ROK STUDIÓW DRUGI – SEMESTR TRZECI

advertisement
ROK STUDIÓW DRUGI – SEMESTR CZWARTY
Dzień tygodnia Od
Poniedziałek
14:00
Do
14:45
Częstotliwość
Dyscyplina
co tydzień
Wychowanie fizyczne
Wykładowca
Mgr Magdalena Binięda-Białas*
Poniedziałek
15:30
16:55
co tydzień
Historia filozofii
Ks. dr Leszek Łysień
67
Poniedziałek
17:10
18:35
co tydzień
Filozofia Boga
Ks. dr Leszek Łysień
67
Poniedziałek
18:50
20:15
co tydzień
Język grecki
Mgr Lilla Pala
70
Środa
14:00
15:25
co tydzień
Etyka
Ks. dr Sławomir Zawada
67
Środa
15:30
16:55
cyklicznie
Metodologia nauk
Dr hab. Kszysztof Śleziński
67
Środa
15:30
16:55
cyklicznie
Filozofia przyrody
Dr hab. Krzysztof Śleziński
67
Środa
17:10
16:55
cyklicznie
Metodologia nauk
Dr hab. Krzysztof Śleziński
67
Środa
17:10
18:35
co tydzień
Filozofia przyrody
Dr hab. Krzysztof Śleziński
67
Środa
18:50
20:15
co tydzień
Psychologia – ćwiczenia
Dr Katarzyna Wojtasik
67
Piątek
14:00
15:25
co tydzień
Język angielski
Ks. mgr Melchior Zdzisław Cichy
67
Piątek
15:30
16:55
co tydzień
Historia Kościoła
O. dr Grzegorz Prus OSPPE
67
Piątek
15:30
16:55
cyklicznie
Teologia fundamentalna
Ks. dr Jan Duraj
67
Piątek
17:10
18:35
cyklicznie
Historia Kościoła
O. dr Grzegorz Prus OSPPE
67
Piątek
17:10
18:35
cyklicznie
Teologia fundamentalna
Ks. dr Jan Duraj
67
Piątek
18:50
20:15
co tydzień
Język łaciński
Mgr Lilla Pala
67
Sala
* zajęcia Wychowania fizycznego odbywają się w Fitness Club „Dekatlon”; Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 27
Metodologia nauk: 6 marca, 20 marca, 3 kwietnia, 17 kwietnia, 8 maja, 22 maja, 5 czerwca
Filozofia przyrody: 27 luty, 13 marca, 27 marca, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 15 maja, 29 maja, 12 czerwca
Historia Kościoła: 1 marca, 22 marca, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja 24 maja, 7 czerwca
Teologia fundamentalna: 8 marca, 15 marca, 12 kwietnia, 19 kwietnia, 17 maja, 31 maja, 14 czerwca
Studenci roku drugiego są zobowiązani także do zaliczenia wykładu monograficznego w formie zadanej lektury. W semestrze czwartym autorem tych zajęć jest
Ks. dr Stanisław Lubaszka
Download