Marcin Luter - Test wiedzy

advertisement
Marcin Luter
Marcin Luter i reformacja
Poziom trudności: Średni
1. W którym roku Luter ogłosił swoje 95 tez w Wittenberdze:
A - 1515
B - 1517
C - 1519
D - 1521
2. W 1505 r. wstąpił do zakonu:
A - Augustianie
B - Duchacze
C - Bonifratrzy
D - Teatyni
3. Luter urodził się i zmarł w:
A - Wittenberdze
B - Wolfsburgu
C - Eisleben
D - Ebern
4. Jaki kwiat jest godłem reformacji protestanckiej:
A - Stokrotka
B - Tulipan
C - Goździk
D - Róża
5. Czy Luter był w Rzymie:
A - Był
B - Nie był
6. Który Książe saski i zarazem elektor Rzeszy Niemieckiej upozorował napad i porwanie
Lutera i umieścił go w zamku w Wartburgu:
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
A - Jan Fryderyk Wspaniałomyślny
B - Fryderyk II Łagodny
C - Fryderyk III Mądry
D - Rudolf II
7. Co Luter myślał o Żydach:
A - Nie darzył ich sympatią
B - Byli mu całkowicie obojętni
C - Darzył ich sympatią
8. Jedna z tez protestantyzmu to „Sola scrptura” czyli po polsku to:
A - Jedynie słowo
B - Jedynie wiara
C - Jedynie księga
D - Jedynie pismo
9. Jedyny w Polsce pomnik Lutra znajduje się w:
A - Bielsku-Białej
B - Katowicach
C - Łodzi
D - Rybniku
10. Żona Lutra miała na imię:
A - Irmina
B - Katarzyna
C - Otylia
D - Winanda
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Marcin Luter
Marcin Luter i reformacja
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. A
3. C
4. D
5. A
6. C
7. A
8. D
9. A
10. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards