Uprawa: kukurydza na kiszonkę

advertisement
Gdańsk,
2015-06-08
Przykładowa kalkulacja dochodu rolniczego z 1 ha uprawy
przy różnych poziomach intensywności produkcji
Uprawa: kukurydza na kiszonkę
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
j.m.
PRODUKCJA - KUKURYDZA
dt
PRODUKCJA
Razem produkcja
Materiał siewny
jdn.
Środki ochrony roślin :
* Zaprawy nasienne :
* Chwastobójcze :
- Lumax 537,5 SE
l
* Grzybobójcze :
* Owadobójcze :
- Proteus 110 OD
l
* Inne
Razem koszty ochrony roślin
Potrzeby nawozowe :
* N - w czystym składniku
kg
* P - w czystym składniku
kg
* K - w czystym składniku
kg
* Ca - w czystym składniku
dt
* Przykładowa dawka nawozów :
- PK agrafoska zbożowo-okopowa 21:32
dt
- N - mocznik 46%
dt
- N - saletra amonowa 34%
dt
- Amofoska NPK 4:10:28
dt
Razem koszty nawozów
RAZEM KOSZTY BEZP. (poz.4+5+6)
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (poz.3-poz.7) KOSZTY POŚREDNIE
Uprawa i zbiór :
Podorywka
godz.
Orka
godz.
Obornik - załadunek
godz.
Obornik - rozrzutnik
godz.
Siew nasion + nawozów
godz.
Opryski
godz.
Siew nawozów
godz.
Zbiór kombajnowy
godz.
Transport zielonki
godz.
- Obornik
t
Inne koszty pośrednie
- podatek rolny
- koszty ogólnogospodarcze
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE
DOCHÓD ROLNICZY (poz.8-poz.9)
KOSZT PRODUKCJI 1 dt
WSKAŹNIK OPŁACALNOŚCI
1)
1 zabieg = 20 minut
2)
1 zabieg = 0,5 godziny
Cena
średniointensywna
jedn.
Ilość Wartość zł
%
22,00 500
11000,00 udziału
metoda uprawy
intensywna
Ilość Wartość zł
%
800
17600,00 udziału
45,00
10,0
11000,00
450,00
9,9%
10,0
17600,00
450,00
5,4%
70,00
3,50
245,00
5,4%
4,00
280,00
3,4%
107,13
0,75
80,35
1,8%
0,75
80,35
1,0%
-
325,35 7,1%
150
90
200
-
360,35 4,3%
180
110
240
235,00
152,15
138,38
132,00
2,4
1,1
1,5
7,1
-
559,52
165,38
203,49
942,86
1871,25
2646,60
8353,40
12,3%
3,6%
4,5%
20,7%
41,1%
58,2%
2,9
1,3
1,8
8,6
-
671,43
8,1%
198,45
2,4%
244,19
2,9%
1131,43 13,6%
2245,50 27,0%
3055,85 36,8%
14544,15
165,48
151,68
71,00
167,73
124,57
171,10
97,66
350,00
401,60
100,00
1,00
1,25
165,48
189,60
3,6%
4,2%
0,75
0,50
0,25
0,75
1,50
93,43
2,1%
85,55
1,9%
24,42
0,5%
350,00
7,7%
602,39 13,2%
1,00
1,25
2,00
3,00
0,75
0,50
0,50
0,75
1,50
25,00
165,48
2,0%
189,91
2,3%
142,00
1,7%
503,18
6,1%
93,43
1,1%
85,55
1,0%
48,83
0,6%
350,00
4,2%
602,39
7,2%
2500,00 30,1%
######
185,45
2,2%
386,83
4,7%
5253,05 63,2%
9291,10
10,39
53%
Założenia:
1. Uprawa na glebach kompleksów 1, 2, 4 i 5.
2. Gleby o średniej zasobności w przyswajalne składniki pokarmowe.
3. Odczyn gleby - pH 5,0 - 7,5.
######
185,45
4,1%
207,87
4,6%
1904,19 41,8%
6449,21
9,10
59%
opracowanie: mgr inż. Mariusz Anioła
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards