Proces rekrutacji pracowników tymczasowych w

advertisement






1
M. Peel, Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi, One Press, Gliwice 2005, s. 13.
E. McKenna, N. Beech, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 120125.
3 Agencje zatrudnienia 2012 – Informacje z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2013r., s. 23.
4 Agencje zatrudnienia 2012 – Informacje z działalności agencji zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2013r., s. 21.
5 The agency work industry around the world. Main statistics., CIETT, 2009, s. 34.
2

J.M. Lichtarski, Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 6 2007, IPiSP, Warszawa 2007, s. 25-27.
6











Nie
Kandydat
Rozmowa
kwalifikacyjna
Tak
Nie
Test badający
zdolności
manualne
Nie
Tak
Badanie
medycyny
pracy
Tak
0 min.
Czas
Umowa o
pracę
30 min.

A. Żarczyńska-Dobiesz, Wprowadzenie nowego pracownika do pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Nr 3-4
2007, IPiSP, Warszawa 2007, s. 99-101.
7


8
A.I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006, s. 80.
Download