Ciepło właściwe cieczy Ciepłem właściwym nazywamy ilość

advertisement
Ciepło właściwe cieczy
Ciepłem właściwym nazywamy ilość ciepła jaką należy dostarczyć 1kg cieczy aby ją ogrzać o 1oK.
Q
[Cw ] = J0
m ⋅ ∆T
kg ⋅ K
Q = m ⋅ Cw ⋅ ∆T
Cw =
Ciepło właściwe cieczy jest wielkością stabelaryzowaną i zależy od rodzaju cieczy.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards