Aktualności 2016 ̶ Z dniem 1 listopada 2016 r. Wojewoda Podlaski

advertisement
Aktualności
2016
̶
Z dniem 1 listopada 2016 r. Wojewoda Podlaski powołał dr. hab. n. med. Macieja
Kondrusika na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.
̶
Z dniem 1 października 2016 r. Wojewoda Podlaski powołał dr n. med. Alinę Lipską
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.
̶
Z dniem 4 maja 2016 r. Wojewoda Podlaski powołał dr. n. med. Ryszarda Wiercińskiego
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej.
̶
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. Wojewoda Podlaski powołał konsultantów wojewódzkich
w ochronie zdrowia w dziedzinach:
• psychologii klinicznej – dr n. med. Aleksandra Zaremba,
• pielęgniarstwa ratunkowego – mgr plg. Urszula Jakubowska.
2015
̶
Z dniem 8 września 2015 r. Wojewoda Podlaski powołał mgr plg. Krystynę
Łapuć-Seweryn na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego.
̶
Z dniem 24 sierpnia 2015 r. Wojewoda Podlaski powołał dr hab. n. med. Joannę Reszeć
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie patomorfologii.
̶
Z dniem 13 lipca 2015 r. Wojewoda Podlaski powołał dr n. med. Barbarę Remberk
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
̶
Z dniem 27 maja 2015 r. Wojewoda Podlaski powołał mgr. Krzysztofa Dariusza Szarejko
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii.
̶
Z dniem 4 maja 2015 r. Wojewoda Podlaski powołał dr. n. med. Tomasza Henryka
Kociniaka na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie alergologii.
̶
Z dniem 15 kwietnia 2015 r. Wojewoda Podlaski powołał prof. dr hab. n. med. Annę Marię
Wasilewską na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii.
̶
Wojewoda Podlaski powołał z dniem 10 kwietnia 2015 r. konsultantów wojewódzkich
w ochronie zdrowia w dziedzinach:
• reumatologii - prof. dr hab. n. med. Otylia Maria Kowal-Bielecka,
• neurologii - dr hab. n. med. Alina Kułakowska.
̶
Wojewoda Podlaski powołał z dniem 1 kwietnia 2015 r. konsultantów wojewódzkich
w ochronie zdrowia w dziedzinach:
• medycyny sądowej - prof. dr hab. n. med. Anna Niemcunowicz-Janica,
• endokrynologii - dr n. med. Katarzyna Siewko.
̶
Z dniem 16 marca 2015 r. Wojewoda Podlaski powołał dr hab. n. med. Joannę
Śmigiełską-Kuzia na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dziecięcej.
̶
Wojewoda Podlaski powołał z dniem 10 lutego 2015 r. konsultantów wojewódzkich
w ochronie zdrowia w dziedzinach:
• diabetologii - prof. dr hab. n. med. Adam Jacek Krętowski,
• dermatologii i wenerologii - dr n. med. Adam Aleksander Wroński,
• gastroenterologii dziecięcej - dr n. med. Katarzyna Kondej-Muszyńska,
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu - dr hab. n. med. Marek Bielecki.
̶
Wojewoda Podlaski powołał z dniem 3 lutego 2015 r. konsultantów wojewódzkich
w ochronie zdrowia w dziedzinach:
• kardiologii - prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz,
̶
• chorób zakaźnych - dr n. med. Jolanta Ostrowska,
• otorynolaryngologii dziecięcej - lek. med. Artur Goździewski.
Wojewoda Podlaski powołał z dniem 12 stycznia 2015 r. konsultantów wojewódzkich
w ochronie zdrowia w dziedzinach:
• angiologii - lek. med. Ewa Łuksza,
• chorób wewnętrznych - dr n. med. Jarosław Daniluk,
• hematologii - dr n. med. Jarosław Andrzej Piszcz,
• onkologii klinicznej - dr n. med. Elwira Anna Matuszewska.
2014
̶
Z dniem 14 listopada 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią dr n. med. Annę
Jakubiuk-Tomaszuk na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie genetyki klinicznej.
̶
Z dniem 1 października 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią mgr plg. Elżbietę
Wasilko na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego
i położniczego.
̶
Z dniem 16 września 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Pana dr n. med. Rolanda
Mariana Rółkowskiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki
laboratoryjnej.
̶
Z dniem 2 września 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią mgr Raisę Sapieżyńską
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
̶
Z dniem 12 sierpnia 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Pana dr. n. med. Andrzeja Artura
Baniukiewicza na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii.
̶
Z dniem 5 sierpnia 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią lek. med. Barbarę Helenę
Chrzanowską na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
̶
Z dniem 25 lipca 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią mgr plg. Renatę Zajkowską
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych
i niepełnosprawnych.
̶
Z dniem 7 lipca 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią dr n. med. Bożenę Ewę
Nowowiejską na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci.
̶
Z dniem 25 czerwca 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Pana dr. n. med. Piotra Jakubów
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej.
̶
Z dniem 16 czerwca 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią dr n. med. Henrykę Mięgoć
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej, Pana dr hab.
n. med. Piotra Andrzeja Laudańskiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
perinatologii oraz Panią dr hab. n. med. Magdalenę Bogusławę Wilczyńską-Borawską
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.
̶
Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski w dniu 6 czerwca 2014 r. powołał 58 konsultantów
wojewódzkich w dziedzinach medycyny, farmacji, innych dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach położnictwa i pielęgniarstwa.
̶
Konsultantami wojewódzkimi w nowych dziedzinach, w których dotychczas
w województwie podlaskim nie powołano konsultantów zostali:
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski - w dziedzinie endokrynologii
i diabetologii dziecięcej
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Dariusz Marek Lebensztejn - w dziedzinie gastroenterologii
dziecięcej .
Nowymi konsultantami wojewódzkimi zostali:
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Maria Zajkowską - w dziedzinie epidemiologii
̶
Pani dr hab. n. med. Beata Naumnik - w dziedzinie nefrologii
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski - w dziedzinie otorynolaryngologii
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krystyna Hassman-Poznańska - w dziedzinie
otorynolaryngologii dziecięcej
̶
Pani dr n. med. Agnieszka Galińska-Skok - w dziedzinie psychiatrii
̶
Pani mgr Agnieszka Krynicka - w dziedzinie pielęgniarstwa
̶
Pan mgr Jerzy Lipski - w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki
̶
Pani mgr Urszula Chrzanowska - w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
̶
Pani mgr Dorota Roj sza - w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
Akty powołania na kolejną kadencję otrzymali następujący konsultanci wojewódzcy:
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk - w dziedzinie alergologii
̶
Pan dr hab. n. med. Andrzej Siemiątkowski - w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
terapii
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Bożena Kosztyła-Hojna - w dziedzinie audiologii i foniatrii
̶
Pani lek. med. Joanna Eliasz-Kosińska - w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Marek Dębek - w dziedzinie chirurgii dziecięcej
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Laudański - w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
̶
Pan dr n. med. Roman Andrzej Ostapowicz - w dziedzinie chirurgii naczyniowej
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Kędra - w dziedzinie chirurgii ogólnej
̶
Pan dr n. med. Włodzimierz Markiewicz - w dziedzinie chirurgii onkologicznej
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Elżbieta Chyczewska - w dziedzinie chorób płuc
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Robert Jerzy Flisiak - w dziedzinie chorób zakaźnych
̶
Pani prof. dr hab. n med. Maria Zofia Górska - w dziedzinie diabetologii
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Małgorzata Maria Szelachowska - w dziedzinie endokrynologii
̶
Pani dr hab. n. med. Halina Car - w dziedzinie farmakologii klinicznej
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Barbara Małgorzata Bień - w dziedzinie geriatrii
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Stanisław Kłoczko - w dziedzinie hematologii
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko - w dziedzinie Hipertensjologii
̶
Pani dr hab. n. med. Bożena Mikołuć - w dziedzinie immunologii klinicznej
̶
Pan dr n. med. Krzysztof Matlak - w dziedzinie kardiochirurgu
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał - w dziedzinie kardiologii
̶
Pan dr n. med. Jerzy Wójtowicz - w dziedzinie kardiologii dziecięcej
̶
Pani lek. med. Ewa Komorowska - w dziedzinie medycyny pracy
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz - w dziedzinie medycyny rodzinnej
̶
Pani lek med. Renata Jadwiga Brycka-Safrończyk - w dziedzinie medycyny sportowej
̶
Pan dr n. med. Paweł Tomasz Sacha - w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
̶
Pan dr hab. n. med. Marek Szczepański - w dziedzinie neonatologii
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Zenon Mariak - w dziedzinie neurochirurgii
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Wiesław Drozdowski - w dziedzinie neurologii
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Stefan Sobaniec - w dziedzinie neurologii dziecięcej
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk - w dziedzinie okulistyki
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak - w dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej
Pan prof. dr hab. n. med. Marek Zbigniew Wojtukiewicz - w dziedzinie onkologii
klinicznej
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński - w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Gustaw Kaczmarski - w dziedzinie pediatrii
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Kinalski - w dziedzinie położnictwa i ginekologii
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Urszula Maria Łebkowska - w dziedzinie radioterapii
onkologicznej
̶
Pan dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski - w dziedzinie radioterapii onkologicznej
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon - w dziedzinie transfuzjologii klinicznej
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Marek Gacko - w dziedzinie transplantologii klinicznej
̶
Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Stanisław Szpak - w dziedzinie zdrowia publicznego
̶
Pani dr hab. n. med. Izabela Szarmach - w dziedzinie ortodoncji
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska - w dziedzinie periodontologii
̶
Pani prof. dr hab. n. med. Maria Gołębiewska - w dziedzinie protetyki stomatologicznej
̶
Pani dr hab. n. med. Grażyna Beata Marczuk-Kolada - w dziedzinie stomatologii dziecięcej
̶
Pani dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka - w dziedzinie farmacji aptecznej
̶
Pani mgr Dorota Maria Halicka - w dziedzinie psychologii klinicznej
Poprzednia kadencja konsultantów dobiegła końca w dniu 5 czerwca 2014 r. (dla konsultantów
powołanych przed 5 czerwca 2009 r.). Powołani konsultanci będą pełnić swoje funkcje przez
5 lat. Konsultanci wojewódzcy w województwie podlaskim realizują zadania w 85 dziedzinach
medycyny, farmacji i innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
̶
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Pana dr. n. med. Janusza
Szarmacha na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.
̶
Z dniem 12 lutego 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią dr n. med. Annę
Wincewicz-Pietrzykowską na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii
szczękowo-twarzowej.
̶
Z dniem 1 stycznia 2014 r. Wojewoda Podlaski powołał Pana dr. hab. n. med. Pawła
Grzegorza Knappa na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
̶
2013
̶
Z dniem 2 września 2013 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią dr n. med. Reginę
Sierżantowicz na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
i operacyjnego.
̶
Z dniem 1 lipca 2013 r. Wojewoda Podlaski powołał Pana prof. dr. hab. n. med. Janusza
Krzysztofa Myśliwca na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej.
̶
Z dniem 18 marca 2013 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią prof. dr hab. n. med. Annę
Kuryliszyn -Moskal na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
̶
Z dniem 14 marca 2013 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią dr n. farm. Beatę Joannę
Kocięcką na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej.
̶
Z dniem 12 marca 2013 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią dr hab. n. med. Iwonę Flisiak
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz Panią
dr n. med. Marzenę Wojewódzką-Żelezniakowicz na konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie medycyny ratunkowej.
2012
̶
Z dniem 1 grudnia 2012 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią mgr plg. Agatę Panas
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
̶
Z dniem 1 marca 2012 r. Wojewoda Podlaski powołał Panią mgr plg. Nadzieję Sołowiej
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
̶
Z dniem 1 stycznia 2012 r. Wojewoda Podlaski powołał Pana prof. dr. hab. n. med. Lecha
Stanisława Chyczewskiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie patomorfologii.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards