objawia zwycięstwo miłości i ukazuje, że chwała zmartwychwstania

advertisement
Wesel się Królowo miła
Bo Ten któregoś zrodziła
Zmartwychwstał
Alleluja !!!
W czasie gdy przez ziemie przewija się ten piękny modlitewny
śpiew, który zwiastuje, że Chrystus Zbawca wszechświata jaśnieje w
blasku Wielkanocnego Poranka, objawia zwycięstwo miłości i ukazuje, że
chwała zmartwychwstania przychodzi po trudach, cierpieniach i bólu
Golgoty.
Łącząc się w przeżywaniu Tajemnicy męki, śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa życzę, by Orędzie Wielkanocne rozpaliło
serca, otworzyło oczy i prowadziło do głębszego umiłowania Chrystusa.
Na tej drodze niech będzie Chrystus światłem i mocą.
Moc Chrystusowego zwycięstwa niech opromieni każdy dzień łaską
i Bożym błogosławieństwem, a czuła opieka radującej się Królowej Nieba
niech wspiera każdy trud dnia codziennego i umacnia na drodze życia.
Z wielkanocnym pozdrowieniem i modlitwą
w radosnym Alleluja
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards