pisemny

advertisement
Filologia polska, I rok studiów stacjonarnych, semestr drugi
Semestr letni 2010/2011
Terminarz letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej
L.p Przedmiot
Nazwisko i imię
egzaminatora
1
Historia literatury staropolskiej
Prof. ndzw. dr hab. A.
Gorzkowski
2
Historia Polski
Mgr J. Świst
3
Język łaciński z elementami kultury
Mgr M. Kierek
antycznej
4
Gramatyka opisowa
Dr K. Obrzut
Forma
egzaminu
pisemny
Data
i godzina egzaminu
20.09. godz. 10.00 – 11.30
Sala
pisemny
ustny
15.09. godz. 9.00 - 10.30
19.09. godz. 9.00
19
25
pisemny
23.09. godz. 10.00 – 11.30
25
Uwagi
25
Filologia polska, specjalność edytorska, II rok studiów stacjonarnych, semestr czwarty
Semestr letni 2010/2011
Terminarz letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej
L.p Przedmiot
Nazwisko i imię
egzaminatora
1. Język obcy
Mgr E. Pawlik
2. Wiedza o kulturze
3 Historia literatury oświecenia
Forma
egzaminu
Pisemny +
ustny
Prof. dr hab. K. Pleśniarowicz pisemny
Dr J. Kułakowska-Lis
ustny
Data i godzina egzaminu
22.09 godz. 11.00-12.30
20.09. godz. 9.00
18
16
Doc. dr K.Sikora
23.09 godz. 8.00*
16
15.09. godz. 12.00
Sala
SJO
i romantyzmu
4 Gramatyka historyczna z elementami scs
*Uwaga: Zmiana godziny egzaminu
ustny
Uwagi
Filologia polska, specjalność wiedza o mediach, II rok studiów stacjonarnych, semestr czwarty
Semestr letni 2010/2011
Terminarz letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej
L.p Przedmiot
Nazwisko i imię
Forma
Data i godzina egzaminu
Sala
egzaminatora
egzaminu
1. Język obcy
Mgr E. Pawlik
Pisemny + 15.09. godz. 12.00
SJO
ustny
2. Wiedza o kulturze
Prof. dr hab. K. Pleśniarowicz pisemny
22.09 godz. 11.00-12.30
18
3. Gramatyka
5
ustny
16
historyczna z elementami scs Doc. dr K. Sikora
23.09 godz. 8.00*
.
4. Historia
4
literatury oświecenia
Dr J. Kułakowska - Lis
ustny
20.09. godz. 9.00
16
i .romantyzmu
Prof. dr hab. K. Pleśniarowicz pisemny
22.09 godz. 11.00-12.30
18
5. Wiedza o mediach współczesnych
*Uwaga: Zmiana godziny egzaminu
Uwagi
Filologia polska, specjalność edytorsko – medialna i nauczycielska, III rok studiów stacjonarnych, semestr szósty
Semestr letni 2010/2011
Terminarz letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej
L.p Przedmiot
Nazwisko i imię egzaminatora Forma egzaminu Data i godzina egzaminu Sala
Uwagi
1. Historia literatury Pozytywizmu Dr J. Włodarczyk
ustny
13.09. godz. 10.00
16
i Młodej Polski
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards