układ oddechowy – oskrzela i płuca układ pokarmowy

advertisement
UKŁAD ODDECHOWY – OSKRZELA I PŁUCA
Segmenty oskrzeli
PŁUCO PRAWE
PŁUCO LEWE
Szczytowy
Tylny
Boczny
Przyśrodkowy
Przedni
Górny
Górny
Dolny
Podstawny
przedni
Podstawny
przyśrodkowy
Podstawny boczny
Podstawny
przedni
Podstawny
przyśrodkowy
Podstawny boczny
Podstawny tylny
Podstawny tylny
Płat
dolny
Płat
dolny
Tylny
Przedni
Płat
górny
Płat
środkowy
Płat
górny
Szczytowy
Ryc. 4-14 Segmenty oskrzeli.
UKŁAD POKARMOWY
Żołądek
Brzuszna część przełyku
Połączenie błon śluzowych
żołądka i przełyku
Wcięcie
wpustowe
Dno
Wpust
Wpust żołądka
Fałdy żołądkowe (rugae)
Kanał żołądka
Ujście odźwiernikowe
Trzon
Krzywizna
mniejsza
Wcięcie
kątowe
żołądka
Krzywizna większa
Dwunastnica
Odźwiernik
Kanał odźwiernika
Jama odźwiernika
Ryc. 4-15 Wewnętrzne i zewnętrzne cechy budowy żołądka. (Na podstawie: Drake
R, Vogl W, Mitchell A, et al: Gray’s Atlas of Anatomy. Philadelphia, Churchill Livingstone, 2008).
4 – Anatomia w diagnostyce medycznej
57
Download