PODRĘCZNIKI KL II GIMNAZJUM rok szk

advertisement
PODRĘCZNIKI KL III GIMNAZJUM rok szk. 20014/2015
1. Język polski
Bobiński W.: „Świat w słowach i obrazach” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum
klasa III. WSiP Wydanie od 2011
2. Język polski
Fiszer B., Hajduk M.: Język polski 3. Nauka o języku dla gimnazjum. Cz. 1, 2. GWO Wyd. od 2011
3. Język angielski
Rosińska M., Śpiewak G.: Egzamin gimnazjalny. Repetytorium z testami. Podręcznik do jęz. ang.
Wydaw. Macmillan
4. Język niemiecki
Tkaczyk K., Potapowicz A.: Aha neu. Cz. 2b. WSiP [tylko kl. 3 c – grupa 2. p. S. Bralskiej – kontynuacja
podr. z kl. 2]
5. Język niemiecki
Tkaczyk K., Potapowicz A.: Aha neu. Cz. 3a. WSiP [tylko kl. 3 c –grupa 2. S. Bralskiej]
6. Język niemiecki
Tkaczyk K., Potapowicz A.: Aha neu. Cz. 3a, 3b. WSiP [kl. 3a, 3b, 3c - grupa 1. K. Borowskiej]
7. Język rosyjski
Gawęcka-Ajchel B.: Echo 3. Podręcznik do języka rosyjskiego z ćwiczeniami dla gimnazjum. WSiP
8. Historia
Roszak R., Łaszkiewicz A.: Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum. Nowa
Era
9. Historia
Janicka I.:„Śladami przeszłości”. Zeszyt ćwiczeń kl. 3. Nowa Era
10. Matematyka
Pod red. M. Dobrowolskiej: Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. GWO. Wyd. od 2011
11. Fizyka
FRANCUZ – ORNAT G., KULAWIK T., NOWROTNY– RÓŻAŃSKA M.: Spotkania z fizyką
Podręcznik. Cz. 3, 4. Nowa Era
12. Fizyka
Braun M. i in.: Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum. Nowa Era. Wydanie od 2011.
13. Chemia
KULAWIK T., KULAWIK J., LITWIN M.: Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum. Cz. 3 Nowa
Era. Wydanie od 2010
14. Biologia
Sągin B., Boczarowski A., Sęktas M.: Puls życia. Podręcznik cz. 3. Wydaw. Nowa Era Wydanie
od 2010
15. Biologia
Monika Jaworska M., Pawłowska J., Pawłowski J., Zaleska M.: Puls życia. Zeszyt ćwiczeń kl. 3.
Wydaw. Nowa Era. Wydanie od 2010
16. Geografia
SZCZYPIŃSKI D., WOJTOWICZ M.: Planeta nowa 2. Podręcznik. Nowa Era Wydanie od 2010 [klasa 3a –
kontynuacja podręcznika z kl. 2]
17. Geografia
ĆWIKLIŃSKA E., WAWRZYKOWICZ A.: Planeta nowa 2. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era. Wydanie od 2010
[klasa 3a – kontynuacja podręcznika z kl. 2]
18. Geografia
Szubert M.: Planeta nowa 3. Podręcznik. Nowa Era Wydanie od 2010. [klasy 3a, 3b, 3c]
19. Geografia
Ćwiklińska E., Wawrzkowicz A., Knopik J.: Planeta nowa 3. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era.
Wydanie od 2010. [klasy 3a, 3b, 3c]
20. Edukacja dla bezpieczeństwa
Słoma J.: Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik
z ćwiczeniami dla kl.1-3 gimnazjum. Nowa Era [3c]
21. Religia
Red. Szpet J., Jackowiak D.: Żyć w miłości Boga - podręcznik dla ucznia do III klasy gimnazjum.
Podręcznik. Wydaw. Św. Wojciech
Download