Cechy podzielności liczb

advertisement
Cechy podzielności liczb
Liczba naturalna dzieli się przez 2 jeśli
w rzędzie jedności ma 0, 2, 4, 6 lub 8.
Przykłady liczb podzielnych przez 2:
14, 20, 36, 68, 96,
124, 150, 264, 330,
5626, 1468, 2450,
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 2?
Pod każdą liczbą wpisz literę T jeśli tak, lub N jeśli nie.
16 28 112 321 540 1070 2425 6752 8343
T
T
T
N
T
T
N
T
N
11 34 103 652 1027 2012 12345 27560
N
T
N
T
N
T
N
T
Liczba naturalna dzieli się przez 5 jeśli
w rzędzie jedności ma 0 lub 5.
Przykłady liczb podzielnych przez 5:
15, 20, 35, 55, 60, 75, 90,
180, 325, 425, 560, 740, 955,
1230, 3460, 5455, 8990,
Podkreśl liczby te, które są podzielne przez 5
40
120
1243
56700
31
456
5675
43675
85
455
3000
90030
99
950
9509
67421
72
325
5402
76305
Liczba naturalna dzieli się przez 10
jeśli w rzędzie jedności ma 0.
Liczba naturalna dzieli się przez 100
gdy w rzędach dziesiątek i jedności ma 0.
Przykłady liczb podzielnych przez 10:
20, 30, 50, 70, 150, 270, 540, 890, 1230, 3450,
Przykłady liczb podzielnych przez 100:
100, 300, 600, 900, 1200, 1800, 5000, 7800
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 10?
Pod każdą liczbą wpisz literę T jeśli tak, lub N jeśli nie.
34 50 340 421 865
N
T
T
N
950
N
1010 5420 9945
T
T
T
N
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 100?
Pod każdą liczbą wpisz literę T jeśli tak, lub N jeśli nie.
120 300 650 1200 8500 4321 6505
N
T
N
T
T
N
N
12400
T
Liczba naturalna dzieli się przez 4, gdy
jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę
podzielną przez 4.
Przykłady liczb podzielnych przez
4
112, 416, 336, 1004, 2564, 4532,
Wpisz TAK jeśli podana liczba dzieli się przez 4,
jeśli nie jest wpisz NIE
TAK
324…….
TAK
1240…….
NIE
5690…….
NIE
151…….
TAK
5544…….
TAK
3164…….
TAK
764…….
TAK
5632…….
NIE
65002…….
TAK
804…….
TAK
9188…….
TAK
98200…….
TAK
352…….
TAK
5640…….
NIE
10302…….
TAK
400…….
TAK
6820…….
NIE
78222…….
Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma
jej cyfr jest liczbą podzielną przez trzy
18
27
47
54
1+8=9
2+7=9
4+7=11
5+4=9
9:3=3
9:3=3
11:3=3 r 2
9:3=3
18 jest podzielne przez 3
27 jest podzielne przez 3
47 nie jest podzielne przez 3
54 jest podzielne przez 3
66 6+6=12
108 1+0+8=9
356 3+5+6=14
12:3=4
9:3=3
14:3=4 r 2
66 jest podzielne przez 3
108 jest podzielne przez 3
356 nie jest podzielne przez 3
402 4+0+2=6
6:3=2
402 jest podzielne przez 3
693 6+9+3=18 18:3=6
1152 1+1+5+2=9 9:3=3
693 jest podzielne przez 3
1152 jest podzielne przez 3
Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli suma
jej cyfr jest liczbą podzielną przez dziewięć
18
27
46
54
1+8=9
2+7=9
4+6=10
5+4=9
72 7+2=9
99
183
204
972
1521
9+9=18
1+8+3=12
2+0+4=6
9+7+2=18
1+5+2+1=9
9:9=1
9:9=1
10:9=1 r 1
9:9=1
18 jest podzielne przez 9
27 jest podzielne przez 9
46 nie jest podzielne przez 9
54 jest podzielne przez 9
9:9=1
72 jest podzielne przez 9
18:9=2
12:9=1 r 3
6:9=0 r 6
18:2=9
9:9=1
99 jest podzielne przez 9
183 nie jest podzielne przez 9
204 nie jest podzielne przez 9
972 jest podzielne przez 9
1521 jest podzielne przez 9
KONIEC
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards