Projektowany przebieg profilu badań geofizycznych i

advertisement
344800
345600
346400
344800
345600
346400
347200
319000
318000
317000
317000
318000
319000
320000
321000
º
320000
321000
344000
Projektowany przebieg profilu badań geofizycznych i termometrycznych
w miejscowości Niemcza
344000
Układ współrzędnych "1992"
Skala mapy topograficznej 1: 25 000
Legenda:
- projektowany przebieg profilu
badań geofizycznych
- projektowany przebieg profilu
badań termometrycznych
0
347200
0,25
0,5
1
Km
"Młode strefy tektoniczne a warunki geotermalne
w Sudetach w świetle badań geochronologicznych,
strukturalnych i termometrycznych - etap I"
Państwowy Instytut GeologicznyPaństwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Sporządził:
Agnieszka Bochnacka
Zał. 8
Download