Strefy projekcyjne narządów przód

advertisement
Strefy projekcyjne narządów wewnętrznych oraz niektórych zaburzeń na ciele przód
Strefy projekcyjne narządów wewnętrznych oraz niektórych zaburzeń na ciele przód
1 - Zaburzenia tarczycy, 2 - Żołądek (krzywizna większa), 3 - Część górna dwunastnicy,
4 - Syndrom stenokardii, 5 - Trzustka, 6 - Obniżenie odporności, 7 - Niewydolność serca,
8 - Powierzchnia śledziony, zwyrodnienie stawu barkowego, 9 - Zaburzenia zastawek serca,
10 - Zaburzenia krążenia w stawie barkowym, 11. Niedokrwienie serca, 12- Rytm serca,
13- Miąższ śledziony, 14 - Żołądek, 15- Trzustka, 16- Lewa nerka, 17- Strefy: А,Е- jajniki,
В,D-jajowody, С- macica (K.); А,Е-jądra, B,C,D- prostata (М.), 18- Okrężnica zstępująca,
19 - Nerw promieniowy (osteochpndroza szyjna), 20- Miąższ lewej nerki, 21- Nerw pośrodkowy
(szyjna osteochondroza), 22- Nerw promieniowy (szyjna osteochondroza),
23- Odcinek
funkcjonalnego osłabienia narządów, 24- Lewe płuco, 25- choroba zwyrodnieniowa lewego
stawu biodrowego, 26. Macica, prostata, 27- zaburzenia krążenia lewej nogi, zwyrodnienie
stawu biodrowego, 28 - Zwyrodnienie stawu biodrowego lewego,
29 - Zaburzenia
seksualne, 30- Zwyrodnienie stawu kolanowego lewego, 31- ogon i trzon trzustki, 32Zwyrodnienie stawu kolanowego lewego, 33- Żołądek ( krzywizna większa),
34 Zaburzenia krążenia lewej nogi, 35- Dno pęcherzyka żółciowego, 36- Górna część
dwunastnicy, 37- Pęcherzyk żółciowy, 38- Przewód żółciowy, 39- Zwyrodnienie stawu
skokowego lewego, 40- Zaburzenie lewej nerki, 41- Pęcherz moczowy, 42 - Pęcherzyk
żółciowy, 43 - Żołądek (krzywizna większa), 44 - Trzustka, 45 - Genitalia, 46 - Zwyrodnienie
stawu skokowego, 47- Pęcherz moczowy, 48- Nerka, 49- Odciski(kamień w pęcherzyku
żółciowym), 50 - Żołądek ( krzywizna mniejsza), 51- Pęcherzyk żółciowy, 52- Prawa połowa
pęcherza moczowego, 53 - Prawa nerka, 54- Zwyrodnienie prawego stawu skokowego,
55- Przewody żółciowe, 56- Pęcherzyk żółciowy, 57- Część górna dwunastnicy,
58- Dno pęcherzyka żółciowego, 59- Krążenie prawej goleni, 60- Żołądek – krzywizna
mniejsza, 61- Zwyrodnienie prawego stawu skokowego, 62- Głowa i trzon trzustki,
63- Zwyrodnienie prawego stawu kolanowego, 64- Zaburzenia krążenia prawej nogi,
zwyrodnienie stawu biodrowego, 65 - Zaburzenia seksualne, 66- Macica, prostata,
67,68- Zwyrodnienie prawego stawu biodrowego, 69- Prawe płuco, 70-Odcinek funkcjonalnego
osłabienia narządów, 71- Nerw promieniowy (korzeniowe niedokrwienie odcinka szyjnego),
72- Miąższ prawej nerki, 73,74- Okrężnica wstępująca, 75- Nerw łokciowy (korzeniowe
niedokrwienie odcinka szyjnego), 76- Nerw pośrodkowy (korzonkowe niedokrwienie odcinka
szyjnego), 77- Zaburzenia krążenia miednicy małej, 78- Jelito cienkie, 79- Zaburzenia prawej
nerki, 80- Żołądek (mała krzywizna), 81- Pęcherzyk żółciowy, 82- Miąższ wątroby,
83- Automatyzm oddychania, 84- Zaburzenia krążenia prawego stawu barkowego,
85- Zapalenie żołądka, 86- Powierzchnia wątroby, 87- Niewydolność oddechowa,
88- Pęcherzyk żółciowy, 89 - Łuk dwunastnicy, 90- Żołądek (krzywizna mała)
Download