Republika Weimarska

advertisement
Republika Weimarska
Test dotyczy części historii Niemiec. Dużo fotek. Serdecznie polecam
Poziom trudności: Bardzo łatwy
1. Ten polityk w 1925-1934 był prezydentem Rzeszy.
A - Paul von Hindenburg
B - Friedrich Ebert
C - Ernst Röhm
2. Nieudana próba przewrotu monarchistycznego w 1920 r.
A - Pucz Kappa-Lüttwitza
B - Pucz Kappa-Siemensa
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
3. Ochotnicze, paramilitarne, nacjonalistyczne formacje powstały po I Wojnie swiatowej to?
A - Freikorps
B - Freimacht
C - Freisturm
4. Nieudana próba przeprowadzenia zamachu stanu przez Hitlera w 1923 r.
A - Pucz monachijski
B - Pucz berliński
C - Pucz lipski
5. Ile było kanclerzy w Republice Weimarskiej?
A-3
B-7
C - ponad 13
6. Jak nazywało się wojsko w Republice Weimarskiej?
A - Reichswehra
B - Wermacht
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
7. W styczniu 1919 r. wybucha powstanie członków partii SPD, które nosi nazwę?
A - Powstanie Spartakusa
B - Powstanie Seculora
C - Powstanie Kriksosa
8. Czy Republika Weimarska była republiką?
A - tak
B - nie
9. Czym był Stahlhelm?
A - Organizacją paramilitarną
B - partią
10. Kiedy była Republika Weimarska?
A - 1918-1933
B - 1918-1939
C - 1945-1949
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Republika Weimarska
Test dotyczy części historii Niemiec. Dużo fotek. Serdecznie polecam
Poziom trudności: Bardzo łatwy
Karta odpowiedzi
1. A
2. A
3. A
4. A
5. C
6. A
7. A
8. A
9. A
10. A
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download