Fak.

advertisement
I rok 1° WOT
Godz.
Poniedziałek
8.0 0-9.30
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Klasyczne widowiska
azjatyckie
Prof. G. Ziółkowski
Emisja głosu
Dr J. Sławek
2b or not 2b – teatr w
Internecie i Internet w
teatrze
Mgr J. Kłeczek
Programowanie projektów
tanecznych
Mgr R. Lissowska
Fak.
Sp. ipk.
119
Programowanie projektów
kuratorskich
Dr A. Siwiak
ST
Teatr i społeczeństwo
Prof. M. Karasińska
Wychowanie
Fizyczne
ST
119
Filozofia
Dr S. Panek
9.45-11.15
Sp. tsl.
118
118
Prawo autorskie
Dr B. Przymuszała
Etiudy teatralne
Prof. G. Ziółkowski
Sp. ipk.
11.30-13.00
ST
Literatura polska
Mgr M. Wiśniewska
Fakultet
Mgr Z. Małkowicz
13.30-15.00
118
15.15-16.45
Społeczności lokalne w
kulturze
Prof. M. Piotrowska
Sp. tsl.
17.00-18.30
ST
Teatr i dramat
dla dzieci
Mgr A.
Drwięga
Fak.
ST
Polityczność
teatru
Mgr Jan
Kuhling
Historia teatru i dramatu
Prof. K. Kurek
Fak. 118
W
118
Historia teatru i dramatu
Prof. K. Kurek
Dr T. Kowalski
Fak.
118
Animacja społeczności
lokalnych
Prof. M. Piotrowska
Sp. tsl.
118
Z. Małkowicz
18.45-20.15
Fak.
119
Obie sp.
Dr T. Kowalski
Fak.
118
Współczesny teatr i dramat
polski
Dr T. Kowalski
118
Zarządzanie instytucją
kultury
Dr A. Siwiak
119
Sp. ipk.
118
118
II rok 1° WOT
Godz.
Poniedziałek
Środa
Wtorek
2b or not 2b – teatr w
Internecie i Internet w
teatrze
Mgr J. Kłeczek
Fak.
119
8.00-9.30
9.45-11.15
Teatr w społecznościach
lokalnych
Mgr P. Skorupska
Sp. tsl.
11.30-13.00
Techniki aktorskie
Prof. G. Ziółkowski
118
ST
Literatura powszechna
Prof. E. GuderianCzaplińska
Prawo autorskie
Dr B. Przymuszała
119
13.30-15.00
Teatr polski
dwudziestolecia
międzywojennego
Prof. E. GuderianCzaplińska
Fak.
119
Obie sp.
Historia teatru polskiego
Prof. K. Kurek
118
Widowiska kulturowe
Prof. M. Piotrowska
15.15-16.45
Druki programowe i
promocyjne
Prof. B. Hojdis
ST Sp. ipk.
Teatr i dramat
dla dzieci
Mgr A.
Drwięga
Polityczność
teatru
Mgr Jan
Kuhling
Fak.
ST
Fak. 118
Dr T. Kowalski
Fak.
Historia teatru i
dramatu
Dr K. Lisiecka
118
118
17.00-18.30
Animacja społeczności
lokalnych
Prof. M. Piotrowska
Sp. tsl.
18.45-20.15
Piątek
Czwartek
118
Krytyka teatralna
Prof. E. Kasprzak
Dr T. Kowalski
Fak.
118
Współczesny teatr i dramat
polski
Dr T. Kowalski
119
Historia teatru i
dramatu
Dr K. Lisiecka
118
326
III rok 1° WOT
Godz.
Poniedziałek
Środa
Wtorek
Piątek
Czwartek
2b or not 2b – teatr w
Internecie i Internet w
teatrze
Mgr J. Kłeczek
8.00-9.30
Fak.
119
Historia teatru i dramatu
Prof. M. Karasińska
9.45-11.15
11.30-13.00
Media interaktywne
Mgr J. Śliwińska
Antropologia kultury
Prof. R. Przybylski
Teatr muzyczny
Dr K. Lisiecka
119
118
118
118
13.30-15.00
Teatr polski
dwudziestolecia
międzywojennego
Prof. E. GuderianCzaplińska
Fak.
119
Seminarium
Prof. M. Piotrowska
113
Seminarium
Prof. K. Kurek
Dr T. Kowalski
Fak.
15.15-16.45
ST
Dr T. Kowalski
17.00-18.30
18.45-20.15
W
118
Historia teatru i dramatu
Prof. M. Karasińska
Fak.
I rok 2° MIiW
Godz.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Sp. operologiczna
Widowiska
Prof. J. Wachowski
2b or not 2b – teatr w
Internecie i Internet w
teatrze
Mgr J. Kłeczek
119
Seminarium
Prof. J. Wachowski
Fak.
8.00-9.30
Sp. operologiczna
Piątek
119
Laboratorium mediów
Dr M.Krawczak
9.45-11.15
119
Sztuka współczesna
Prof. A. Jelewska
j. angielski
mgr B. Mordarska
119
Laboratorium mediów
Dr M.Krawczak
11.30-13.00
118
Widowiska
Prof. G. Ziółkowski
119
119
Sztuka współczesna
Prof. A. Jelewska
Media interaktywne
Dr M. Krawczak
13.30-15.00
W
ST
119
119
15.15-16.45
Dramat i scenariusz
widowiska
Dr T. Kowalski
119
Media interaktywne
Dr M. Krawczak
119
Seminarium
Prof. E. Kalemba-Kasprzak
17.00-18.30
113
18.45-20.15
II rok 2° MIiW
Godz.
Poniedziałek
Środa
Wtorek
Piątek
Czwartek
2b or not 2b – teatr w
Internecie i Internet w
teatrze
Mgr J. Kłeczek
Sp. operologiczna
8.00-9.30
Fak.
119
Laboratorium mediów
Mgr K. Wnuk
Sp. operologiczna
9.45-11.15
119
Laboratorium mediów
Prof. R. Przybylski
11.30-13.00
119
13.30-15.00
Seminarium
Prof. R. Przybylski
119
Polityczność
teatru
Mgr Jan
Kuhling
Dramaturgia mediów
Mgr J. Alejski
119
Fak. 118
Marketing i zarządzanie
projektami
Dr A. Siwiak
Seminarium
Prof. A. Jelewska
15.15-16.45
121
Kultura i technologia
Prof. A. Jelewska
17.00-18.30
119
Marketing i zarządzanie
projektami
Dr A. Siwiak
119
119
18.45-20.15
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards