Elementarz Zarządzania projektami

advertisement
Elementarz Zarządzania projektami
Poziom trudności: Średni
1. Która z tych cech nie jest zawarta w definicji projektu?
A - niepowtarzalny
B - krótki
C - złożony
D - z wyróżnionym początkiem i końcem
2. Co nie zawiera się w tzw. triadzie projektowej?
A - czas
B - jakość
C - plan
D - koszt
3. Jaka jest prawidłowa kolejność etapów
A - Definiowanie, planowanie, wykonywanie, zamykanie
B - Planowanie, wykonywanie, zamykanie ,definiowanie
C - Planowanie, definiowanie, wykonywanie, zamykanie
D - Wykonanie,planowanie, definiowanie, zamykanie
4. Co nie należy do podstawowych procedur zarządzania projektami
A - Inicjowanie
B - Planowanie
C - Wymyślanie
D - Zamykanie
5. Co to jest metodyka?
A - szczegółowa metoda realizacji projektu
B - zbiór metod realizacji projektu zebrany w jednym dokumencie
C - baton czekoladowy
D - podręcznik do ZP
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Elementarz Zarządzania projektami
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards