Bezkontaktowy próbnik napięcia przemiennego

advertisement
VF3
Bezkontaktowy próbnik napięcia przemiennego
VF3
Bezkontaktowy próbnik napięcia przemiennego
■
Projekt i konstrukcja opracowane wyłącznie przez
firmę Megger
■
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
przemiennego
■
Automatyczny brzęczyk ostrzegawczy
■
Jasny, czerwony sygnalizator świetlny w
końcówce
■
Latarka diodowa – ultra jasna dioda LED
■
Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V
OPIS
DANE TECHNICZNE
Próbnik (sygnalizator) napięcia VF3 firmy Megger jest
przyrządem kompaktowym w kształcie długopisu,
przeznaczonym do bezkontaktowego wykrywania
obecności napięcia przemiennego w zakresie od 90 V do
600 V o częstotliwości 50 lub 60 Hz. Napięcie wykrywane
jest pojemnościowo i sygnalizowane jasną czerwoną diodą
LED umieszczoną wewnątrz białej nylonowej końcówki.
Dodatkowym elementem sygnalizacyjnym jest brzęczyk
włączany jednocześnie z diodą LED.
Wykrywane napięcie
przemienne (automatyczna
zmiana zakresu)
90 V … 600 V AC, 50/60 Hz
Latarka
Ultra jasna dioda LED
Zasilanie
2 ogniwa AAA (LR03) 1,5 V
Wymiary
178 mm x 26 mm
Masa
48 g
Próbnik wyposażony jest także w latarkę w postaci ultra
jasnej, energooszczędnej j diody.
ZASTOSOWANIE
Próbnik VF3 może być użyty do wykrywania obecności
napięcia przemiennego w gniazdkach instalacyjnych,
wyłącznikach urządzeń, wyłącznikach automatycznych,
bezpiecznikach, osprzęcie oświetleniowym, przewodach i
kablach. Próbnik wykrywa przerwy w ciągłości przewodów
na zasadzie śledzenia trasy przewodu od źródła do
miejsca, w którym odbierany sygnał urywa się; w ten
sposób można również wykrywać przepalone bezpieczniki
topikowe.
Parametry
środowiskowe
Zakres temperatur
roboczych
- 10°C … +50°C
Wilgotność względna
90% maksymalnie
Klasa szczelności
IP 65
Bezpieczeństwo
Zgodność z normami
CAT IV 600 V
EN 61010–1: 2010
INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa produktu
Nr katalogowy
Karton 12 próbników napięcia VF3
Megger Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 42A
05-500 Stara Iwiczna
T: +48 22 715 83 33
F: +48 22 715 83 32
2004–780
[email protected]
www.megger.com
Megger™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez powiadomienia.
Download