KOSZTY JAKOŚCI

advertisement
Koszty jakości – model PAF,
zasada 1:10:100
(prof.nadzw. dr hab..Zofia Zymonik)
1
Model PAF
-
Prevention – zapobieganie błędom
(prewencja)
-
Appraisal – ocena
-
Failure – błąd
2
Z. Zymonik
Dokładność szacowania kosztów związanych z jakością
Rzeczywisty
koszt jakości
A
10 9
8
7
6
5
4 3
2
1
C
B
Systemy pomiaru
kosztów jakości
3
Źródło: Z.Zymonik
Zasada 1:10:100 w kosztach jakości
Koszty
Koszty
jakości
jakości
100
10
1
Sfera przedprodukcyjna
(jakość typu)
Sfera produkcyjna
(jakość wykonania)
Sfera poprodukcyjna
(jakość użytkowa)
Sfery
Sfery
realizacji
realizacji
produktu
produktu
1
10
100
4
Źródło: Z.Zymonik
Download