scenariusz zajęć zintegrowanych dotyczących przygotowania

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY I
TEMAT ZAJĘĆ: Zaznajomienie uczniów z pojęciem liczby osiem w aspekcie kardynalnym,
porządkowym i miarowym.
CELE KSZTAŁCENIA:
1. Poznanie liczby 8 i jej znaku monograficznego.
2. Nabywanie umiejętności liczenia w zakresie 8.
3. Kształtowanie umiejętności rozkładania liczb na składniki i zapisywania liczby jako sumy
składników.
4. Wdrażanie do posługiwania się osią liczbową.
5. Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania liczby 8.
METODY NAUCZANIA: słowna, oglądowa, czynna.
FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: liczby w kolorach, oś liczbowa, kartoniki z liczbami, różne
liczmany (kółka, patyczki), elementy do tablicy flanelowej, żetony monet.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Rachunek pamięciowy.
a) N. „Ile to jest?”
3+2=
4+3=
1+5=
6-4=
5-5=
7-2=
N. „Podajcie liczbę większą o dwa?” (od 6, 5, 4, 2, 3)
U. Podnoszą kartoniki z odpowiednimi liczbami.
1. Podanie tematu zajęć.
N. „Dzisiaj poznacie liczbę osiem, dowiecie się o ile liczba osiem jest większa od liczby
którą poznaliśmy ostatnio”.
4. Powstawanie liczby osiem (powiększenie uprzednio poznanej wielkości o jeden, doliczanie
jedności i odliczanie jej).
N. „Utwórzcie z patyczków zbiór siedmioelementowy”.
U. Tworzą zbiory.
N. „Dołóżcie teraz jeden patyczek do utworzonego zbioru i powiedzcie ile elementów ma
powstały zbiór?”
U. Zbiór ma osiem elementów.
1
N. „Ile patyczków trzeba dołożyć do siedem, aby otrzymać osiem?”
U. Trzeba dołożyć jeden.
N. „O ile osiem jest większe od siedem?”
U. O jeden.
N. „O ile siedem jest mniejsze od osiem?”
U. Też o jeden.
N. „Poszukajcie teraz zbiory ośmioelementowe w klasie?”
U. Szukają.
5. Liczba w aspekcie kardynalnym (wyodrębnianie zbiorów o określonej liczbie elementów,
dostrzeganie liczby jako wspólnej cechy zbiorów równolicznych).
N. „Teraz ułóżcie zbiór ośmioelementowy z kółek małych”.
U. Układają na ławkach zbiory składające się z ośmiu kółek małych.
N. „Teraz wybierzcie ze swojego kompletu klocki duże w kształcie trójkąta i ułóżcie
w pary z małymi kołami”.
N. „Czy jakieś klocki zostały bez pary?”
U. Wszystkie mają pary.
N. Doprowadza do stwierdzenia, że są to zbiory równoliczne.
„Policzcie z ilu elementów składa się zbiór kółek?”
U. Z ośmiu.
N. „Powiedzcie z ilu elementów będzie się składał zbiór trójkątów, nie liczcie!”
U. Dochodzą do wniosku, że również z ośmiu, gdyż zbiory te były równoliczne.
N. „Ze swoich kompletów „ liczb w kolorach” wybierzcie tyle białych klocków, ile jest
małych kół. Zbudujcie „pociąg”.
U. Układają na ławce „pociąg” z białych klocków.
N. „Wyszukajcie w swoich kompletach klocek, którego długość równa się długości
„pociągu” zbudowanego z ośmiu białych klocków”.
2
U. Jest nim klocek koloru wiśniowego.
6. Liczba w aspekcie porządkowym (który z kolei jest dany element ).
N. „Ułóżcie kolorowe „schody”, którym stopniem „ schodów” jest klocek „wiśniowy”?.
U. Klocek wiśniowy jest ósmym stopniem schodów.
N. „Jaki stopień jest o jeden biały klocek krótszy od wiśniowego?”
U. To klocek zielony, czyli siedem.
N. „Klocek wiśniowy będzie naszym znakiem liczby osiem, ponieważ jest długi jak osiem
białych klocków i dlatego, ze jest on ósmym stopniem „schodów”.
7. Cyfra jako znak graficzny liczby osiem (pisanie cyfry osiem).
N. Omawia kształt cyfry, prezentuje sposób pisania.
U. Piszą na większym formacie, później w ćwiczeniach.
8. Liczba w aspekcie miarowym (liczba określa, ile razy w danej wielkości mieści się
wielkość jednostkowa).
N. „Ile klocków białych mieści się w klocku wiśniowym?”
Dz. Osiem.
9. Liczba w aspekcie kardynalnym (miejsce liczby w ciągu liczbowym, jej związki
z sąsiadami – poznanie własności porządku w zbiorze liczb naturalnych).
N. „Połączcie strzałką zbiory od najmniejszego do największego”. (kartka dla każdego
ucznia - załącznik nr 1).
U. Łączą zbiory.
3
N. „Pięknie wykonaliście to zadanie, teraz najpierw umieśćcie liczby od zera do osiem na
osi liczbowej potem zaprowadźcie zerwane baloniki do ich miejsca na osi”.
U. Wykonują zadanie samodzielnie pod kontrolą nauczyciela (załącznik nr 2).
N. Rozdaje uczniom narysowaną na dużej kartce oś liczbową i opowiada historyjkę
o dokarmianiu ptaków. Jarek, Marek, Zosia i Ula mieszkali w domu który stał w miejscu
cyfry zero, Jarek zbudował karmnik dla ptaków i postawił go w miejscu oznaczonym na
osi cyfrą siedem, Marek cyfrą osiem, Zosia cyfrą jeden a Ula cyfrą cztery.
U. Słuchają historyjki.
N. „Zaznaczcie na swojej osi miejsca w których stoją karmniki i napiszcie pierwszą literę
imienia dziecka które go zbudowało”.
U. Wykonują polecenie.
DOM
0
Z
U
J
M
N. „Które dziecko miało najdalej do swojego karmnika?”
U. Najdalej miał Marek.
N. „Kto miał najbliżej do swojego karmnika ?”
U. Najbliżej miała Zosia.
N. „Które dzieci miały karmniki obok siebie?”
U. Obok siebie karmniki mieli Jarek i Marek.
N. „Teraz pobawimy się w telefon”. Ustawia się dziesięcioro dzieci z tabliczkami, na
których są liczby od 1 – 8.
U. Prowadzą rozmowy, np. Halo. Tu liczba cztery. Proszę liczbę mniejszą o jeden.
Słucham tu liczba trzy.
10. Liczba w aspekcie algebraicznym (skład liczby – rozkład na dowolną ilość składników).
N. „Ułóżcie dywanik liczby osiem”.
U. Układają dywanik i odczytują działania.
4
Zapis:
8 = 1+1+1+1+1+1+1+1
8 = 2+3+3
8 = 2+1
8 = 6+2
8 = 1+7
8=2+2+2+2
N. „Ułóżcie na ławkach zbiór ośmioelementowy, następnie rozłóżcie go na podzbiory”.
U. Układają zbiór, następnie rozkładają go na podzbiory i zapisują działanie.
8=2+3+3
11. Zastosowanie liczby w praktyce.
N. „Pobawimy się teraz w sklep. Każdy z was ma osiem złotych, musi zaplanować takie
zakupy, aby wydać osiem złotych”.
U. Oglądają towary, planują zakupy, następnie kupują wybrane towary.
3 zł
4 zł
2 zł
1 zł
2 zł
5
Kupię samochód za trzy złote, samolot za cztery złote i klucz za jeden złoty.
3 zł + 4 zł + 1 zł = 8 zł
12. Podsumowanie zajęć.
N. „O jakiej liczbie dziś się uczyliście?”
U. Uczyliśmy się o liczbie osiem.
N. „Narysujcie w zeszycie zbiór ośmioelementowy. Pod zbiorem napiszcie rząd cyfry
osiem”.
U. Rysują zbiory i piszą cyfrę osiem.
13. Zadanie pracy domowej. Uczniowie otrzymują kartki z zadaniami uwzględniającymi ich
poziom wiedzy matematycznej.
- poziom niższy (zadanie nr 3)
- poziom średni (zadanie nr 4)
-
poziom wyższy (zadanie nr 5)
Zadanie nr 1
☼☼☼
☼☼☼
☼☼☼
☼☼
☼
☼☼
☼☼☼
☼
☼☼
☼☼
☼☼
☼☼☼☼
☼
☼☼☼
☼☼☼
6
Zadanie nr 2
☼
'
☼☼☼☼
☼☼☼☼
☼☼☼☼
'
'
'
☼☼
'
'
'
☼☼☼☼
☼
'
'
☼☼☼☼
☼☼☼
'
'
☼☼☼☼
☼☼
Zadanie nr 3
Pokoloruj te elementy, których jest po osiem.
☺☺☺☺☺☺
☼☼☼☼☼☼☼☼
◊◊◊◊◊◊◊
⌂⌂⌂⌂
□□□□□
◘◘◘◘◘◘◘◘
∆∆∆∆∆
7
Zadanie nr 4
Dorysuj lub skreśl.
8
8
8
8
Zadanie nr 5
Oblicz.
+ 2=8
3+
=8
6+
=8
+4=8
8
Download
Random flashcards
słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards