Mięśnie stopy/pobierz

advertisement
Mięśnie stopy.
Głównym zadaniem mięśni stopy jest wzmacnianie i usztywnianie poprzecznego i
podłużnego wysklepienia stopy, szczególnie podczas obciążeń statycznych. Mięśnie stopy dzielą się
na krótkie mięśnie grzbietu stopy i mięśnie podeszwy. W skład tych ostatnich wchodzą jeszcze
mięśnie wyniosłości przyśrodkowej (palucha), mięśnie wyniosłości bocznej (palca małego) i
mięśnie wyniosłości pośredniej.
Mięśnie grzbietu stopy
Mięsień prostownik krótki palców i mięsień prostownik krótki palucha rozpoczynają się wspólnie
na górnej i bocznej powierzchni kości piętowej. Dalej brzusiec dzieli się na głowę przyśrodkową,
której ścięgno kończy się na paliczku bliższym palucha, i głowę boczną, wytwarzającą trzy ścięgna.
Łączą się one ze ścięgnami prostownika długiego palców i kończą się w rozcięgnie palców II do V.
Piąty palec posiada osobne ścięgno prostujące od mięśnia strzałkowego trzeciego lub mięśnia
strzałkowego krótkiego.
Czynność. Prostują palce i słabo je rozstawiają.
Mięśnie podeszwy
Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej
Mięsień odwodziciel palucha rozpoczyna się na przyśrodkowej stronie guza piętowego, na
guzowatości kości łódkowatej i kości klinowatej przyśrodkowej oraz na rozcięgnie podeszwowym
stopy. Kończy się na podstawie bliższego paliczka palucha.
Czynność. Zgina i odwodzi paluch. Wzmacnia przyśrodkową część wysklepienia stopy.
Mięsień zginacz krótki palucha biegnie od powierzchni podeszwowych kości klinowatych i kości
łódeczkowatej do podstawy bliższego paliczka palucha.
Czynność. Wzmacnia wysklepienie stopy i zgina paluch (pracuje podczas stania na palcach).
Mięsień przywodziciel palucha posiada głowę skośną, rozpoczynającą się na podstawach kości
śródstopia, kości klinowatej bocznej i kości sześciennej, oraz głowę poprzeczną, odchodzącą od
torebek stawów śródstopno-paliczkowych. Obydwie głowy kończą się na podstawie bliższego
paliczka palucha.
Czynność. Przywodzi i zgina paluch oraz wzmacnia wysklepienie stopy. Głowa poprzeczna zwęża
stopę, a głowa skośna ją skraca.
Mięśnie wyniosłości bocznej
Mięsień odwodziciel palca małego rozpoczyna się na dolnej i bocznej powierzchni kości piętowej
oraz na rozcięgnie podeszwowym, a kończy na guzowatości V kości śródstopia i na paliczku
bliższym małego palca.
Czynność. Zgina mały palec i słabo odwodzi. Wzmacnia podłużne wysklepienie stopy i ją skraca.
Mięsień zginacz krótki palca małego biegnie od podstawy V kości śródstopia i więzadła
podeszwowego do bliższego paliczka małego palca.
Czynność. Zgina V palec i wzmacnia wysklepienie podłużne stopy.
Mięśnie wyniosłości pośredniej
Mięsień zginacz krótki palców przyczepia się na dolnej powierzchni guza piętowego i rozcięgnie
podeszwowym. Mięsień posiada cztery brzuśce, których ścięgna końcowe na wysokości bliższych
paliczków palców II-V są przyszyte przez ścięgna zginacza długiego palców. Te ścięgna kończą się
na środkowych paliczkach palców II do V.
Czynność. Zgina palce II do V. Wzmacnia wysklepienie stopy.
Mięsień czworoboczny podeszwy jest rozpięty między dolną i przyśrodkową powierzchnią kości
piętowej a ścięgnem zginacza długiego palców.
Czynność. Przeciwdziała powstawaniu płaskostopia.
Mięśnie glistowate są to cztery wrzecionowate mięśnie leżące między ścięgnami zginacza długiego
palców. Ich przyczepy końcowe mają miejsce na bliższych paliczkach palców II-V.
Czynność. Zginają palce i przywodzą je do palucha.
Mięśnie międzykostne są ułożone w dwóch warstwach – podeszwowej i grzbietowej. Trzy mięśnie
podeszwowe odchodzą pojedynczymi głowami od przyśrodkowej strony III-V kości śródstopia.
Cztery mięśnie grzbietowe rozpoczynają się dwiema głowami na wszystkich kościach śródstopia.
Włókna mięśniowe z dwóch warstw przechodzą we wspólne ścięgna kończące się na bliższych
paliczkach palców II do V.
Czynność. Mięśnie warstwy podeszwowej przywodzą palce do palca II, a mięśnie międzykostne
grzbietowe odwodzą palce od osi przechodzącej przez II palec.
Najlepsza strona o Kulturze Fizycznej:
www.konspektywf.prv.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards