Choroby zapalne jelita cienkiego i jelita grubego

advertisement
rozdział
16
Choroby zapalne
jelita cienkiego i jelita grubego
Ian S. Shaw
Zdjęcia dzięki uprzejmości Roberta L. Law
Tłumaczenie: Elżbieta Poniewierka
Spis treści
Wprowadzenie
Choroby zapalne jelit
■■ Etiologia
■■ Czynniki genetyczne
■■ Czynniki środowiskowe
■■ Czynniki bakteryjne
Objawy przedmiotowe
i podmiotowe
■■ Wrzodziejące zapalenie jelita
grubego
■■ Choroba Leśniowskiego-Crohna
Patofizjologia
Diagnostyka i leczenie
■■ Diagnostyka
■■ Leczenie
Diagnostyka różnicowa
Rokowanie
■■ Wrzodziejące zapalenie jelita
grubego
■■ Choroba Leśniowskiego-Crohna
Piśmiennictwo
Wprowadzenie
Zaburzenia o charakterze zapalnym stanowią znaczną część chorób jelit. Dwie
główne choroby – wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, łącznie określane jako choroby zapalne jelit (inflammatory bowel disease
– IBD) – dotykają nawet 1 na 200 osób w populacji Europy i Ameryki Północnej
(Kappelman i wsp., 2007). Występuje również wiele zapaleń jelit, zwykle są to
choroby układowe obejmujące inne organy; są one jednak zdecydowanie rzadsze (tab. 16.1). Dlatego niniejszy rozdział poświęcony jest zasadniczo chorobom
zapalnym jelit, chociaż będzie też nawiązywać do niektórych innych chorób.
Choroby zapalne jelit
Termin choroby zapalne jelit (IBD) to termin ogólny, obejmujący wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna – odrębne choroby zapalne jelit, które mają wiele cech wspólnych.
Download