BUDOWA ATMOSFERY

advertisement
KLASA IP
Julia Belina – 1,2,7,9
Ela Kowalska - 4
Weronika Wróblewska – 3,5
Julia Walewska – 6,8
SPIS TREŚCI
Slajd 3 – Warstwy atmosfery
Slajd 4 – Troposfera
Slajd 5 – Stratosfera
Slajd 6 – Mezosfera
Slajd 7 – Termosfera
Slajd 8 – Egzosfera
Slajd 9 - Bibliografia
WARSTWY ATMOSFERY
Egzosfera
Termosfera
Mezosfera
Stratosfera
Troposfera
TROPOSFERA
• Warstwa znajdująca się najbliżej Ziemi
• Różne wysokości górnej granicy (tropopauzy) – od 18 km nad równikiem do 8 km
nad biegunami, zależy ona od szerokości geograficznej
• Skupia się tam ok. 80% masy atmosfery i 99% pary wodnej
• Zachodzą tu wszystkie zjawiska tworzące pogodę i klimat - opady, wiatry, niże i
wyże, zachmurzenie
• Rodzaje chmur: cirrus (wysokie), stratus (niskie), cumulus (wszystkie poziomy)
• Temperatura spada tu do -55˚C
STRATOSFERA
• Sięga do wysokości 50-55 km (stratopauza)
• Temperatura wzrasta tu do 0˚C z powodu ozonu
• Występuje tu warstwa ozonowa chroniąca Ziemię przed ultrafioletem płynącym
od Słońca (20-30 km)
• Występują tu obłoki iryzujące – chmury o kształcie soczewkowatym, silnie
mieniące się barwami
• Koncentruje się tam ok.20% masy atmosfery i niewielka ilość wody
MEZOSFERA
• Sięga do 80-85km (mezopauza)
• Temperatura spada do -90˚C z powodu baraku reakcji, w których
zostałoby wydzielone ciepło
• Występują tu obłoki srebrzyste – polarne chmury, które są
najwyższymi chmurami obserwowanymi z Ziemi (75-85km)
TERMOSFERA
• Sięga do 500-600 km (termopauza)
• Temperatura wzrasta do powyżej 1000˚C, ponieważ występują tu
zjonizowane gazy, które pochłaniają promieniowanie
• Spalają się tu okruchy wpadające do atmosfery z zewnątrz –
meteoryty
• Występuje tu zjawisko zorzy polarnej
EGZOSFERA
• Przechodzi stopniowo w przestrzeń kosmiczną
• Temperatura dochodzi do -273˚C (0 Kelwina)
• Ciśnienie i gęstość osiągają tu swoje najmniejsze wartości
BIBLIOGRAFIA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Troposfera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stratosfera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mezosfera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Termosfera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Egzosfera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
KONIEC 
Download