Kukurydza na kiszonkę

advertisement
Kukurydza na kiszonkę
Kalkulacja kosztów produkcji
2013 lipiec
Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak
Wyszczególnienie
J.M.
Ilość
Produkcja:
dt
dt
dt
550
500
450
Ilość
Nakłady i koszty:
Nasiona
Nawozy mineralne razem
-N
Cena
zł/dt
Produkcja zł/ha
0,00
0,00
0,00
Cena
zł/kg,dt
Koszt zł/ha
jednostka
1,1
470,00
517,00
kg
160
3,96
633,60
- P2O5
kg
100
3,50
350,00
- K2O (forma chlorkowa)
- wapno nawozowe (25%)
kg
ton
190
3
2,93
80,00
556,70
60,00
l
l
0,25
0,30
0,10
240,00
410,00
221,00
60,00
123,00
141,44
Środki ochrony roślin razem
Mesurol
Adengo 315 S.C.
MaisTer 310 WG
op 0,15 kg
Inne koszty
obowiązkowe ubezpieczenie upraw 1ha
130
5.Koszty stałe związane z prowadzeniem
produkcji w gosp. 10,0 ha U. R. obciążenie
na 1 ha w ynosi:
zł
517,00
1 600,30
8,66%
26,82%
324,44
5,44%
130,00
2,18%
970,30
16,26%
150,00
2,51%
632,00
10,59%
130
1,00
150,00
150,00
Usługi produkcyjne z zewnątrz :
godz
godz.
godz.
Najemna siła robocza
Siła pociągowa własna
% kosztów
zmiennych
970,30
Koszt folii na 1 ha
- siew punktowy
- sieczkarnia samobieżna
Razem
koszty w zł
cng
1,10
2,50
120,00
200,00
132,00
500,00
12,00
8,10
97,20
97,20
1,63%
25,00
61,86
1 546,50
1 546,50
25,91%
5 967,74
100%
Koszty całkowite na 1 ha
Plon dt z 1 ha
Wskaźniki ekonomiczne
Koszty całkowite produkcji 1 dt
JPO
Zwrot akcyzy z paliwa rolniczego zł/ha
Razem
zł/ha
zł
550
500
450
10,85
11,94
13,26
731,72
81,7
813,42
Download