zadania - październik

advertisement
Zadania I etapu VII ligi matematycznej gimnazjum
październik 2014
1. W sklepie papierniczym znajdował się pewien zapas ołówków. W pierwszym
tygodniu września sprzedano 12 % ołówków, a w drugim tygodniu 5 % ołówków
jakie pozostały po pierwszym tygodniu sprzedaży. Na końcu drugiego tygodnia w
sklepie pozostało 418 ołówków. Ile ołówków było w sklepie na początku?
2. Za 325 zł kupiono 25 metrów materiału w dwóch gatunkach. 1 metr materiału I
gatunku kosztował 14,50 zł, zaś 1 metr materiału II gatunku – 12 zł. Ile metrów
materiału każdego gatunku kupiono?
3. W trapezie prostokątnym jeden z kątów wynosi 450, a dłuższa podstawa jest
dwukrotnością krótszej. Oblicz pole i obwód tego trapezu, jeżeli krótsza podstawa
ma 9 cm długości.
4. Suma czterech kolejnych liczb podzielnych przez 5 wynosi 530.Wyznacz te liczby?
5. Trójkątną działkę gruntu o podstawie 99 m i wysokości 88 m zamieniono na
działkę kwadratową o takim samym polu. Oblicz, ile siatki potrzeba na ogrodzenie
nowej działki?
Termin 31.10.2014r.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards