Materiały kontrolne do analizatora immunochemicznego

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………
miejscowość, data
WYKONAWCA:
nazwa i siedziba: .....................................................
.................................................................................
Tel/fax .....................................................................
Regon: ......................................................................
Formularz asortymentowo-cenowy ARCHITECT i1000 SR
1. Odczynniki do analizatora immunochemicznego ARCHITEKT i1000 SR (Laboratorium I SPDSK Marszałkowska)
Nr
katalogowy
Nazwa odczynnika
anti-HBs - AUSAB Reagent
anti-HCV Reagent
anti-Tg Reagent
anti-TPO Reagent
CMV IgM Reagent
CMV IgG Reagent
Cortisol Reagent
C-Peptide Reagent
Cyclosporine Reagent Kit
Estradiol Reagent
Ferritin Regents
Free T3 Reagent
Jednostka
miary
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
testów
testów
testów
testów
testów
testów
testów
testów
testów
testów
testów
testów
Ilość
testów
w roku
Ilość
opakowań
2500
3700
1500
1900
1600
1800
200
100
800
100
2400
2100
25
37
15
19
16
18
2
1
8
1
24
21
Cena
opakow.
Netto PLN
Wartość
netto PLN
VAT
Cena
opakow.
Brutto PLN
Wartość
brutto PLN
1
Free T4 Reagent
FSH Reagent
HBsAg Qualitative Reagent
HBsAg Qualitative
Confirmatory Reagent
hTSH Reagent
Insulin Reagent
LH Reagent
NGAL Reagent
Prolactin Reagent
Troponin I Reagent
Vitamin D (25 OH VitaminD)
Reagent
Ogółem
2.
100 testów
100 testów
100 testów
50 testów
4100
400
1600
50
41
4
16
1
100 testów
1 x 100
testów
100 testów
100 testów
100 testów
100 testów
100 testów
4800
400
48
4
400
200
400
100
600
4
2
4
1
6
Kalibratory, materiały kontrolne i diluenty do analizatora immunochemicznego ARCHITEKT i1000 SR
Nr
katalogowy
Nazwa odczynnika
anti-HBs - AUSAB Calibrators
anti-HBs - AUSAB Controls
anti-HCV Calibrator
anti-HCV Controls
anti-Tg Calibrator
anti-Tg Controls
anti-TPO Calibrator
anti-TPO Controls
CMV IgM Calibrator
CMV IgM Controls
CMV IgG Calibrator
CMV IgG Controls
Cortisol Calibrator
C-Peptide Calibrator
Jednostka
miary
2
3
1
2
6
2
6
2
1
2
6
3
6
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
8
4
8
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
Ilość
opakowań
Cena op.
Netto PLN
Wartość
netto PLN
VAT
Cena op.
Brutto PLN
Wartość
brutto PLN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
C-Peptide Control
Cyclosporine Calibrators
Cyclosporine Whole Blood Precipation
Reagent
Cyclosporine Blood Solubilization
Reagent
Estradiol Calibarators
Estradiol Controls
Estradiol Manual Diluent
Ferritin Calibrators
Ferritin Controls
Free T3 Calibrators
Free T3 Controls
Free T4 Calibrators
Free T4 Controls
FSH Calibrators
FSH Controls
HBsAg Qualitative Calibrators
HBsAg Qualitative Controls
HBsAg Qualitative Confirmatory
Manual Diluent
hTSH Calibrators
hTSH Controls
Insulin Calibrators
Insulin Controls
LH Calibrators
LH Controls
NGAL Calibrators
NGAL Controls
Prolactin Calibrators
Prolactin Controls
Troponin I Calibrator
Troponin I Controls
Vitamin D (25 OH Vitamin D)
Calibrators
Vitamin D (25 OH Vitamin D) Contros
3 x 8 ml
A:9ml ; B-F:
,5ml
1 x 45,0ml
1
2
1 x 12,3ml
1
6 x 5 ml
3 x 8 ml
1 x 5 ml
2 x 4 ml
3 x 8 ml
2 x 4 ml
3 x 8 ml
2 x 4 ml
3 x 8 ml
2 x 4 ml
3 x 8 ml
2 x 4 ml
2 x 8 ml
1 x 100 ml
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
6
3
2
3
6
3
2
3
6
6
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
3
4
1
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
3 x 8 ml
2
3
MCC Control (Biorad)
Immunosupresant MCC LYP
Ogółem
3.
12 x 5 ml
12 x 2 ml
2
3
Materiały eksploatacyjne do analizatora immunochemicznego ARCHITEKT i1000SR
Nr kat.
Nazwa odczynnika
Jednostka
miary
Ilość
opakowań
Concentrated Wash Buffer
Pre-Trigger Solution
Trigger Solution
Architect Multi Assay Diluent
Reaction Vessels
Replacement Caps
Sample Cups
Split Septum
Probe Conditioning Solution
PM KIT I1000SR
Ogółem
4 x 1L
4 x 1L
4 x 1L
1 x 100 ml
4 x 500 szt
1 x 100 szt
4 x 250 szt
1 x 200 szt
4 x 25 ml
1 kpl.
40
8
7
2
22
1
6
5
1
1
Cena op.
Netto PLN
Wartość
netto PLN
VAT
Cena op.
Brutto PLN
Wartość
brutto PLN
1. Termin dostawy – do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia drogą pisemną lub fax-em
2. Data ważności odczynników – minimum 3 misiące od daty dostawy
3. Data ważności materiałów kontrolnych – minimum 6 miesięcy od daty dostawy
4. Czas składania reklamacji – do 5 dni roboczych od daty dostarczenia do Zamawiającego.
5. Wykonawca złoży oświadczenie, iż zobowiąże się do pokrycia kosztów prowadzonej Międzynarodowej Kontroli Jakości Labquality prowadzonej w
ciągu roku z częstotliwością różną dla poszczególnych sprawdzianów. Kontrola powinna dotyczyć parametrów:
- markery WZW (HbsAg, anty Hbs)
- anty HCV
- markery stosowane w diagnostyce schorzeń tarczycy (TSH, fT3, fT4, anty Tg, anty TPO
6. Wykonawca złoży oświadczenie, iż zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.
4
RAZEM
Netto .................. zł (słownie:................................................................................)
VAT .................... zł (słownie: ................................................................................)
Brutto .................. zł (słownie..................................................................................)
podpis upoważnionego przedstawiciela
....................................................................
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards