Opiekunowie kierunków studiów na studiach pierwszego stopnia w

advertisement
Opiekunowie kierunków studiów na studiach pierwszego stopnia w roku
akademickim 2013/2014
Nazwa kierunku
Opiekun
Ekonomia
Prof. dr hab. Wojciech
Pacho
Prof. dr hab. Elżbieta
Kawecka-Wyrzykowska
Europeistyka
Finanse i
rachunkowość
Gospodarka
przestrzenna
Prof. dr hab. Agnieszka
Alińska
prof. dr hab. Zbigniew
Strzelecki
International
Economics
Management
Prof. dr hab. Marian
Geldner
Prof. dr hab. Krzysztof
Marecki
Metody ilościowe w
ekonomii i systemy
informacyjne
Międzynarodowe
stosunki gospodarcze
Prof. dr hab. Joanna
Plebaniak
Polityka społeczna
Prof. dr hab. Piotr
Błędowski
Prof. dr hab. Michał
Ramsza
Quantitative Methods
in Economics and
Information Systems
Stosunki
międzynarodowe
Zarządzanie
Prof. dr hab. Tomasz
Gołębiowski
Prof. dr hab. Joanna
ModrzejeskaLeśniewska
Prof. dr hab. Marta
Juchnowicz
Dyżur
Katedra/Instytut
Katedra Teorii Systemu
Rynkowego
Katedra Integracji
Europejskiej im. Jeana
Monneta
Katedra Skarbowości
Katedra Rozwoju
Regionalnego i
Przestrzennego
Katedra Ekonomii II
Instytut Bankowości i
Ubezpieczeń
Gospodarczych
Instytut Ekonometrii
Instytut
Międzynarodowego
Zarządzania i
Marketingu
Instytut Gospodarstwa
Społecznego
Katedra Matematyki i
Matematyki
Ekonomicznej
Katedra Studiów
Politycznych
Katedra Rozwoju
Kapitału Ludzkiego
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards