Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL

advertisement
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL
Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
zapraszają na wykłady, które wygłosi
Ks. dr Javier Velasco
Dyrektor Hiszpańskiego Instytutu Archeologicznego i Biblijnego
„Casa Santiago” w Jerozolimie
9.00: „Ziemia Święta: historia i współczesność”
Prelekcja w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
11.00: „Ziemia Święta i relacje pomiędzy chrześcijaństwem a islamem”
Prelekcja w Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskim w Lublinie
13.00: „Europa i świat islamu. Spojrzenie z perspektywy bliskowschodniej
i hiszpańskiej”, wykład w Instytucie Historii KUL (sala CN 107)
Lublin, 11 maja 2007 r.
Download