Document

advertisement
1. Natężenie pola elektrycznego w pewnym punkcie równe jest 1000 V/m. Ile wynosi
wartość siły działającej na umieszczony w tym polu ładunek równy 10-6C?
2. Natężenie pola elektrycznego na powierzachni kuli metalowej jest równe 100 V/m. Ile
wynosi natężenie pola na zewnątrz kuli, w odległości równej promieniowi od jej
powierzchni?
3. Dwa ładunki ujemne o wielkości 10-7 C oraz jeden ładunek ujemny o wielkości -10-7
C, umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku długości 1 m.
Wyznaczyć natężenie pola elektrycznego w środku trójkąta w: (a) próżni, (b) wodzie?
4. Jaki kąt a tworzy z pionem nić, na której wisi kulka naładowana o masie m = 0,25 g,
umieszczona w jednorodnym poziomym polu elektrycznym o natężeniu E = 0,01
N/C? Ładunek kulki wynosi q = 0,4 C.
5. Kule o masach m1 i m2 są naładowane. Siła ich kulombowskiego oddziaływania
równoważy siłę oddziaływania grawitacyjnego. Znaleźć wartość ładunku jednej z kul,
jeżeli druga posiada ładunek q1.
6. Znależć natężenie pola elektrycznego w funkcji odległości od środka kuli r
naładowanej ładunkiem q w przypadkach gdy: a) kula jest metalowa, b) kula jest
nieprzewodząca.
7. Jednorodnie naładowana, przewodząca kula o promieniu 1 m ma powierzchniową
gęstość ładunku 8,0 C/m2. Jaki jest całkowity strumień elektryczny wychodzący z
powierzchni kuli? Narysować wykres zależności natężenia pola elektrycznego E od
odległości od środka kuli r.
8. Natężenie pola elektrycznego Ziemi przy powierzchni wynosi  130 N/C i jest ono
skierowane w dół. Jaki jest ładunek elektryczny Ziemi? Jaki jest strumień pola
elektrycznego na powierzchni Ziemi?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards