Aneks do do regulaminiu wynagrodzenia pracowników i obsługi

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Nr 0210 - 10/12
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słopnicach
z dnia 29 sierpnia 2012r.
Aneks nr 1/2012
z dnia 29.08.2012r.
do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych
w Szkole Podstawowej Nr 4 Słopnicach
§1
Dodaje się w załączniku nr 3 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników
Niepedagogicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 Słopnicach wykaz stanowisk, kategorię
zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na
stanowisku pomocy nauczyciela w następujący sposób:
wymagania kwalifikacyjne
L
p.
Stanowisko
1
2
Stawka
Kategoria
dodatku
zaszeregowania
funkcyjnego
3
4
Wykształcenie
Liczba
lat
pracy
5
6
Stanowiska pomocnicze i obsługi
9.
VI- VIII
-
Pomoc nauczyciela
4)
Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
§2
Aneks obowiązuje od 1 września 2012r.
Podstawowe4
-
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards