wpływ poziomu leptyny u matki na zmianę wagi pourodzeniowej

advertisement
WPŁYW LEPTYNY W
REGULACJI HOMEOSTAZY
ŻYWIENIOWEJ.
OPRACOWANIE: Anna Janczak
Otyłość
• Otyłość jest stanem polegającym na nadmiernym
gromadzeniu tkanki tłuszczowej. Wiąże się ona z
nieprawidłową, podwyższoną masą ciała. O otyłości
mówimy wtedy, gdy tkanka tłuszczowa stanowi u kobiet
więcej niż 30 % masy ciała, zaś u mężczyzn więcej niż
25% masy. Na jej powstawanie wpływ mają m.in. czynniki
genetyczne, endokrynologiczne oraz środowiskowe.
Substancje, które mogą mieć znaczący wpływ
na regulację ośrodka sytości i apetytu oraz
na metabolizm naszego organizmu:
• hamujące apetyt:
• stymulujące apetyt:
– leptyna,
– neuropeptyd Y,
– cholecystokinina,
– oreksyna A i B,
– serotonina,
– białko Agouti,
– peptyd Y,
– grelina.
– kortykoliberyna.
Pojęcie „LEPTYNA”
Leptyna to hormon produkowany przez komórki
tłuszczowe. Za jego syntezę jest odpowiedzialny gen ob.
Jest przenoszona przez krew do mózgu, gdzie działa na
neurony w przysadce mózgowej, które hamują apetyt i
potrzebę jedzenia. Leptyna wstrzymuje więc chęć
pobierania pokarmu, gdy zapasy tłuszczu są duże,
a wzmaga apetyt, gdy są małe. Zarówno u myszy, jak
i u człowieka mutacje w genie kodującym leptynę oraz
innych genach związanych z tym systemem regulacji
powodują przejadanie się i otyłość. Oznacza to, że
skłonność do przejadania się wbrew rozsądkowi
i potrzebom organizmu może być uwarunkowana
genetycznie.
TEMAT BADANIA:Wpływ poziomu leptyny
u matki na zmianę wagi pourodzeniowej
noworodka.
• Laura Perrone, Mario Giuffrè, Caterina
D’Alfonso, Maria T. Carbone, Giuseppe Presta,
Antonio Di Toro, Rosario Di Toro.
• Departament Pedriatryczny, II Uniwersytet w
Naples.
Cel badania:
• Celem badania było stwierdzenie roli
leptyny w regulacji wzrostu embrionalnego
i noworodkowego, a także próba
oszacowania zmian w poziomie leptyny po
narodzeniu i jej relacje z pourodzeniową
zmianą wagi.
Materiał i metody:
• W badaniu wzięły udział 103 noworodki
(60 płci żeńskiej i 43 męskiej).
• Pobranie próbek krwi matek przed
porodem, próbek krwi pępowinowej przed
przecięciem pępowiny a także próbek krwi
noworodków przed pierwszym karmieniem.
• Pomiar masy ciała i poziomu leptyny u
noworodków w 4 – 10 dniu życia.
Kliniczne i antropometryczne dane
dotyczące noworodków i ich matek:
Parametr
Średnia +
SD
Waga matki (kg)
67,1
13,3
BMI matki
25,7
4,8
29,7
6,0
37,1
3,1
Wiek matki (lata)
Tydzień ciąży
Mediana Rangi
65
43-115
24,9
17,3-38,9
30
20-48
38
26-42
Wyniki:
• Koncentracja leptyny w krwi pępowinowej niższa od
poziomu matczynej leptyny ( 5,7 do 22,1 ng/ml),
• pozytywna korelacja miedzy poziomem leptyny
pępowinowej a wagą urodzeniową noworodków
(r=0,56; p<0,001), tygodniem ciąży (r=0,54;
p<0,001),poziomem leptyny u matki (r=0,24; p=0,001),
• znaczące różnice w poziomie leptyny między
dziewczynkami i chłopcami (6,9 do 3,9 ng/ml),
• korelacja między poziomem leptyny w 4 dniu życia i
masą ciała (r=0,23; p=0,04), poziomem leptyny
pępowinowej (r=0,26, p=0,02), zmianą wagi w
pierwszych 4 dniach życia (r=0,24; p=0,03) oraz wagą
urodzeniową (r=0,26; p=0,02).
Wnioski:
• Znacząca różnica w poziomie leptyny
pępowinowej u noworodków różnych płci,
• bezpośrednia korelacja między poziomem
leptyny u matki i u dzieci,
• pozytywna korelacja między poziomem
leptyny w 4 dniu życia a spadkiem masy
ciała w pierwszych 4 dniach życia.
Dziękuję
za uwagę!
Download