Lp Nazwa, postać i dawka leku, środka

advertisement
Nazwa, postać i dawka leku, środka
spożywczego specjalnego
Lp
przeznaczenia żywieniowego albo
wyrobu medycznego
Zawartość
opakowania
Poziom
odpłatności
Cena od
01.11.2016
Cena od
01.01.2017
Zmiana
ceny
Zakres wskazań objętych refundacją
1 Insuman Comb 25
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
9,05 zł
9,05 zł
-
zł Cukrzyca
2 Mixtard 30 Penfill
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
13,26 zł
13,26 zł
-
zł Cukrzyca
3 Mixtard 40 Penfill
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
14,58 zł
14,58 zł
-
zł Cukrzyca
4 Mixtard 50 Penfill
5 x 3 ml
ryczałt
14,58 zł
14,58 zł
-
zł Cukrzyca
5 Polhumin Mix - 2
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
-
zł Cukrzyca
zł Cukrzyca
6 Polhumin Mix - 3
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
-
7 Polhumin Mix - 4
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
-
zł Cukrzyca
8 Polhumin Mix - 5
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
-
zł Cukrzyca
9 Actrapid Penfill
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
7,87 zł
7,87 zł
-
zł Cukrzyca
10 Insuman Rapid
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
9,05 zł
9,05 zł
-
zł Cukrzyca
zł Cukrzyca
11 NovoMix 30 Penfill
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
42,75 zł
42,75 zł
-
12 NovoMix 50 Penfill
5 wkł.po 3ml
ryczałt
42,75 zł
42,75 zł
-
zł Cukrzyca
13 NovoRapid Penfill
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
42,75 zł
42,75 zł
-
zł Cukrzyca
-
Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat
i powyżej; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH
od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u
zł pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z
udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub
nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie
z definicją wg. WHO)
-
Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i
dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u
pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z
HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych
zł
insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi
nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz
cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o
znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg. WHO)
14 Levemir (Insulinum detemirum)
15 Abasaglar (Insulinum glargine)
5 wkł.a 3ml (Penfil)
10 wkł.po 3 ml
30%
30%
105,21 zł
107,32 zł
105,21 zł
107,32 zł
źródło: Ministerstwo Zdrowia, stan na 1 stycznia 2017 roku.
mojacukrzyca.org
Nazwa, postać i dawka leku, środka
spożywczego specjalnego
Lp
przeznaczenia żywieniowego albo
wyrobu medycznego
Zawartość
opakowania
16 Lantus (Insulinum glargine)
5 wstrzykiwaczy SoloStar
po 3ml
30%
72,95 zł
72,95 zł
-
zł
17 Lantus (Insulinum glargine)
5 wkładów po 3ml (do
wstrzykiwaczy
OptiPen/ClickStar)
30%
72,95 zł
72,95 zł
-
zł
Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we
18 wstrzykiwaczu, 300 j/ml (Insulinum
glargine)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Apidra
Apidra
Apidra SoloStar
Gensulin M30 (30/70)
Gensulin M30 (30/70)
Gensulin M40 (40/60)
Gensulin M50 (50/50)
Gensulin N
Gensulin N
Gensulin R
Gensulin R
Humulin M3 (30/70)
Humulin N
Humulin R
Insuman Basal SoloStar
Insuman Comb 25 SoloStar
Insuman Rapid SoloStar
Polhumin N
Polhumin R
Insulatard Penfill
Insuman Basal
Humalog
Humalog Mix25
Humalog Mix50
10 wstrzykiwaczy
SoloStar po 1,5 ml
Poziom
odpłatności
30%
Cena od
01.11.2016
-
Cena od
01.01.2017
159,10 zł
Zmiana
ceny
NOWOŚĆ
Zakres wskazań objętych refundacją
Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i
dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u
pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c
≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co
najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami
ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od
2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg.
WHO)
Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów
leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz
cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co
najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami
ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej
przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)
ryczałt
23,96 zł
23,96 zł
- zł Cukrzyca
1 fiol. a 10 ml
5 wkł. a 3 ml OPTIPEN
ryczałt
32,65 zł
32,65 zł
- zł Cukrzyca
5 wstrz.a 3 ml
ryczałt
32,65 zł
32,65 zł
- zł Cukrzyca
1 fiol.a 10 ml
ryczałt
4,87 zł
4,87 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
1 fiol.a 10 ml
ryczałt
4,87 zł
4,87 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
1 fiol. po 10 ml
ryczałt
4,87 zł
4,87 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
6,01 zł
6,01 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
6,01 zł
6,01 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
6,01 zł
6,01 zł
- zł Cukrzyca
5 wstrz. SoloStar 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
5 wstrz. SoloStar 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
5 wstrz. SoloStar 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
4,00 zł
4,00 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
9,26 zł
9,26 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
9,05 zł
9,05 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
40,21 zł
40,21 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
40,21 zł
40,21 zł
- zł Cukrzyca
5 wkł.a 3 ml
ryczałt
40,21 zł
40,21 zł
- zł Cukrzyca
źródło: Ministerstwo Zdrowia, stan na 1 stycznia 2017 roku. mojacukrzyca.org
Download