Balcerowicz, Piotr dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW

advertisement
Biogramy wykładowców Studium Stosunków Międzykulturowych WO UW
Balcerowicz, Piotr dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: filozofia indyjska i zachodnia, dżinizm, zagadnienia społeczno-polityczne Afganistanu i Bliskiego
Wschodu
Badania i studia za granicą: Banaras Hindu University, University of Delhi (Indie), Uniwersytet w Hamburgu
Ostatnia publikacja: Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Część pierwsza: początki, nurty analityczne i filozofia przyrody
(2003)
Bareja-Starzyńska, Agata dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: mongolistyka i tybetologia
Badania i studia za granicą: Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet w Bonn, Indiana University, Narodowy Uniwersytet
Mongolski (Ułan Bator), Mongolia
Ostatnia publikacja: Sziregetü Güüszi Czordżi, "/Czikula Kereglegczi/. Zasady buddyzmu'', (wstęp, przekład i opracowanie
Agata Bareja-Starzyńska), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2006),
Rozdział "Mongolia" w: Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. red. Thomas Riggs. Vol. 3: Countries: M-Z.
Detroit: Gale, 2006. pp. 81-86 (2006)
Byrski, Maria Krzysztof prof. dr hab., Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: indologia klasyczna; historia kultury i literatury staroindyjskiej, aksjologia; język hindi
Badania i studia za granicą: Banaras Hindu University, University of Delhi (Indie), University of Cambridge
Ostatnia publikacja: Kosmiczny wymiar ascezy (2003)
Chashab, Thuoten Kunga dr, adiunkt Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: język tybetański , tybetologia
Badania i studia za granicą: Uniwersytet w Oslo, Instytutu Dialektyki Buddyjskiej w Dharamsali
Ostatnia publikacja: System of Classical Tibetan Grammar, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (2008)
Cichocki, Dariusz mgr, wykładowca, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: językoznawstwo tureckie
Badania i studia za granicą: Uniwersytet Stambulski (Turcja)
Ostatnia publikacja: Adampol - jedność w różnorodności (2006)
Danecki, Janusz prof. dr hab., Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: arabistyka, islamistyka, językoznawstwo, religioznawstwo
Badania i studia za granicą: Uniwersytet w Tybindze (Niemcy), Uniwersytet Kairski, USA Ostatnia publikacja: Kultura i
sztuka islamu (2003)
Godzińska, Marzena dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: etnologia i historia, kultura tradycyjna ludów tureckich - kultura materialna, problemy etniczne,
techniki finansowania badań
Badania i studia za granicą: Turcja, Turkmenistan, Rosja, W. Brytania
Ostatnia publikacja: Adampol - jedność w różnorodności (praca zbiorowa, w druku 2006)
Godziński, Stanisław dr hab., profesor UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: językoznawstwo ałtajskie (gł. język mongolski); historia, język i kultura Tybetu
Badania i studia za granicą: Uniwersytet w Budapeszcie i Pekinie, Mongolia
Ostatnia publikacja: Dzieje Mongolii /tłumaczenie z angielskiego/ (2006)
Grabowska, Barbara dr hab., prof. UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: literaturoznawstwo, religioznawstwo (Indie, Bengal)
Badania i studia za granicą: Indie
Ostatnia publikacja: Świat wężowej bogini (2002)
Halik, Teresa dr, starszy wykładowca, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: sinologia - wietnamistyka; migracja i adaptacja Wietnamczyków w Polsce
Badania i studia za granicą: Uniwersytety w Hanoi, w Londynie, Pekiński Wydział Języków Obcych
Ostatnia publikacja: Integracje czy izolacje. Wietnamczycy w Posce (współautor; 2002)
Huszcza, Romuald dr hab., profesor UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: językoznawstwo ogólne i wschodnioazjatyckie, japonistyka i koreanistyka
Badania i studia za granicą: Uniwersytet Tokijski, Uniwersytet Rikkyo (Japonia)
Ostatnia publikacja: Gramatyka języka japońskiego (2004)
Jurewicz, Joanna dr hab., prof. UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: filozofia indyjska
Badania i studia za granicą: Central Institute of Hindi (Indie), Oxford University
Ostatnia publikacja: How desire can be poured? The Rigveda cognitive linquistics and oral poetry (2004)
Karp, Artur mgr, starszy wykładowca, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: historia Indii starożytnych, antropologia i socjologia kultury Indii
Badania i studia za granicą: University of Delhi, Michigan State University
Ostatnia publikacja: W poszukiwaniu doskonałości. Czas i kalendarz w tradycji indyjskiej (2001)
Kieniewicz, Jan prof. dr hab., Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
Dziedziny specjalizacji: historia nowożytna i najnowsza
Badania i studia za granicą: Indiana University (USA), Universidad Autonoma (Hiszpania)
Ostatnia publikacja: Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu (2003)
Kordzińska-Nawrocka, Iwona dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: japońska literatura klasyczna, kultura Japonii
Badania i studia za granicą: Uniwersytet Shinshu, International Research Center for Japanese Studies (Japonia)
Ostatnia publikacja: Japońska kultura kulinarna, TRIO, Warszawa (2008)
Kornacki, Paweł dr, adiunkt, Wydział Anglistyki UW
Dziedziny specjalizacji: językoznawstwo
Badania i studia za granicą: Uniwersytet Fudan (Chiny), Oxford University, Australijski Uniwersytet Narodowy
Ostatnia publikacja: W drodze do Dao - metaforyka pojęcia drogi w traktacie "Huainanzi" (2002)
Kozyra, Agnieszka dr hab., adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji : religie i filozofia Japonii
Badania i studia za granicą: Oxford University, Cambridge University, International Research Center for Japanese Studies
(Japonia)
Ostatnia publikacja: Filozofia nicości Nishidy Kitaro, Nozomi, Warszawa (2007)
Krzywicki, Janusz dr hab., profesor UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: literaturoznawstwo, literatura afrykańska w językach europejskicj
Badania i studia za granicą: Université Aix-Marseille (Francja), Université Nationale du Zaire (Dem. Republika Konga)
Ostatnia publikacja: Wprowadzenie do imaginarium literatury afrykańskiej (2002)
Kubiak Ho-chi, Beata dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: literatura i estetyka Japonii
Badania i studia za granicą: Uniwersytet Tokijski, Inalco (Francja)
Ostatnia publikacja:"Mori Ogai i literatura japońska - konfrontacja kultur jako źródło mocy twórczej", w: "Japonia okresu
Meiji. Od tradycji ku nowoczesności", red. Beata Kubiak Ho-Chi, Nozomi, Warszawa (2006)
Kurczewski, Jacek prof. dr hab., Wydział Stosowanych Nauk Społecznych UW
Dziedziny specjalizacji: socjologia obyczajów, polityki i prawa
Badania i studia za granicą: Papua Nowa Gwinea, Kraj Basków
Ostatnia publikacja: Posłowie a opinia publiczna (1999)
Kusio, Joanna, dr, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji:
Badania i studia za granicą: Francja
Ostatnia publikacja: “Interpretation of the Motif of Kamanoy ("love-sickness") in the Context of Tamil Kuravanaci
Literature”, w: Theatrum Mirabiliorum Indiae Orientalis (2007)
Lipszyc, Adam dr
Dziedziny specjalizacji: filozofia żydowska XX w., ponowczesne teorie podmiotowości, filozoficzne aspekty teorii literatury,
estetyka
Badania i studia za granicą: W. Brytania, Austria
Ostatnia publikacja: Benjamin o micie, tragedii i sprawiedliwości (2005)
Machut-Mendecka, Ewa dr hab., profesor UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: literatura, religia, etnologia i psychologia w zakresie arabistyki i islamistyki
Badania i studia za granicą: Egipt, Tunezja
Ostatnia publikacja: Studies in Arabic Theatre and Literature (2000)
Majda, Tadeusz prof. dr hab., Wydział Orientalistyczny UW; kurator w Muzeum Narodowym w Warszawie
Dziedziny specjalizacji: klasyczna literatura Turcji, kultura ludów tureckich, sztuka islamu
Badania i studia za granicą: Egipt, Turcja, Iran, W. Brytania, Włochy, Francja, USA
Ostatnia publikacja: Podróż do Arabii. Na podstawie rękopisu Sur les Chevaux Orientaux et provenants des Races Orientales
Wacława Seweryna Rzewuskiego (2004)
Mantel-Niećko, Joanna prof. dr hab., Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: etiopistyka - kulturoznawstwo i językoznawstwo
Badania i studia za granicą: Francja, Etiopia, USA
Ostatnia publikacja: Afrykański wygnaniec (2000)
Melanowicz, Mikołaj prof. dr hab., Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: literatura Japonii
Badania i studia za granicą: Uniwersytety Waseda (Japonia) i Kansas (USA), Inst. Literatury Narodowej (Japonia)
Ostatnia publikacja: Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych (2004)
Milewski, Jan J. prof. dr hab., Wydział Krajów Rozwijających się UW
Dziedziny specjalizacji: historia powszechna i gospodarcza Afryki XIX i XX w.
Badania i studia za granicą: W. Brytania, Nigeria, Ghana
Ostatnia publikacja: Stosunki międzynarodowe w Afryce (2002)
Nalborczyk, Agata dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: socjolingwistyka świata arabskiego, islam w Europie, historia językoznawstwa arabskiego, relacje
muzułmańsko-chrześcijańskie, obraz islamu w polskich mediach
Badania i studia za granicą: Damaszek (Syria), Berlin, University of Birmingham
Ostatnia publikacja: Wizerunek Europejczyka w świecie arabsko-muzułmańskim (w: Wizerunek Europejczyków i kultury
Zachodu w Azji i Afryce; 2005)
Nowicka-Rusek, Ewa prof. dr hab., Wydział Socjologii UW
Dziedziny specjalizacji: antropologia kulturowa, mniejszości etniczne i religijne, rdzenne ludy Syberii
Badania i studia za granicą: Atlanta University, Howard University, Kent State University (USA), Freie Universität (Niemcy)
Ostatnia publikacja: Integracje czy izolacje. Wietnamczycy w Polsce (współautor; 2002)
Odrowąż-Sypniewska, Joanna dr, adiunkt, Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Filozofii i Socjologii UW
Dziedziny specjalizacji: filozofia języka, logika filozoficzna, semiotyka
Badania i studia za granicą: St. Andrews University (Szkocja)
Ostatnia publikacja: Zagadnienia nieostrości (2000)
Okazaki, Tsuneo mgr, starszy wykładowca, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: dydaktyka języka japońskiego
Badania i studia za granicą:
Ostatnia publikacja:
Pachniak, Katarzyna, dr hab.,prof. UW, Wydział Orientalistyczny Dziedziny specjalizacji: teologia muzułmańska,
herezjografia, filozofiai teoria polityki
Badania i studia za granicą:
Ostatnia publikacja: "Gnostycyzm muzułmański w traktacie Kitab kanz al-walad Al-Hamidiego", Studia Antyczne i
Mediewistyczne, 5 [40], s. 109–136 (2007)
Pałasz-Rutkowska, Ewa dr hab., profesor UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: historia i kultura Japonii, historia stosunków polsko-japońskich
Badania i studia za granicą: Uniwersytety Tokijski i Rikkyo, Wydział Sił Samoobrony (Japonia)
Ostatnia publikacja: Japonia XX wieku (z K. Starecką, 2004)
Pawlak, Nina dr hab., profesor UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: językoznawstwo afrykańskie
Badania i studia za granicą: Nigeria, Uniwersytet we Frakfurcie n/Menem
Ostatnia publikacja: Hausa outside the Mother Area (2002)
Piłaszewicz, Stanisław prof. dr hab., Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: filologia afrykańska (język i literatura), religie Afryki
Badania i studia za granicą: University of Ghana, University of Maiduguri (Nigeria), Uniwersytet we Frakfurcie
Ostatnia publikacja: Słownik religii i mitologii Czarnej Afryki (2002)
Religa, Małgorzata dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: literatura chińska
Badania i studia za granicą: Tianjin Nankai University, Pekin Normal University (ChRL)
Ostatnia publikacja: Obraz cudzoziemców w "Krótkiej historii oświecenia Li Baojia" (w: Wizerunek Europejczków i kultury
Zachodu w Azji i Afryce; 2005)
Rogala, Jan, dr adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: językoznawstwo mongolskie, kultura i dzieje współczesnej
Mongolii Badania i studia za granicą: Narodowy Uniwersytet Mongolski (Ułan Bator), Mongolia
Ostatnia publikacja: "Moda na stepie, czyli o tradycyjnym stroju mongolskim" w Szata oddaje ludzkie obyczaje, czyli o
strojach ludów Azji i Afryki, ss.19-32, Warszawa (2008)
Rubinkowska, Hanna, dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji:
Badania i studia za granicą:
Ostatnia publikacja:
Rurarz, Joanna dr, asystent, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: historia, kultura, geografia Korei
Badania i studia za granicą: KRLD, Republika Korei
Ostatnia publikacja: Korea. Starożytność (Encyklopedia starożytności; 2000)
Sierakowska-Dyndo, Jolanta dr hab., profesor UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: historia, kultura Iranu i Afganistanu
Badania i studia za granicą: Afganistan, Rosja, Francja
Ostatnia publikacja: Powrót Bożych szaleńców (2003)
Siwierska, Ewa dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: filologia hausa, literaturoznawstwo
Ostatnia publikacja: Bractwo Tidżanijja w świetle piśmiennictwa hausa, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2007
Stasik, Danuta dr hab., prof. UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: język i literatura hindi, kultura Indii Północnych, diaspora indyjska na Zachodzie
Badania i studia za granicą: Central Institute of Hindi (Indie), Cambridge University
Ostatnia publikacja: Obraz Zachodu w literaturze hindi (w: Wizerunek Europejczków i kultury Zachodu w Azji i Afryce;
2005)
Starecka, Katarzyna, dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: współczesna Japonia
Badania i studia za granicą: Uniwersytet Tokijski, Uniwersytet Języków Obcych w Osace (Japonia)
Ostatnia publikacja: Pismo japońskie, t.1. pr. zbiorowa (2007)
Śliwiński, Marek prof. dr hab., Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: politologia, psychologia społeczna
Badania i studia za granicą: Université de Geneve, Université de Grenoble, Haute Ecole des Etudes Pratiques, Ann Arbor
University (USA), Afganistan, Birma, Grenada, Indonezja, Kambodża, Pakistan
Ostatnia publikacja: Studium porównawcze systemów politycznych. Rozwój (2005 w druku)
Trynkowska, Anna dr, adiunkt, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: klasyczna literatura sanskrycka, język i literatura bengali
Badania i studia za granicą: Uniwersytet w Santiniketanie (Indie), Oxford University
Ostatnia publikacja: "The Story of Rama in Magha's Sisupalavadha", w: Teaching on India in Central and Eastern Europe.
Contributions to the 1st Central & Eastern European Indological Conference on Regional Cooperation (Warsaw, 15-17
September 2005), ed. by Danuta Stasik and Anna Trynkowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, ss. 145-153 (2007)
Tulisow, Jerzy dr, starszy wykładowca, Wydział Orientalistyczny UW Dziedziny specjalizacji: filologia ałtajska, historia
Azji środkowej, archeologia
Badania i studia za granicą: Uniwersytet w Budapeszcie, w Pekinie, ekspedycja "Jedwabny Szlak" UNESCO
Ostatnia publikacja: Stanisław Kałużyński oraz Un texte bilingue evenki-mandchou (w Rocznik Orientalistyczny t.
LVIII 2005)
Wrzesińska, Alicja dr hab., profesor UW, Wydział Orientalistyczny
Dziedziny specjalizacji: socjologia Afryki (edukacja), antropologia kulturowa
Badania i studia za granicą: Republika Demokratyczna Kongo, Uniwersytet Nanterre (Francja)
Ostatnia publikacja: Mwana znaczy dziecko. Z afrykańskich tradycji edukacyjnych (2005)
Yacoub, George mgr, starszy wykładowca, Wydział Orientalistyczny UW
Dziedziny specjalizacji: religie w świecie arabskim, archeologia, język arabski
Ostatnia publikacja: Frazeologia arabska (z J. Kozłowską, 2003)
Ząbek, Maciej dr, Wydział Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Dziedziny specjalizacji: antropologia polityczna, Afryka i świat islamu, problemy migracji i integracji cudzoziemców w
Europie
Badania i studia za granicą: Uniwersytet w Chartumie (Sudan), Jemen, Gruzja
Ostatnia publikacja: Wokół IV katarakty. Społeczności wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą (2005, w druku)
Zdanowski, Jerzy prof. dr hab., Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN
Dziedziny specjalizacji: historia Bliskiego Wschodu, kontakty między islamem a chrześcijaństwem, fundamentalizm
muzułmański, wspólnoty muzułmańskie na Zachodzie
Badania i studia za granicą: Princeton University, Rutgers University (USA), Uniwersytet Jordański (Jordania), Uniwersytet
Kuwejcki (Kuwejt)
Ostatnia publikacja: Historia Arabii Wschodniej (2004)
Download