Sygnały alarmowe

advertisement
Sygnały alarmowe
Uwaga!
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16
października 2006 r. w sprawie systemów
wykrywania skażeń i właściwości organów w
tych sprawach Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1415
wprowadziło nowe regulacje w sprawach
sygnałów.
Alarm powietrzny
Alarm powietrzny ostrzega o grożącym
niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza
(np. atak samolotów uderzenie rakiet).
Po ogłoszeniu tego alarmu działania
poszczególnych osób zależy od
warunków, w jakich się znajdą.
Sposób ogłoszenia alarmu
powietrznego

Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej
minuty - Następujące po sobie sekwencje długich
dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków,
trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w
stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1
sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga!
Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny
dla.............................

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu
Sposób odwołania alarmu
powietrznego

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga!
Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny
dla..........................
Alarm o skażeniach
Alarm o skażeniach ogłasza się w celu
ostrzeżenia przed skażeniami terenu i
środowiska (bojowymi środkami trującymi
lub toksycznymi środkami
przemysłowymi) już wykrytymi na danym
terenie lub mogącymi wystąpić przed
upływem 30 min. Po ogłoszeniu tego
alarmu należy nałożyć indywidualne środki
ochrony przed skażeniami lub udać się do
najbliższego ukrycia i przebywać w nim do
chwili odwołania alarmu.
Sposób ogłoszenia alarmu o
skażeniach

Przerywany modulowany dźwięk syreny - Sekwencja krótkich
sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub
innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy
też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1
sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga!
ogłaszam alarm o skażeniach ......................(podać rodzaj
skażenia) dla ..........................

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta
Sposób odwołania alarmu o
skażeniach

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga!
Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach
dla..........................
Komunikaty ostrzegawcze
1.
Uprzedzenie o zagrożeniu skażenia
2.
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażenia
3.
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i
zagrożeniu środowiska
1. Uprzedzenie o zagrożeniu skażenia
ogłasza się, jeśli do momentu
przewidywanego skażenia pozostało więcej
niż 30 minut. Po usłyszeniu tego uprzedzenia
należy postępować zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w ogłaszanych komunikatach. W
pierwszej kolejności należy sprawdzić: stan
indywidualnych środków ochrony przed
skażeniami, zabezpieczenie zapasów
żywności i wody oraz paszy dla zwierząt, a
także szczelność pomieszczeń ochronnych.
Sposób ogłaszania komunikatu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna ;
Uwaga , uwaga , uwaga
Osoby znajdujące się na terenie ..................
Około godziny..........................minut...........
Może nastąpić skażenie ..............................
( podać rodzaj skażenia )
w kierunku
...........................................................
(podać kierunek)
Sposób odwołania komunikatu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna ;
Uwaga , uwaga , uwaga
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..........
(rodzaj zagrożenia ) dla...........................
2.
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami
ogłasza się w wypadku stwierdzenia przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakażenia
mikroorganizmami chorobotwórczymi. Należy ściśle
przestrzegać wydanych przez nie zaleceń oraz
zarządzeń stacji sanitarno-epidemiologicznych. Po
usłyszeniu takiego uprzedzenia trzeba ponadto
zabezpieczyć (jeśli tego nie uczyniono dotąd)
pomieszczenia dla ludzi i zwierząt przed wnikaniem
do nich owadów, insektów, gryzoni i substancji
lotnych oraz ściśle przestrzegać zasad profilaktyki
przeciwepidemiologicznej.
Sposób ogłaszania komunikatu
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o
zagrożeniu zakażeniami ustalą organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
3. Sposób ogłaszania
komunikatu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna ;
Informacja o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców
Sposób odwołania komunikatu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna
Uwaga , uwaga , uwaga
Odwołuję alarm o klęskach ..................
dla...........................
Do ogłaszania / odwoływania alarmów
wykorzystuje się następujące
urządzenia:







systemy alarmowe miast;
rozgłośnie lokalnego radia lub telewizji;
radiowęzły radiofonii przewodowej;
syreny alarmowe włączane przy użyciu centrali
alarmowej;
sygnały alarmowe, informujące o rodzaju
zagrożenia;
megafony znajdujące się na terenie PKP;
zastępcze środki alarmowe - dzwony, syreny
ręczne, gongi, buczki itp.
Do uniwersalnych zasad zachowania się obywateli
w sytuacjach zagrożeń, ułatwiających adaptację
do trudnych warunków należą:








szybkie działanie, ale bez paniki;
ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;
zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego
życia;
udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;
rozsądne korzystanie z zapasów;
słuchanie rad i poleceń osób uprawnionych do kierowania
w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja,
specjalistyczne grupy ratunkowe);
w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca
zamieszkania;
wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz
zabezpieczenie mienia.
Każda rodzina powinna mieć przygotowane
podstawowe wyposażenie na czas klęsk
żywiołowych.
Podczas katastrof może wystąpić brak
elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe
jest też, że warunki uniemożliwią
opuszczenie domu przez wiele dni.
Przygotowane zawczasu wyposażenie
ułatwi przetrwanie tego trudnego okresu.
Wyposażenie powinno zawierać
1. żywność: mięso, owoce i warzywa w
puszkach; puszkowane soki, mleko i
zupy; cukier, sól i przyprawy;
wysokokaloryczne pożywienie
(witaminy, słodycze, żywność dla
niemowląt i ludzi starszych, krakersy,
suchary, ekstrakty kawy i herbaty) zapas na okres 3-5 dni przechowywać w
chłodnym i suchym miejscu;
2. woda: wodę należy zgromadzić
najlepiej w plastikowych pojemnikach w
ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5
dni, wliczając wodę do utrzymania
podstawowych zasad higieny (woda
powinna być odkażona, np. wybielaczem
do prania o stężeniu 5,25 % w ilości 1
kropla na litr wody);
3. odzież i rzeczy do spania: każdy
domownik powinien posiadać jedną
zmianę bielizny, odzieży i butów, a
dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe,
ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór;
4. apteczka pierwszej pomocy: gaza;
sterylne bandaże, w tym elastyczne;
taśmy przylepne; nożyczki; chusta;
termometr; środki aseptyczne, środki
przeciwbólowe, aspirynę, środki
przeczyszczające, węgiel aktywowany;
mydło; rękawice gumowe oraz zapas
lekarstw na przewlekłe choroby
członków rodziny;
PAMIĘTAJ! P0 USŁYSZENIU
SYGNAŁU
ALARMOWEGO NALEŻY
DZIAŁAĆ SZYBKO,
ALE ROZWAŻNIE I BEZ
PANIKI.
PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE
BĘDZIESZ MIAŁ
MOŻLIWOŚCI UKRYCIA
SIĘ W BUDOWLI
OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W
ZAGŁĘBIENIU
TERENU LUB ZA INNĄ
TRWAŁĄ OSŁONĘ.
Download