Święta
Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo
u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie
dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą
się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
DZIEŃ CZWARTY
Święta Rito, ty która swoja roztaczającą opieką, cierpliwością, ale i stanowczością, dawałaś
swym synom dobry przykład na co dzień, pomóż i podtrzymuj rodziców w tej trudnej i ważnej
rzeczy jaka jest wychowanie dzieci. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych,
spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga
niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię
nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
DZIEŃ PIĄTY
Święta Rito, która przeżyłaś ból po śmierci twojego małżonka i twoich dwóch synów, Ty,
która poznałaś czym jest osamotnienie i pusty dom. Ty, która całkowicie poświeciłaś się
modlitwie, opiece nad chorymi i biednymi. Módl się za tych, którzy ciężko doświadczają
śmierci drogiej osoby, módl się za tych za tych, którzy nagle zostają sami po stracie
bliskich… Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w
twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a
także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również
łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
DZIEŃ SZÓSTY
Święta Rito, pochyl się nad tymi, którzy cię wżywają nie wiedząc dokąd pójść, którzy są
zmęczeni, zniechęceni, popadający w rozpacz. Wysłuchaj ich modlitw, użyj ich cierpieniom,
wytrzyj ich łzy. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych,
ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i
zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj
mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
DZIEŃ SIÓDMY
Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach twojego życia byłaś przykładem do
naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż
nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego. Święta Rito, Święta
Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo
u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie
dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą
się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
DZIEŃ ÓSMY
Święta Rito, ożywiona wielka miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i pragnąca ofiarować
swe cierpienia do zbawienia dusz, doznałaś szczególnej łaski w dniu, gdy twoje czoło zostało
okaleczone cierniem chrystusowej korony… Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia tej
wysokiej ceny jaka jest krew wylana przez Jezusa Chrystusa, jakim jest ogrom jego miłości i
ofiara jaka uczynił dla odkupienia naszych grzechów. Święta Rito, Święta Patronko spraw
beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś
mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i
proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
DZIEŃ DZIEWIĄTY
Święta Rito, Ty, która rozmyślałaś nad słowami Jezusa, ty, która żywiłaś się Ewangelia,
zaufałaś całkowicie boskiej Opatrzności. Kochałaś Boga i bliźniego. Wyproś dla nas wiarę
żywą, silną nadzieje, i stale rosnącą dobroć. Święta Rito, Święta Patronko spraw
beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś
mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i
proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).
Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Święta Rito, módl się za nami
Litania do Św. Rity
Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,
Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,
We wszystkich prośbach wspomagaj nas św. Rito
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinie śmierci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia
naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Download