Pa*stwowa Wy*sza Szko*a Zawodowa

advertisement
Plan zajęć
Studia podyplomowe Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera
Termin zjazdu: 19-20 marca 2016 r.
19.03.2016 r.
Sobota
8.30
Spotkanie organizacyjne
aula A
9:00 – 10:30 (w)
Organizacja specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem,
w tym z Zespołem Aspergera i innymi całościowymi
zaburzeniami w rozwoju
mgr Iwona Szymczak
aula A
10:45 -13:00 (w)
Organizacja specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem,
w tym z Zespołem Aspergera i innymi całościowymi
zaburzeniami w rozwoju
mgr Iwona Szymczak
aula A
13.15-14.45 (w)
Diagnoza funkcjonalna dziecka autystycznego (pedagogiczna)
mgr Iwona Szymczak
aula A
14:45 -15:45
Przerwa obiadowa
15.45-18.00 (w)
Diagnoza funkcjonalna dziecka autystycznego (pedagogiczna)
mgr Iwona Szymczak
aula A
18.15-19.45 (ćw)
Diagnoza funkcjonalna dziecka autystycznego (pedagogiczna)
mgr Iwona Szymczak
aula A
20.03.2016 r.
Niedziela
9.00-11.15(ćw)
Diagnoza funkcjonalna dziecka autystycznego (pedagogiczna)
mgr Iwona Szymczak
aula A
Plan zajęć
Studia podyplomowe Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera
Termin zjazdu: 9-10 kwietnia 2016 r.
09.04.2016 r.
10.04.201 r.
Sobota
Niedziela
9:00 – 11:15 (w)
9:45 – 11:15 (w)
Diagnoza funkcjonowania rodziny
Prawne podstawy pomocy rodzinie
dr Beata Zięba-Kołodziej
dr Anna Chochowska
aula A
aula A
11:30-13:00 (w)
11:30-13:45 (w)
Diagnoza funkcjonowania rodziny
Psychologia rozwojowa dziecka
dr Beata Zięba-Kołodziej
dr Monika Piątek
aula A
aula A
13:15 – 14:45 (ćw)
14.00 – 15:30 (w)
Diagnoza funkcjonowania rodziny
Psychologia rozwojowa dziecka
dr Beata Zięba-Kołodziej
dr Monika Piątek
aula A
aula A
14:45 -15:45
Przerwa obiadowa
15.45-18.45 (ćw)
Diagnoza funkcjonowania rodziny
dr Beata Zięba-Kołodziej
aula A
Plan zajęć
Studia podyplomowe Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera
Termin zjazdu: 23-24 kwietnia 2016 r.
23.04.2016 r.
24.04.201 r.
Sobota
Niedziela
8.15-10.30 (w)
8:00 – 11:00 (w)
Prawne podstawy pomocy rodzinie
Pedagogika specjalna
dr Anna Chochowska
dr Anna Róg
aula A
aula A
10:45 – 12:15 (ćw)
11.15-13.30 (w)
Diagnoza funkcjonowania rodziny
Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera (psychologiczna)
dr Beata Zięba-Kołodziej
mgr Ewa Biernat
aula A
aula A
12.30-14.00 (ćw)
13.45-15.15 (w)
Diagnoza funkcjonowania rodziny
Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera (psychologiczna)
dr Beata Zięba-Kołodziej
mgr Ewa Biernat
aula A
aula A
14:00 -15:00
Przerwa obiadowa
15.00-18.00 (w)
Pedagogika specjalna
dr Anna Róg
aula A
18.15-19.45 (w)
Pedagogika specjalna
dr Anna Róg
aula A
Plan zajęć
Studia podyplomowe Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera
Termin zjazdu: 7- 8 maja 2016 r.
7.05.2016 r.
8.05.201 r.
Sobota
Niedziela
9:00 – 11:15 (ćw)
9:00 – 11:15 (w)
Psychologia rozwojowa dziecka
Diagnoza wczesnego rozwoju dziecka
dr Monika Piątek
mgr Irena Zając
aula A
aula A
11:30-13:00 (ćw)
11:30-13:00 (w)
Psychologia rozwojowa dziecka
Diagnoza wczesnego rozwoju dziecka
dr Monika Piątek
mgr Irena Zając
aula A
aula A
13:15 – 14:45 (ćw)
Psychologia rozwojowa dziecka
dr Monika Piątek
aula A
14:45 -15:45
Przerwa obiadowa
15.45-18.00 (ćw)
Psychologia rozwojowa dziecka
dr Monika Piątek
aula A
Plan zajęć
Studia podyplomowe Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera
Termin zjazdu: 21- 22 maja 2016 r.
21.05.2016 r.
22.05.201 r.
Sobota
Niedziela
9:00 – 11:15 (w)
9:00 – 11:15 (ćw)
Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka
Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka
dr Beata Zięba-Kołodziej
dr Beata Zięba-Kołodziej
aula A
aula A
11:30-13:00 (w)
11:30 – 13:00 (ćw)
Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka
Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka
dr Beata Zięba-Kołodziej
dr Beata Zięba-Kołodziej
aula A
aula A
13:15 – 14:45 (ćw)
Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka
dr Beata Zięba-Kołodziej
aula A
14:45 -15:45
Przerwa obiadowa
15.45-18.00 (ćw)
Diagnozowanie sytuacji szkolnej dziecka
dr Beata Zięba-Kołodziej
aula A
Plan zajęć
Studia podyplomowe Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera
Termin zjazdu: 4-5 czerwca 2016 r.
04.06.2016 r.
Sobota
8.15-9.45 (w)
Elementy psychiatrii dziecięcej
lek. med. Marzena Pelc-Dymon
aula A
10:00 – 12:15 (w)
Elementy psychiatrii dziecięcej
lek. med. Marzena Pelc-Dymon
aula A
12.30-14.00 (w)
Elementy psychiatrii dziecięcej
lek. med. Marzena Pelc-Dymon
aula A
14:00 -15:00
Przerwa obiadowa
15.00-18.00 (w)
Elementy psychiatrii dziecięcej
lek. med. Marzena Pelc-Dymon
aula A
18.15-19.45 (w)
Elementy psychiatrii dziecięcej
lek. med. Marzena Pelc-Dymon
aula A
05.06.2016 r.
Niedziela
8.15-9.45 (w)
Psychologia kliniczna dziecka
dr Monika Piątek
aula A
10:00 – 12:15 (w)
Psychologia kliniczna dziecka
dr Monika Piątek
aula A
12.30-14.00 (w)
Psychologia kliniczna dziecka
dr Monika Piątek
aula A
14:00 -15:00
Przerwa obiadowa
15.00-16.30 (w)
Psychologia kliniczna dziecka
dr Monika Piątek
aula A
Plan zajęć
Studia podyplomowe Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera
Termin zjazdu: 18-19 czerwca 2016 r.
18.06.2016 r.
Sobota
8.15-9.45 (w)
Psychologia kliniczna dziecka
dr Monika Piątek
aula A
10:00 – 12:15 (w)
Psychologia kliniczna dziecka
dr Monika Piątek
aula A
12.30-14.00 (w)
Psychologia kliniczna dziecka
dr Monika Piątek
aula A
14:00 -15:00
Przerwa obiadowa
15.00-18.00 (w)
Psychologia kliniczna dziecka
dr Monika Piątek
aula A
19.06.2016 r.
Niedziela
8.15-9.45 (w)
Elementy psychiatrii dziecięcej
lek. med. Marzena Pelc-Dymon
aula A
10:00 – 12:15 (w)
Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera (psychiatryczna)
lek. med. Marzena Pelc-Dymon
aula A
12.30-14.00
Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera (psychiatryczna)
lek. med. Marzena Pelc-Dymon
aula A
Download