Pieniądz w gospodarce – pytania zaliczeniowe SSE3/3 1. Istota i

advertisement
Pieniądz w gospodarce – pytania zaliczeniowe SSE3/3
1. Istota i funkcje pieniądza.
2. Kreacja pieniądza przez system bankowy.
3. Restrykcyjna i ekspansywna polityka pieniężna banku centralnego.
4. Długookresowa neutralność pieniądza.
5. Kanały transmisji impulsów pieniężnych.
Download