Zał. do ZW 74 / 2016 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA

advertisement
Zał. do ZW 74 / 2016
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE ORAZ STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU
OBCYM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
WYDZIAŁ
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURY
Architektura
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
I WODNEGO
Budownictwo
CHEMICZNY
ELEKTRONIKI
Technologia Chemiczna
OPŁATA ZA SEMESTR
(W ZŁ)
I stopnia, N
5824
6612
2366
3183
2200
2420
2734
1980
2481
2697
2368
2558
3300
2493
2979
2258
2376
1991
3013
5610
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
Automatyka i Robotyka
II stopnia, N
Elektronika
II stopnia, N
Informatyka
II stopnia, N
Telekomunikacja
ELEKTRYCZNY
RODZAJ
STUDIÓW
Elektrotechnika
GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA
I GEOLOGII
Górnictwo i Geologia
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Inżynieria Środowiska
I stopnia, N
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
Informatyka
I stopnia
J. OBCY , S
II stopnia
J. OBCY, S
I stopnia, N
INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Zarządzanie
Energetyka
MECHANICZNO-ENERGETYCZNY
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn
MECHANICZNY
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
N – studia niestacjonarne
S - studia stacjonarne w języku obcym
II stopnia
4 sem, N
II stopnia
3 sem, N
I stopnia
J. OBCY, S
II stopnia
J. OBCY, S
I stopnia, N
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
I stopnia, N
II stopnia, N
4348
2092
2451
2899
3317
4052
2530
2750
2530
2750
2400
2700
2400
2700
Download