Starożytny Rzym - BEZ

advertisement
Starożytny Rzym
Pobrane z www.Bez-Nauki.pl
1.
Plemiona zamieszkujące Rzym to:
2.
W 509r.p.n.e w Rzymie:
3.
Plebejusze:
4.
Sprawami finansowymi państwa zajmowali się:
5.
....... - czuwali nad wykonywaniem uchwał,
kierowali wojskiem:
6.
Wojna Rzymu z Kartaginą to:
7.
I Wojna Punicka związana jest:
8.
Przywódcą niewolników był:
9.
Powstanie niewolników odbyło się:
10.
Głównym bogiem Rzymian był:
11.
Lary i Penaty to:
12.
Przedstawicielami piśmiennictwa rzymskiego byli:
13.
Rzymianie wynaleźli:
14.
Rzymianie przyjęli chrześcijaństwo:
15.
Cesarstwo Rzymskie podzieliło się:
16.
Wewnętrznymi czynnikami upadku Cesarstwa
Rzymskiego były/a:
17.
Rok 476 to:
18.
Bogini piękności to:
19.
Senat składał się z:
20.
Etruskowie:
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
] Etruskowie
] Galowie
] Italikowie
] Sabinowie
] rozpoczęła sie republika
] rozpoczęła się demokracja
] wygnano króla Tarkwiniusza Pysznego
] byli najbogatsza częścią społeczeństwa
] posiadali prawa
] byli wyzwoleńcami
] byli wolnymi ludźmi
] cenzorowie
] konsulowie
] kwestorzy
] dyktatorzy
] trybuny plebejskie
] dyktatorzy
] konsulowie
] cenzorowie
] 3 faza podbojów
] 1 faza podbojów
] 2 faza podbojów
] trwała ok 250 lat
] z latami 218-201 p.n.e
] ze zdobyciem Sardynii, Sycylii i Korsyki
] z przeprawą Hannibala
] z latami 264-241 p.n.e
] z bitwą pod Zamą
] Krassus
] Spartakus
] w 73-71r.p.n.e
] w II w.p.n.e
] w I w.p.n.e
] w 132-128r.p.n.e
] Zeus
] Mars
] Jowisz
] Janus
] bogowie
] domowe duszki
] skrzaty
] Ajschylos
] Wergiliusz
] Juliusz Cezar
] pismo
] cement
] papier
] w 313r.p.n.e
] w 313r.n.e
] dzięki Konstantynowi Wielkiemu
] dzieki Teodozjuszowi Wielkiemu
] w 476r
] w 395r
] na Zachodnie i Wschodnie
] słabość militarna Rzymu
] brak stałej armii i ochotników do wojska
] najazdy plemion germańskich
] kryzys ekonomiczny państwa
] wojny pomiędzy kandydatami o tron
] Upadek Cesarstwa Rzymskiego
] Upadek Cesarstwa Wschodniego
] Upadek Cesarstwa Zachodniego
] początek Średniowiecza
] Afrodyta
] Wenus
] Minerwa
] 300 senatorów
] 30 senatorów
] 250 senatorów
] zamieszkiwali południową i środkową cześć Rzymu
] ich gospodarka stała na wysokim poziomie
] zajmowali się pasterstwem
] zajmowali się rzemiosłem i hutnictwem
Poprawne odpowiedzi
1.
3.
5.
7.
Etruskowie,
Galowie,
Italikowie,
Sabinowie
2.
rozpoczęła sie republika,
wygnano króla Tarkwiniusza Pysznego
4.
6.
8.
kwestorzy
2 faza podbojów
Spartakus
10.
Janus
12.
Wergiliusz,
Juliusz Cezar
w 313r.n.e,
dzięki Konstantynowi Wielkiemu
brak stałej armii i ochotników do wojska,
kryzys ekonomiczny państwa,
wojny pomiędzy kandydatami o tron
Wenus
11.
konsulowie
ze zdobyciem Sardynii, Sycylii i Korsyki,
z latami 264-241 p.n.e
w 73-71r.p.n.e,
w II w.p.n.e
domowe duszki
13.
cement
14.
15.
w 395r,
na Zachodnie i Wschodnie
16.
17.
Upadek Cesarstwa Zachodniego,
początek Średniowiecza
300 senatorów
18.
9.
19.
20.
ich gospodarka stała na wysokim poziomie,
zajmowali się rzemiosłem i hutnictwem
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards