Uvv{et-J~

advertisement
UCHWALA nr 40/2015
Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planach i programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunków Ekonomia, Zarządzanie oraz Turystyka dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 §1
Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki wprowadza następujące zmiany w planach i
programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunków Ekonomia, Za­
rządzanie oraz Turystyka zatwierdzonych uchwałą Rady Wydziału nr 33/2015 z 29.05.2015 r.:
1. Zwiększenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Budżetowanie w controllingu (studia sta­
cjonarne I stopnia, kierunek Ekonomia, specjalność Rachunkowość i doradztwo finansowe) z l
punktu ECTS na 2 punkty ECTS i zmniejszenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Rachunkowość
informatyczna (studia stacjonarne I stopnia, kierunek Ekonomia, specjalność Rachunkowość i do­
radztwo finansowe) z 2 punktów ECTS na 1 punkt ECTS.
2. Zwiększenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Logistyka dystrybucji (studia stacjonarne I
stopnia, kierunek Zarządzanie, specjalność Logistyka menedżerska) z 1 punktu ECTS na 2 punkty
ECTS i zmniejszenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Logistyka zaopatrzenia (studia stacjonar­
ne I stopnia, kierunek Zarządzanie, specjalność Logistyka menedżerska) z 3 punktów ECTS na 2
punkty ECTS.
3. Zwiększenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Ćwiczenia terenowe (studia stacjonarne I
stopnia, kierunek Turystyka, specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym) z 1 punktu
ECTS na 2 punkty ECTS i zmniejszenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Obsługa klienta w tu­
rystyce (studia stacjonarne I stopnia, kierunek Turystyka, specjalność Zarządzanie przedsiębior­
stwem turystycznym) z 3 punktów ECTS na 2 punkty ECTS.
4. Zwiększenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Ćwiczenia terenowe (studia stacjonarne I
stopnia, kierunek Turystyka, specjalność Turystka w regionie) z 1 punktu ECTS na 2 punkty ECTS
i zmniejszenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Obsługa ruchu turystycznego (studia stacjonarne
I stopnia, kierunek Turystyka, specjalność Turystyka w regionie) z 3 punktów ECTS na 2 punkty
ECTS.
5. Zwiększenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Ćwiczenia terenowe (studia stacjonarne I
stopnia, kierunek Turystyka, specjalność Spa & Wellness) z 1 punktu ECTS na 2 punkty ECTS i
zmniejszenie liczby punktów ECTS z przedmiotu Rynek turystyki w Spa & Wellness (studia stacjo­
narne I stopnia, kierunek Turystyka, specjalność Spa&Wellness) z 3 punktów ECTS na 2 punkty
ECTS.
§2
Uchwała
wchodzi w
życie
z
chwilą podjęcia.
Dziekan
Uvv{et-J~
Prof. dr hab. Marek Walesiak
Download