CZWOROKĄTY

advertisement
CZWOROKĄTY
KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW
O programie
Prezentacja ta przypomina o najważniejsze wiadomości o
czworokątach.
• Między kolejnymi slajdami proszę przełączać się
klikając w przycisk
lub
Czworokaty są to wielokąty, które mają:
A
cztery boki
cztery wierzchołki
B
D
C
cztery kąty
Czworokąty :
kwadraty
prostokąty
romby
Kliknij w odpowiednią
nazwę czworokąta, a
dowiesz się o nim więcej !
równoległoboki
trapezy
inne
Czworokąty :
kwadraty
prostokąty
romby
równoległoboki
trapezy
inne
Kliknij w odpowiednią
nazwę czworokąta, a
dowiesz się o nim więcej !
KWADRAT
jest czworokątem, który ma wszystkie kąty proste
i wszystkie boki równej długości.
Oto kwadraty:
B
A
Przekątne kwadratu:
są równej długości
|AC| = |DB|
S
są prostopadłe
AC  DB
D
C
dzielą się na połowę
|AS| = |SC|
|DS| = SB|
PROSTOKĄT
jest to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste.
Oto prostokąty:
Zwróć uwagę, że każdy
kwadrat też jest
prostokątem.
B
A
Przekątne prostokąta:
są równej długości
|AC| = |DB|
S
dzielą się na połowę
|AS| = |SC|
|BS| = |SB|
D
C
ROMB
jest to czworokąt, który ma wszystkie boki równej
długości.
Oto romby:
Zwróć uwagę, że
każdy kwadrat to
romb.
A
Przekątne rombu:
dzielą się na połowę
S
D
B
|AS| = |SC|
|DS| = | SB|
C
są prostopadłe
AC  DB
RÓWNOLEGŁOBOK
jest to czworokąt, który dwie pary boków równoległych.
Oto równoległoboki:
Zwróć uwagę, że
każdy prostokąt,
każdy romb (także
kwadrat) to
równoległobok.
A
B
S
Przekątne równoległoboku:
D
C
dzielą się na połowę
|AS| = |SC|
|BS| = |SB|
TRAPEZ
jest to czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków
równoległych.
Oto trapezy:
podstawa
podstawa
Zwróć uwagę, że każdy
równoległobok (a więc i
każdy prostokąt, kwadrat i
romb) to trapez.
Suma kątów leżących przy
tym samym ramieniu
trapezu jest równa 1800.
TRAPEZ


 +  = 1800


 +  = 1800
TRAPEZ PROSTOKĄTNY
jest to trapez, którego jedno ramię jest prostopadłe do podstaw.
Oto trapezy prostokątne:
Zwróć uwagę, że każdy
prostokąt (a więc i każdy
kwadrat) to trapez
prostokątny.
TRAPEZ RÓWNORAMIENNY
A
B
przekątne trapezu
równoramiennego są
równej długości
|AC|=|DB|
D
C
CZWOROKĄTY
prostokąt
romb
TRAPEZ RÓWNORAMIENNY
jest to trapez, którego ramiona są równej długości.
Oto trapezy równoramienne:
Zwróć uwagę, że każdy
równoległobok(a więc i każdy
prostokąt, kwadrat) to trapez
równoramienny.
TRAPEZ RÓWNORAMIENNY


W trapezie równoramiennym kąty
przy podstawach są sobie równe.
=


=
CZWOROKĄTY
Pomyśl jak nazwałbyś poszczególne czworokąty, a
następnie sprawdź swoją odpowiedź klikając
myszka w dany czworokąt..
czworokąt
kwadrat
romb
prostokąt
równoległobok
trapez ( trapez prostokątny., trapez równoramienny)
czworokąt
równoległobok
trapez
czworokąt
( trapez równoramienny)
trapez
czworokąt
trapez prostokątny
trapez
czworokąt
romb
równoległobok
trapez
czworokąt
( trapez równoramienny))
prostokąt
równoległobok
trapez
( trapez prostokątny,trapez równoramienny))
czworokąt
trapez równoramienny
trapez
czworokąt
Inne czworokąty


+ + + =3600


Suma kątów czworokąta
wynosi 360 0.
KONIEC
Opracowanie
Jadwiga Niedziółka
Download