podziękowanie - Przedszkole Gacek w Śniatach

advertisement
„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka
jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń”
PODZIĘKOWANIE
Dyrektor i Grono pedagogiczne
Przedszkola „GACEK” w Śniatach
Serdecznie dziękują
WSZYSTKIM RODZICOM
Za bezinteresowną pomoc i ofiarność przy
Organizacji zabawy Walentynkowej
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce
I dobrą wolę życzymy powodzenia w realizacji
Życiowych zamierzeń oraz sukcesów.
Śniaty, 2014r.
Download