oferta dydaktyczna 2016-17 na www

advertisement
Oferta dydaktyczna UP w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017
studia I stopnia
1. Agroturystyka
2. Architektura krajobrazu
3. Biologia
4. Biotechnologia
5. Dietetyka
6. Ekoenergetyka
7. Ekonomia
8. Finanse i rachunkowość
9. Gospodarka przestrzenna
10. Informatyka i agroinżynieria
11. Inżynieria biotworzyw
12. Inżynieria i gospodarka wodna
13. Inżynieria rolnicza
14. Inżynieria środowiska
15. Leśnictwo
16. Medycyna roślin
17. Ochrona środowiska
18. Ogrodnictwo
19. Polityka społeczna
20. Projektowanie mebli
21. Rolnictwo
22. Technologia drewna
23. Technologia żywności i żywienie człowieka
24. Towaroznawstwo
25. Weterynaria – jednolite studia magisterskie
26. Zootechnika
studia II stopnia
1. Analityka żywności – studia interdyscyplinarne
2. Architektura krajobrazu
3. Biologia
4. Biotechnologia
5. Dietetyka
6. Ekoenergetyka
7. Ekonomia
8. Gospodarka przestrzenna
9. Informatyka i agroinżynieria
10. Inżynieria biotworzyw
11. Inżynieria rolnicza
12. Inżynieria środowiska
13. Leśnictwo
14. Medycyna roślin
15. Neurobiologia – studia interdyscyplinarne
16. Ochrona przyrody
17. Ochrona środowiska
18. Ogrodnictwo
19. Projektowanie mebli
20. Rolnictwo
21. Technologia drewna
22. Technologia żywności i żywienie człowieka
23. Turystyka przyrodnicza
24. Zootechnika
ECTS
czas trwania
stacj.
niest.
tyt.
zawod.
182
6
–
lic
220
7
8
inż. arch. kraj.
180
6
–
lic.
210
7
–
inż.
184
6
6
lic.
210
7
8
inż.
180
6
6
lic.
180
6
6
lic.
220
7
8
inż.
210
7
8
inż.
210
7
–
inż.
210
7
8
inż.
218
7
8
inż.
213
7
8
inż.
210
7
8
inż.
218
7
8
inż.
210
7
–
inż.
215
7
8
inż.
180
6
6
lic.
210
7
–
inż.
218
7
8
inż.
210
7
8
inż.
210
7
8
inż.
210
7
–
inż.
330
11
–
lek. wet.
210
7
8
inż.
ECTS
czas trwania w sem.
stacj.
niest.
tyt.
zawod.
90
3
–
mgr inż.
96
3
4
mgr inż. arch. kraj.
120
4
–
mgr
97
3
–
mgr inż.
121
4
4
mgr
90
3
3
mgr inż.
120
4
4
mgr
100
3
4
mgr
90
3
3
mgr inż.
90
3
–
mgr inż.
90
3
3
mgr inż.
90
3
4
mgr inż.
90
3
4
mgr
94
3
4
mgr inż.
120
4
–
mgr
120
4
4
mgr
90
3
3
mgr inż.
95
3
4
mgr inż.
90
3
–
mgr inż.
90
3
3
mgr inż.
90
3
3
mgr inż.
90
3
3
mgr inż.
120
4
4
mgr
90
3
3
mgr inż.
Download