Adoracja-Serce-Jezusa-z-12-VI-2012

advertisement
1.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
Nie spiesząc się wycisz myśli i emocje; uświadom sobie, że jesteś
zanurzony w TAJEMNICY ŚWIĘTEJ OBECNOŚCI PANA; proś Ducha
Świętego, aby modlił się w Tobie.
Z wiarą i miłością bądź w OBECNOŚCI PANA.
W milczeniu powtarzaj SŁOWO, którym PAN - chcąc kształtować serca
Apostołów – zaprasza ich:
„Uczcie się ode Mnie bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29)
To samo zaproszenie Pan kieruje dzisiaj do Ciebie. Powtarzaj słowa,
wielokrotnie, niechaj wnikną w głębię Twojego serca.
Ilekroć w czasie modlitwy uświadomisz sobie coś innego – jakieś myśli,
rozproszenia – spokojnie wróć przez powtarzanie słów: „Uczcie się ode
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” do trwania w BOŻEJ
OBECNOŚCI.
Trwaj w OBECNOŚCI PAŃSKIEJ przez cały czas przeznaczony na
modlitwę; wsłuchuj się w to co mówi do Ciebie DUCH ŚWIĘTY - słuchaj
jakie tajemnice BOŻEGO SERCA Ci objawia; do czego Cię dzisiaj
zaprasza.
Ojcze nasz….
2.
PUNKTY DO REFLEKSJI:
SERCE JEZUSA jest symbolem miłości BOGA do każdego człowieka; MIŁOŚCI,
której głębia i moc najpełniej objawiły się na Krzyżu. MIŁOŚCI ukrytej w białej
Hostii- MIŁOŚCI cichej i pokornej w której PAN karmi nas swoim CIAŁEM.
W cudach eucharystycznych, również w tym w Sokółce, konsekrowana hostia
zamienia się w KREW i CIAŁO – CIAŁO mięśnia sercowego JEZUSA, naszego
PANA.
Rozważając zaproszenie PANA: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem” trzeba wejść w szerszy kontekst tych słów. PAN mówi:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30).
PAN zaprasza do siebie każdego utrudzonego i obciążonego; zaprasza Ciebie
i mnie, abyśmy przyszli do NIEGO, wzięli JEGO jarzmo, i uczyli się od NIEGO
zgłębiając tajemnicę JEGO SERCA - a ON nas pokrzepi.
W czasach Jezusa, jarzmo było ono rodzajem drewnianej uprzęży, zazwyczaj
dla pary zwierząt. Często łączono w parę zwierzę nienawykłe do jarzma z tym,
które było już ujeżdżone, aby młode, zamiast się miotać, naśladowało to
bardziej doświadczone i pokorne.
Przyjąć jarzmo JEZUSA, to powierzyć się JEGO OSOBIE, aby ON nas prowadził,
nauczał, był naszym Mistrzem i PANEM. JEGO „jarzmo jest słodkie, a brzemię
lekkie” gdyż istotą tego jarzma jest miłość - MIŁOŚĆ BOGA .
Mamy uczyć się od PANA wnikając w tajemnicę JEGO SERCA, które jest ciche
i pokorne.
Mamy uczyć się poprzez kontemplowanie tajemnicy JEGO cichej, pokornej,
miłującej OBECNOŚCI wśród nas w JEGO SŁOWIE, we wszystkich sakramentach,
a zwłaszcza Eucharystii; kontemplowanie tajemnicy działania cichej i pokornej
MIŁOŚCI BOGA.
Człowiek, który przyjmuje delikatne, pełne miłości jarzmo Jezusa jest jak proste,
pokorne dziecko, szczęśliwe na łonie swej matki, gdyż jego pragnienia fizyczne,
psychiczne i duchowe zostały zaspokojone (por. Ps 131).
Na zaproszenie PANA: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29b) – pamiętając, że bez
NIEGO nic nie możemy uczynić (por. J15,5b) - możemy odpowiedzieć jedynie
prośbą: JEZU, uczyń serca nasze według SERCA TWEGO.
Wspólnota NOWE JERUZALEM. Zapraszamy na spotkania: czwartek godz. 18, sala nr 13 w Domu Parafialnym
Download