Tatry – kraina turni i grani

advertisement
Tatry – kraina turni i
grani
Tatry są najwyższymi polskimi
górami
• Leżące na granicy polsko-słowackiej Tatry
są częścią długiego łańcucha Karpat. Dzieli
się je na :
• Tatry Wysokie
• Tatry Zachodnie
W Tatrach Wysokich
Taty Wysokie są zbudowane ze skał
granitowych, odpornych na działanie
czynników zewnętrznych. W Tatrach
wysokich można podziwiać jedyny w
Polsce krajobraz wysokogórski.
Cechy charakteru Tatr Wysokich
•
•
•
•
Głębokie doliny,
Strome zbocza,
Szpiczaste szczyty, czyli turnie,
Ostre grzbiety wzniesień, czyli
granie,
• wąskie, pionowe zagłębienia, czyli
żleby,
• Usypiska odłamów skalnych na dole
żlebów, nazywane piargami lub
stożkami piargowymi,
Ciekawostki
Rysy (najwyższy szczyt Polski) mają 2499m n.p.m., i leżą
w Tatrach Wysokich,
W Tatrach Wysokich płyną dwa największe w Polsce
wodospady :
1. Siklawa,
2. Wodogrzmoty Mickiewicza,
- Największym górskim jeziorem jest Morskie Oko
-
W Tatrach Zachodnich
Tarty Zachodnie są zbudowane ze skał
wapiennych, mniej odpornych na działanie
czynników zewnętrznych niż skały granitowe.
Najpiękniejsze miejsca Tatr
Zachodnich
W skałach wapiennych woda
wydrążyła wiele jaskiń
krasowych i podziemnych
korytarzy. Znajdująca się tu
Wielka Jaskinia Śnieżna
jest najgłębszą i najdłuższą
jaskinią w Polsce. Jej
długość wynosi prawie
24km. Do najpiękniejszych
miejsc w tatrach Zachodnich
należą dwie długie doliny –
Chochołowska i
Kościerska.
Download