Kalkulacja cenowa

advertisement
ZP/BZP/082/2017
Załącznik nr 4 do SIWZ
Kalkulacja cenowa
DRUK I DOSTAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM I BROSZUR
Do wyceny oferty w nakładzie:
- 50-100 egz. przyjęto nakład 75 egz.
- 101-200 egz. przyjęto nakład 150 egz.
- 201-300 egz. przyjęto nakład 250 egz.
- 301-500 egz. przyjęto nakład 400 egz.
I.
OPRAWA SZYTA DRUTEM A5
Tabela 1
Oprawa szyta drutem A5
Format broszury: 148 x 210 mm
Zadruk: 1 + 1
Papier: offset 80 g – wnętrze
Lp. Broszura szyta drutem A5
1
Cena 1 ark. druk. netto
2
Cena 15 ark. druk. netto, nakład 150 egz.
3
Nakład 101-200 egz.
…….
Cena 1 ark. druk. netto x
15 x 150 egz. =
…….
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego) …….
Tabela 1a
Oprawa szyta drutem A5
Format broszury: 148 x 210 mm
Papier: offset 80 g – wnętrze
Lp. Pojedyncze kartki z kolorem A5
1
Cena 1 kartki 1 + 4 netto = …
2
Cena 1 kartki 4 + 4 netto = …
3
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto
w ostatniej kolumnie tabeli)
Nakład 101-200 egz.
Cena netto za 4 kartki
……. x 150 egz. =
…….
Cena netto za 4 kartki
……..x150 egz. =
…….
…….
Tabela 1b
Okładka dla oprawy szytej drutem A5
Format broszury: 148 x 210 mm
1
Zadruk: 4 + 0
Papier: kreda mat. 300 g/m2
Okładka foliowana
Lp. Okładka i oprawa szyta drutem
1
Cena 1 okładki 4 + 0 netto = ….
2
Cena 1 okładki 4 + 1 netto = ….
3
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto
w ostatniej kolumnie tabeli)
Nakład 101-200 egz.
Cena netto za 1 okładkę
……. x 150 egz. x 10 tytułów =
…….
Cena netto za 1 okładkę
……..x 150 egz. x 10 tytułów =
…….
…….
Ogółem cena netto dla oprawy szytej zeszytowo A5: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości kolumny „Razem” w tabelach 1, 1a, 1b)
II.
OPRAWA BROSZUROWA KLEJONA A5
Tabela 2
Oprawa broszurowa klejona A5
Format broszury: 148 x 210 mm
Zadruk: 1 + 1
Papier: offset 80 g – wnętrze
Lp. Książka klejona A5
1
Cena 1 ark. druk. netto
2
Cena 120 ark. druk. netto, nakład 150 egz.
3
Nakład 101-200 egz.
…….
Cena 1 ark. druk. netto x
120 x 150 egz. =
…….
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego) …….
Tabela 2a
Oprawa broszurowa klejona A5
Format broszury: 148 x 210 mm
Papier: offset 80 g – wnętrze
Lp. Pojedyncze kartki z kolorem A5
1
Cena 1 kartki 4 + 1 netto = …
2
Cena 1 kartki 4 + 4 netto = …
3
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto
w ostatniej kolumnie tabeli)
Nakład 101-200 egz.
Cena netto za 4 kartki
……. x 150 egz. =
…….
Cena netto za 4 kartki
……..x 150 egz. =
…….
…….
Tabela 2b
Okładka dla oprawy broszurowej klejonej A5
2
Format broszury: 148 x 210 mm
Zadruk: 4 + 0
Papier: kreda mat. 300 g/m2
Okładka foliowana
Lp. Okładka i oprawa broszurowa (klejona)
1
Cena netto 1 okładki 4 + 0 …
2
Cena netto 1 okładki 4 + 1 …
3
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto
w ostatniej kolumnie tabeli)
Nakład 101-200 egz.
Cena netto za 1 okładkę
……. x 150 egz. x 10 tytułów =
…….
Cena netto za 1 okładkę
……..x150 egz. x 10 tytułów =
…….
…….
Ogółem cena netto dla oprawy broszurowej klejonej A5: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 2, 2a, 2b)
III.
OPRAWA BROSZUROWA KLEJONA B5
Tabela 3
Oprawa broszurowa klejona B5
Format broszury: 170 x 240 mm
Zadruk: 1 + 1
Papier: offset 80 g – wnętrze
Lp. Książki
klejone
1
1
Cena 1 ark.
druk. netto
2
Cena 50 ark.
druk.,
75 egz.
3
Cena 700
ark. druk,
150 egz.
4
Cena 400
ark. druk.,
250 egz.
5
Cena 300
ark. druk.,
400 egz.
Nakład
50-100 egz.
2
……
Nakład
101-200 egz.
3
……
Nakład
201-300 egz.
4
……
Nakład
301-500 egz.
5
……
Cena 1 ark. druk. netto
x 50 ark. druk. x 75
egz.=
…………
Cena 1 ark. druk. netto x
700 ark. druk. x 150
egz.=
…………
Cena 1 ark. druk. netto x
400 ark. druk. x 250
egz.=
…………
Cena 1 ark. druk. netto x
300 ark. druk. x 400
egz.=
…………
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto z komórek 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) …………
Tabela 3a
Oprawa broszurowa klejona B5
Format broszury: 170 x 240 mm
3
Papier: offset 80 g – wnętrze
Lp. Pojedyncze kartki z kolorem Nakład
B5
50-100
1
2
1
Cena netto 1 kartki 4 + 1 = … Cena netto za 4
2
Cena netto 1 kartki 4 + 4 = …
Nakład
101-200
3
Nakład
201-300
4
Nakład
301-500
5
kartki
…. x 75 egz. =
Cena netto za 4
kartki
…. x 150 egz. =
Cena netto za 4
kartki
…. x 250 egz. =
Cena netto za 4
kartki
…. x 400 egz. =
…….
…….
……….
………….
Cena netto za 4
kartki
…. x 75 egz. =
Cena netto za 4
kartki
…. x 150 egz. =
Cena netto za 4
kartki
…. x 250 egz. =
Cena netto za 4
kartki
…. x 400 egz. =
…….
…….
……….
………….
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto obydwu wierszy w kol. 2, 3, 4, 5)
Tabela 3b
Okładka dla oprawy broszurowej (klejonej) B5
Format broszury: 170 x 240 mm
Zadruk: 4 + 0
Papier: kreda mat. 300 g/m2
Okładka foliowana
Lp. Okładka i oprawa
broszurowa klejona
1
1
Cena 1 okładki netto
2
Okładka 4 + 0, 375 egz.
(5 tytułów)
3
Okładka 4 + 0, 9000 egz.
(60 tytułów)
4
Okładka 4 + 0, 6250 egz.
(25 tytułów)
5
Okładka 4 + 0, 8000 egz.
(20 tytułów)
Nakład
50-100 egz.
2
……
Nakład
101-200 egz.
3
……
Nakład
201-300 egz.
4
……
Nakład
301-500 egz.
5
……
Cena 1 okładki netto
x 375 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 9000 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 6250 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 8000 egz.=
…………
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto z komórek 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) …………
Ogółem cena netto dla oprawy broszurowej (klejonej) B5: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 3, 3a, 3b)
IV.
OPRAWA BROSZUROWA KLEJONA A4
Tabela 4
Oprawa broszurowa klejona A4
4
Format broszury: 210 x 297 mm
Zadruk: 1 + 1
Papier: offset 90 g – wnętrze
Lp. Książki
klejone
1
1
Cena 1 ark.
druk. netto
2
Cena 50 ark.
druk.,
75 egz.
3
Cena 300
ark. druk.,
150 egz.
4
Cena 60 ark.
druk.,
250 egz.
5
Cena 60 ark.
druk.,
400 egz.
Nakład
50-100 egz.
2
……
Nakład
101-200 egz.
3
……
Nakład
201-300 egz.
4
……
Nakład
301-500 egz.
5
……
Cena 1 ark. druk. netto x
50 ark. druk x 75 egz.=
…………
Cena 1 ark. druk. netto x
300 ark. druk x 150 egz.=
…………
Cena 1 ark. druk. netto x
60 ark. druk x 250 egz.=
…………
Cena 1 ark. druk. netto x
60 ark. druk x 400 egz.=
…………
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto z komórek 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) …………
Tabela 4a
Oprawa broszurowa klejona A4
Format broszury: 210 x 297 mm
Papier: offset 90 g – wnętrze
Lp. Pojedyncze kartki Nakład
z kolorem A4
50-100
1
2
1
Cena netto 1 kartki Cena netto za 4 kartki
…. x 75 egz. =
4+1=…
…….
2
Cena netto 1 kartki
4+4…
Nakład
101-200
3
Nakład
201-300
4
Nakład
301-500
5
Cena netto za 4 kartki
…. x 150 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 250 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 400 egz. =
…….
……….
………….
Cena netto za 4 kartki
…. x 75 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 150 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 250 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 400 egz. =
…….
…….
……….
………….
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto obydwu wierszy w kol. 2, 3, 4, 5) …………..
Tabela 4b
Okładka dla oprawy broszurowej klejonej A4
Format broszury: 210 x 297 mm
Zadruk: 4 + 0
Papier: kreda mat. 300 g/m2 , okładka foliowana
Lp. Okładka i oprawa
broszurowa klejona
Nakład
50-100 egz.
Nakład
101-200 egz.
Nakład
201-300 egz.
Nakład
301-500 egz.
5
1
2
1
Cena 1 okładki netto
Okładka 4 + 0, 375 egz.
(5 tytułów)
3
Okładka 4 + 0, 3000 egz.
(20 tytułów)
4
Okładka 4 + 0, 1000 egz.
(4 tytuły)
5
Okładka 4 + 0, 1200 egz.
(3 tytuły)
2
……
3
……
4
……
5
……
Cena 1 okładki netto
x 375 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 3000 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 1000 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 1200 egz.=
…………
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto z komórek 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) …………
Ogółem cena netto dla oprawy broszurowej klejonej A4: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 4, 4a, 4b)
V.
OPRAWA twarda, szyta nićmi, z kapitałką B5
Tabela 5
Oprawa twarda, szyta nićmi, z kapitałką B5
Format książki po oprawie: 175 x 245 mm
Format kartek przed oprawą: 170x240 mm
Zadruk: 1 + 1
Papier: offset 80 g – wnętrze, kreda 135 g – oklejka, offset 120 g – wyklejki, biała kapitałka, 1,5-2,5
mm tektura
Lp. Książki
Nakład
Nakład
Nakład
Nakład
oprawa
50-100 egz.
101-200 egz.
201-300 egz.
301-500 egz.
twarda
1
2
3
4
5
1
Cena 1 ark.
……
……
……
……
druk. netto
2
Cena 100 ark. Cena 1 ark. druk. netto x
100 ark. druk x 75 egz.=
druk.,
…………
75 egz.
Cena 1 ark. druk. netto x
3
Cena 20 ark.
20 ark. druk x 150 egz.=
druk.,
…………
150 egz.
Cena 1 ark. druk. netto x
4
Cena 30 ark.
30 ark. druk x 250 egz.=
druk.,
…………
250 egz.
Cena 1 ark. druk. netto x
5
Cena 60 ark.
60 ark. druk x 400 egz.=
druk.,
…………
400 egz.
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto z komórek 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) …………
Tabela 5a
6
Oprawa twarda, szyta nićmi, z kapitałką B5
Format kartek przed oprawą: 170 x 240 mm
Papier: offset 80 g
Lp. Pojedyncze kartki
z kolorem B5
1
1
Cena netto 1 kartki
4+1
…
2
Nakład
50-100
2
Nakład
101-200
3
Nakład
201-300
4
Nakład
301-500
5
Cena netto za 4 kartkę
…. x 75 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 150 egz. =
Cena netto za 4 kartk1
…. x 250 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 400 egz. =
…….
…….
……….
………….
Cena netto za 4 kartki
…. x 150 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 250 egz. =
Cena netto za 4 kartki
…. x 400 egz. =
…….
……….
………….
Cena netto 1 kartki Cena netto za 4 kartki
…. x 75 egz. =
4+4
…
…….
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto obydwu wierszy w kol. 2, 3, 4, 5) ………..
Tabela 5b
Oprawa twarda, szyta nićmi, z kapitałką B5
Format książki po oprawie: 175 x 245 mm
Zadruk: 4 + 0
Papier: kreda mat. 135 g/m2 – oklejka, tektura 1,5-2,5 mm, biała kapitałka
Oklejka foliowana
Lp. Okładka i oprawa
twarda szyta nićmi
1
1
Cena 1 oprawy netto
2
Oprawa 150 egz.
(4 tytuły)
3
Oprawa 150 egz.
(2 tytuły)
4
Oprawa 250 egz.
(2 tytuły)
5
Oprawa 400 egz.
(2 tytuły)
Nakład
50-100 egz.
2
……
Nakład
101-200 egz.
3
……
Nakład
201-300 egz.
4
……
Nakład
301-500 egz.
5
……
Cena 1 okładki netto
x 150 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 150 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 250 egz.=
…………
Cena 1 okładki netto
x 400 egz.=
…………
Razem
(należy dodać wyliczone wartości netto z komórek 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) …………
Ogółem cena netto dla oprawy twardej B5: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 5, 5a, 5b)
VI.
OPRAWA twarda, szyta nićmi, z kapitałką A4
Tabela 6
7
Oprawa twarda, szyta nićmi, z kapitałką A4
Format książki po oprawie: 215 x 305 mm
Format kartek przed oprawą: 210x297 mm
Zadruk: 4 + 4
Papier: kreda mat. 115 g – wnętrze, kreda 135 g – oklejka, offset 120 g – wyklejki, biała kapitałka, 1,52,5 mm tektura
Lp. Książka oprawa twarda A4
1
Cena 1 ark. druk. netto
2
Cena 180 ark. druk. netto, nakład 400 egz.
3
Nakład 300-500 egz.
…….
Cena 1 ark. druk. netto x
180 x 400 egz. =
…….
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego) …….
Tabela 6a
Oprawa twarda, szyta nićmi, z kapitałką A4
Format książki po oprawie: 215 x 305 mm
Zadruk: 4 + 0
Papier: kreda mat. 135 g/m2 – oklejka, tektura 1,5-2,5 mm, biała kapitałka
Oklejka foliowana
Lp. Okładka i oprawa twarda szyta nićmi
1
Cena netto 1 okładki twardej A4
2
Cena okładki twardej A4
(6 tytułów)
3
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza
Nakład 300-500 egz.
Cena netto za 1 okładkę
………
Cena netto za 1 okładkę
……..x400 egz. x 6 tytułów
=
…….
…….
drugiego)
Ogółem cena netto dla oprawy twardej A4: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 6, 6a)
VII.
INNE
7a. Czasopismo ŻAK
Format: A4 (210x297)
Objętość: 20 stron + okładka
Papier: offset 80 g – wnętrze, kreda mat. 135 g – okładka
Kolory: 1 + 1 – wnętrze, 4 + 4 – okładka
Oprawa szyta drutem
Nakład: 4000 egz. x 8 numerów
Tabela 7a-a
8
Lp. Czasopismo ŻAK
Nakład 4000 egz.
1
Cena 1 ark. druk. netto
…….
2
Cena 2,5 ark. druk. netto, nakład 4000 egz. Cena 1 ark. druk. netto x
2,5 x 4000 egz. =
…….
3
Razem
…….
(cena z wiersza 2 x 8 numerów)
Tabela 7a-b
Wkładki kolorowe do czasopisma
Oprawa szyta drutem A4
Format wkładki : A3 (420 x 297 mm)
Papier: kreda mat. 135 g
Lp. Wkładki A3
1
Cena netto 1 wkładki 4 + 0
2
Cena netto 1 wkładki 4 + 4
3
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto
w ostatniej kolumnie tabeli)
Nakład 4000 egz.
Cena netto za 1 wkładkę
……. x 4000 egz.=
…….
Cena netto za 1 wkładkę
……..x 4000 egz. =
…….
…….
Tabela 7a-c
Okładka do czasopisma Żak
Format okładki: A3 (420 x 297 mm)
Zadruk: 4 + 4
Papier: kreda mat. 135 g/m2
Oprawa szyta drutem
Lp. Okładka i oprawa
1
Cena netto 1 okładki 4 + 4 …
2
Cena netto 1 oprawy szytej drutem
3
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto
w ostatniej kolumnie tabeli x 8 numerów)
Nakład 3000 egz.
Cena netto za 1 okładkę
……. x 4000 egz.=
………
Cena netto za 1 oprawę
……..x 4000 egz. =
…….
…….
Ogółem cena netto dla czasopisma ŻAK: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 7a-a- 7a-c)
7b. Kalendarz PWR
Format: B3 (330 x 480 mm po obcięciu)
9
Objętość: 13 kart zadrukowanych + kartonowe „plecy”
Papier: kreda mat. 200 g – karty, kreda mat. 300 g – kartonowe plecy
Kolory kart: 4 + 0
Oprawa spiralowana z zawieszką, drut biały
Nakład: 3000 egz.
Tabela 7b-a
Lp. Kalendarz PWr.
1
Cena 1karty netto
2
Cena 13 kart netto, nakład 3000 egz.
3
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego)
Nakład 3000 egz.
…….
Cena 13 kart netto x
3000 egz. =
…….
…….
Tabela 7b-b
Oprawa spiralowana
Spirala po krótszym boku (330 mm) z zawieszką
Kartonowe „plecy”, kreda mat. 300 g
Lp. Oprawa
1
Cena 1 oprawy netto
2
Cena oprawy 3000 egz. netto
3
Nakład 3000 egz.
…….
Cena netto za 1 oprawę
……..x 3000 egz. =
…….
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego) …….
Ogółem cena netto dla kalendarza PWR: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 7b-a, 7b-b)
7c. Informator biblioteczny
Format: A5 (148 x 210 mm)
Objętość: 16 stron z okładką
Papier: offset 80 g – wnętrze i okładka
Kolory: 2 + 2 (czarny + wybrany Pantone)
Oprawa szyta drutem
Nakład: 7500 egz.
Tabela 7c-a
Lp. Informator biblioteczny
1
Cena 1 ark. druk. netto
2
Cena 1,0 ark. druk. netto, nakład 7500 egz., oprawa szyta drutem
3
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego)
Nakład 7500 egz.
…….
Cena 1 ark. druk. netto x
1,0 x 7500 egz. =
…….
…….
10
Ogółem cena netto dla informatora bibliotecznego: …………..
(ogółem cenę netto stanowi sumę wartości komórki „Razem” w tabeli 7d-a)
7d. Program DFN
Format: A5 (148 x 210 mm)
Objętość: 72 strony + okładka
Papier: kreda mat 115 g – wnętrze, kreda mat. 200 g – okładka
Kolory: 4 + 4 – wnętrze, 4 + 4 – okładka
Oprawa broszurowa klejona
Nakład: 3000 egz.
Tabela 7d-a
Lp. Program DFN
1
Cena 1 ark. druk. netto
2
Cena 4,5 ark. druk. netto, nakład 3000 egz., oprawa broszurowa
klejona
3
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego)
Nakład 3000 egz.
…….
Cena 1 ark. druk. netto
x
4,5 x 3000 egz. =
…….
…….
Tabela 7d-b
Okładka do biuletynu Programu DFN
Format okładki: 296 x 210 mm
Zadruk: 4 + 4
Papier: kreda mat. 200 g/m2
Oprawa broszurowa klejona
Okładka foliowana
Lp. Okładka i oprawa
1
Cena 1 okładki 4 + 4 netto …
2
3
Nakład 3000 egz.
Cena netto za 1 okładkę
……. x 3000 egz.=
…….
Cena 1 oprawy broszurowej klejonej netto …
Cena netto za 1 oprawę
……..x 3000 egz. =
…….
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto …….
w ostatniej kolumnie tabeli)
Ogółem cena netto dla Informatora DFN: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 7d-a, 7d-b)
7e. Informator PWr.
Format: 170 x 170 mm
Objętość: 96 stron + okładka
Papier: kreda mat. 170 g – wnętrz, kreda mat. 250 g - okładka
Kolory: 4 + 4
Folia soczewkowa na okładce
11
Oprawa spiralowana
Nakład: 6000 egz.
Tabela 7e-a
Lp. Informator PWr.
1
Cena 1 ark. druk. netto (16 stron)
2
Cena 6,0 ark. druk. netto, nakład 6000 egz.
3
Nakład 6000 egz.
…….
Cena 1 ark. druk. netto x
6,0 x 6000 egz. =
…….
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego)
…….
Tabela 7e-b
Lp. Okładka i oprawa
1
Cena 1 okładki z folią soczewkową 4 + 4 netto …
2
3
Nakład 6000 egz.
Cena netto za 1 okładkę
……. x 6000 egz.=
…….
Cena 1 oprawy spiralowanej netto …
Cena netto za 1 oprawę
……..x 6000 egz. =
…….
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto …….
w ostatniej kolumnie tabeli)
Ogółem cena netto dla Informatora PWr: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 7e-a, 7e-b)
7f. Folder PWr.
Format: 210 x 210 mm
Objętość: 8 stron z okładką
Papier: kreda mat. 130 g – wnętrz, kreda mat. 200 g - okładka
Kolory: 4 + 4
Oprawa zeszytowa
Nakład: 4000 egz.
Tabela 7f-a
Lp. Folder PWr.
1
Cena 4 stron wnętrza netto
2
Cena 4 stron wnętrza netto, nakład 4000 egz.
3
Nakład 4000 egz.
…….
Cena 4 s.wnętrza netto x
4000 egz. =
…….
Razem (należy podać wyliczoną wartość netto z wiersza drugiego)
…….
Tabela 7f-b
Lp. Okładka i oprawa
Nakład 4000 egz.
12
1
2
3
Cena 1 okładki z folią soczewkową 4 + 4 netto …
Cena netto za 1 okładkę
……. x 4000 egz.=
…….
Cena 1 oprawy szytej netto …
Cena netto za 1 oprawę
……..x 4000 egz. =
…….
Razem (należy dodać obie wyliczone wartości netto …….
w ostatniej kolumnie tabeli)
Ogółem cena netto dla Foldera PWr: …………..
(ogółem cenę netto stanowi suma wartości komórki „Razem” w tabelach 7f-a, 7f-b)
VIII. Druki różne
8a. INFORMATORY - ULOTKI
Tabela 8a
Formaty: A6, A5, A4, 410 x 224 mm
Papier: kreda mat. 150 g/m2
Kolory: 4 + 4
Ulotki A4 falcowane na trzy łamy
Ulotki 410 x 224 mm falcowane na cztery łamy
Ulotki
1
Ulotki A6,
nakład 29 500 egz.
Ulotki A5,
nakład 9600 egz.
Ulotki A4,
nakład 40 600 egz.
falcowane
50-100
2
Cena 1 egz. =
……..
101-200
3
Cena 1 egz. =
……..
201-500
4
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 100 wzorów x
75 egz. =
Cena 1 egz. x 100 wzorów x
150 egz. =
Cena 1 egz. x 20 wzorów x
350 egz. =
……..
Cena 1 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 60 wzorów x
75 egz. =
Cena 1 egz. x 20 wzorów x
150 egz. =
Cena 1 egz. x 6 wzorów x
350 egz. =
……..
Cena 1 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 80 wzorów x
75 egz. =
…………
Cena 1 egz. x 80 wzorów x
150 egz. =
………..
Cena 1 egz. x 80 wzorów x
350 egz. =
…………
Ulotki 410x224 mm,
nakład 5000 egz.
falcowane
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 60 wzorów x
350 egz. =
………
RAZEM
(suma kolumn 2-4) ……….
Ogółem cena netto dla wszystkich ulotek: …………..
13
8b. PAPIERY FIRMOWE
Tabela 8b
Format: A4 (210 x 297 mm)
Papier: gładzony 100g/m2, lepszej jakości, do druku na drukarkach laserowych
Kolory: 3 + 0 (czarny , Pantone 484 i 156)
Kolory dla papieru rektorskiego: 3 + 0 (czarny, Pantone 484 i 873 – złoty)
Nakład sumaryczny: 15 000 egz.
Nakład
1
Papier zwykły
100-200
2
Cena 1 egz. =
……..
201-300
3
Cena 1 egz. =
……..
300-500
4
Cena 1 egz. =
……..
501-1000
5
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 40 wzorów x
150 egz. =
Cena 1 egz. x 10 wzorów x
250 egz. =
Cena 1 egz. x 5 wzorów x
400 egz. =
Cena 1 egz. x 2 wzory x
750 egz. =
……..
……..
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
Papier rektorski
Cena 1 egz. x 4 wzory x
750 egz. =
……..
RAZEM
(suma kolumn 2-5) ………
Ogółem cena netto dla papierów firmowych A4: …………..
8c. WIZYTÓWKI
Tabela 8c
Format: 90 x 50 mm
Papier: kreda mat. 300 g/m2
Kolory: 3 + 0 (czarny , Pantone 484 i 156) lub 3 + 3
Wizytówki mają być opakowane w specjalne pudełeczka przeznaczone dla 100 sztuk
Nakład sumaryczny: 53 900 egz.
Nakład
1
Wizytówki
jednostronne
100-200
2
Cena 1 egz. =
……..
201-300
3
Cena 1 egz. =
……..
301-500
4
Cena 1 egz. =
……..
501-1000
5
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 40 wzorów x
150 egz. =
Cena 1 egz. x 20 wzorów
x
250 egz. =
Cena 1 egz. x 6 wzorów x
400 egz. =
Cena 1 egz. x 2 wzory x
750 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 10 wzorów
x
400 egz. =
Cena 1 egz. x 10 wzorów
x
750 egz. =
……..
Wizytówki
dwustronne
Cena 1 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 100 wzorów
x
150 egz. =
Cena 1 egz. x 50 wzorów
x
250 egz. =
14
……..
……..
……..
RAZEM
……..
………
(suma kolumn 2-5 dla wszystkich wzorów wizytówek)
Ogółem cena netto dla wizytówek: …………..
8d. KOPERTY FIRMOWE
Tabela 8d
Formaty: DL, C5, C4
Zadruk: 3 + 0 (czarny, Pantone 484 i 156) lub 1 + 0 (Pantone 484)
Białe, samoprzylepne, z paskiem
Nakład sumaryczny: 5500 + 20 000 szt.
Lp. Format
1
DL
2
3
4
C5
(3+0)
C4
C5
(1+0)
z okienkiem
Nakłady
Cena 1 szt. ………
Cena 1 szt. x 20 wzorów x 100 szt.
Cena 1 szt. ………
Cena 1 szt. x 20 wzorów x 100 szt.
Cena 1 szt. ………
Cena 1 szt. x 15 wzorów x 100 szt.
Cena 1 szt. ………
Cena 1 szt. x 20 000 szt.
Cena
………………………..
………………………..
………………………..
…………………………
RAZEM
(suma wierszy 1-4 dla wszystkich wzorów kopert) ………..
Ogółem cena netto dla kopert: …………..
8e. ZAPROSZENIA, KARTKI ŚWIĄTECZNE
Tabela 8e
Format: 200 x 200 lub 400 x 100 mm
Papier: kreda mat. 300 g/m2 lub kremowy ozdobny z fakturą ok. 200 g/m2
Kolory: 4 + 4
Bigowanie na pół
Nakład sumaryczny: 7200 egz.
Nakład
1
Format 200 x 200 mm
kreda mat. 300 g/m2
100-200
2
Cena 1 egz. =
……..
201-400
3
Cena 1 egz. =
……..
401-1000
4
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 8 wzorów x
150 egz. =
Cena 1 egz. x 6 wzorów x
300 egz. =
Cena 1 egz. x 6 wzorów x
700 egz. =
15
Format 400 x 100 mm
kreda mat. 300 g/m2
……..
Cena 1 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 8 wzorów x
150 egz. =
Cena 1 egz. x 6 wzorów x
300 egz. =
Cena 1 egz. x 6 wzorów x
700 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
……..
Format 200 x 200 mm
Papier kremowy ozdobny z fakturą
ok. 200 g/m2
Cena 1 egz. x 5 wzorów x
300 egz. =
……..
Cena 1 egz. =
……..
Format 400 x 100 mm
Papier kremowy ozdobny z fakturą
ok. 200 g/m2
Cena 1 egz. x 5 wzorów x
300 egz. =
……..
RAZEM
(suma kolumn 2-4 dla wszystkich rodzajów zaproszeń)
Ogółem cena netto dla zaproszeń, kartek świątecznych: …………..
8f. DYPLOMY, CERTYFIKATY, NAGRODY
Tabela 8f
Format: A4
Papier: kreda mat. 300 g/m2 lub karton ozdobny kremowy ok. 200 g/m2 lub karton offset 170 g/m2
Kolory: 4 + 0
Druki personalizowane (imienne)
Nakład sumaryczny: 4100 egz.
Dyplomy, certyfikaty itp.
Cena jednostkowa Cena całości nakładu
1
2
3
A4, 4 + 0, kreda 300 g/m2
Cena 1 egz.
Cena 1 egz. x 2000 egz. =
Nakład 2000 egz.
……………
………………………
A4, 4 + 0, karton ozdobny kremowy
Cena 1 egz.
Cena 1 egz. x 500 egz. =
z fakturą ok. 200 g/m2
……………
………………………
Nakład 500 egz.
A4, 4 + 0, karton offsetowy 170 g/m2 Cena 1 egz.
Cena 1 egz. x 1600 egz. =
Nakład 1600 egz.
……………
………………………
Druki jednakowe (nie imienne)
RAZEM
(suma wierszy w kolumnie 3) ……………
Ogółem cena netto dla dyplomów i certyfikatów: …………..
8g. PLAKATY
Tabela 8g-a
Formaty: A3, A2
16
Kolory: 4 + 0
Kreda mat. 170 g/m2
Plakaty
1
Plakaty A3,
nakład 3900 egz.
Plakaty A2,
nakład 3000 egz.
10-50
2
Cena 1 egz. =
……..
51-100
3
Cena 1 egz. =
……..
101-200
4
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 40 wzorów x
30 egz. =
Cena 1 egz. x 30 wzorów x
75 egz. =
Cena 1 egz. x 8 wzorów x
150 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
……..
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 20 wzorów x
75 egz. =
Cena 1 egz. x 20 wzorów x
150 egz. =
……..
……..
RAZEM
(suma kolumn 2-4) ………
Tabela 8g-b
Formaty: A1, B1, A0, B0, 120 x 100 cm, standy (96 x 242 cm) – plakaty wielkoformatowe
Kolory: 4 + 0
Papier 200 g/m2
Każdy wzór plakatu inny
Plakaty
1
A1, nakład 20 egz.
Cena jednostkowa
2
Cena 1 egz.
……………
B1, nakład 20 egz.
Cena 1 egz.
……………
A0, nakład 20 egz.
Cena 1 egz.
……………
B0, nakład 4 egz.
Cena 1 egz.
……………
120 x 100 cm, nakład 30 egz.
Cena 1 egz.
……………
Standy 96 x 242 cm, nakład 10 egz. Cena 1 egz.
na folii mat. samoprzylepnej
……………
Cena całości nakładu
3
Cena 1 egz. x 20 egz. =
………………………
Cena 1 egz. x 20 egz. =
………………………
Cena 1 egz. x 20 egz. =
………………………
Cena 1 egz. x 4 egz. =
………………………
Cena 1 egz. x 30 egz. =
………………………
Cena 1 egz. x 10 egz. =
………………………
RAZEM
(suma wierszy w kolumnie 3) ………..
Ogółem cena netto dla wszystkich plakatów (suma wartości „RAZEM” w tabelach 8g-a i 8g-b):
……………………….. …………..
8h. OKŁADKI DO RAPORTÓW, PRAC DYPLOMOWYCH, PROJEKTÓW
INŻYNIERSKICH, ARCHIWALNE KWESTURY
Tabela 8h
17
Okładki, nagrody
1
Okładki do raportów, prac dypl.,
projektów inżynierskich (trzy
rodzaje)
Sumaryczny nakład 4300 egz.
Format: A4
Papier: kreda mat. 300 g
Kolory: 3 + 0 (czarny, Pantone
484, 156)
Sztancowanie okienka
110 x 75 mm
50-100
2
Cena 1 egz. =
……..
101-300
3
Cena 1 egz. =
……..
301-600
4
Cena 1 egz. =
……..
601-1000
5
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 4
wzory x
75 egz. =
Cena 1 egz. x 4
wzory x
200 egz. =
Cena 1 egz. x 4
wzory x
400 egz. =
Cena 1 egz. x 2
wzory x
800 egz. =
……..
……..
……..
……..
Okładki archiwalne kwestury
Sumaryczny nakład 4800 egz.
Format: A4
Dwie części: zadrukowana A4 +
niezadrukowany tył
Papier: offset 250 g
Kolory: 1 + 0 (czarny)
Wiercenie otworów do
segregatora
Cena 1 egz. =
……..
Cena 1 egz. x 6
zamówień x
800 egz. =
……..
RAZEM
(suma kolumn 2-5) …………
Ogółem cena netto dla okładek: …………..
8i. TECZKI Z NAROŻNIKIEM, TECZKI FIRMOWE PWR., TECZKI
KONFERENCYJNE
Tabela 8i
Format: A4+
Kreda mat. 300 g
Teczki
1
Teczka z narożnikiem PWr.
Format po złożeniu: 215 x 305 mm
Kolory: 3 + 0 (czarny, Pantone 484, 156)
Bigowanie, klejenie kartonowego narożnika
Sumaryczny nakład: 3000 egz.
Teczka firmowa PWr.
Format po złożeniu: 215 x 305 mm
Kolory: 4 + 0
Folia matowa, lakier wybiórczy UV
Bigowanie, sztancowanie (dwa skrzydełka, grzbiet
3 mm, nacięcia na wizytówkę)
Sumaryczny nakład: 3000 egz.
Cena
jednostkowa
2
Cena 1 egz.
Cena całości nakładu
……………
………………………
Cena 1 egz.
Cena 1 egz. x 3 zamówienia x
1000 egz. =
……………
………………………
3
Cena 1 egz. x 10 zamówień x
300 egz. =
18
Teczki konferencyjne
Format po złożeniu: 215 x 305 mm
Kolory: 4 + 0
Folia błyszcząca
Bigowanie, sztancowanie (dwa skrzydełka, grzbiet
3 mm, nacięcia na wizytówkę)
Sumaryczny nakład: 500 egz.
Cena 1 egz.
Cena 1 egz. x 5 wzorów x 100
egz. =
……………
………………………
RAZEM
(suma wierszy w kolumnie 3) …………………..
Ogółem cena netto dla teczek: …………..
Razem cena netto dla druków różnych (należy zsumować wyliczone kwoty
„ogółem” dla tabel 8a-8i) …………………………………….
9. CZYNNOŚCI DODATKOWE ZWIĄZANE Z DRUKIEM KSIĄŻEK
Tabela 9
Czynności dodatkowe
1
Położenie lakieru wybiórczego
UV
na okładce książki lub broszury
Wklejanie płyt CD (w kopercie
foliowej lub papierowej) na 3
stronę okładki
Nakład
50-100 egz.
2
Nakład
101-200 egz.
3
Nakład
201-300 egz.
4
Nakład
301-500 egz.
5
Cena netto za 1 szt.
….zł x 75 egz.=
Cena netto za 1 szt.
….zł x 150 egz.=
Cena netto za 1 szt.
….zł x 250 egz.=
Cena netto za 1 szt.
….zł x 400 egz.=
………..
………..
………..
………..
Cena netto za 1 szt.
….zł x 75 egz.=
Cena netto za 1 szt.
….zł x 150 egz.=
Cena netto za 1 szt.
….zł x 250 egz.=
Cena netto za 1 szt.
….zł x 400 egz.=
………..
………..
………..
………..
RAZEM
należy dodać wyliczone wartości netto z dwóch wierszy w kolumnach 2-5)
OBLICZANIE CENY NETTO (ZADANIE I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cena netto broszur z oprawą szytą drutem A5 (tab. 1a – 1c)
Cena netto książek z oprawą broszurową klejoną A5 (tab. 2-2b)
Cena netto książek z oprawą broszurową klejoną B5 (tab. 3-3b)
Cena netto książek z oprawą broszurową klejoną A4 (tab. 4-4b)
Cena netto książek z oprawą twardą szytą B5 (tab. 5-5b)
Cena netto książek z oprawą twardą szytą A4 (tab. 6-6b)
Cena netto czasopisma Żak (tab. 7a-a-7a-b)
Cena netto kalendarza PWr. (tab. 7b-a-7b-b)
Cena netto informatora bibliotecznego (tab. 7c-a)
Cena netto Programu DFN (tab. 7d-a-7d-b)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
19
11.
12.
13.
14.
Cena netto dla Informatora PWr. (tab. 7e-a-7e-b)
Cena netto dla folderu PWr. (tab. 7f-a-7fb)
Cena netto dla druków różnych (tab. 8a-8i)
Cena netto czynności dodatkowych (tab. 9)
…………………………..
…………………………..
…………………………..
……………………………
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
……………………………………………………….
1. VAT 5% (doliczamy do połowy całkowitej wartości netto)
…………………………………………………..
2. VAT 23% (doliczamy do połowy całkowitej wartości netto)
…………………………………………………..
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
(suma wartości netto, wartości z VATem 5% i z VATem 23%)
………. …………………………….
20
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards